poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Rybica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybiców:

26 IX 1734 Jan Rybica, syn +Piotra, luteranin, poślubił Ewę, wdowę po Jakubie Bortliku, luterankę; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

3 III 1737 Jan Rybica, luteranin z Dębowca, poślubił Marię Sitko, córkę +Jana, urodzoną w Goleszowie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 V 1738 Ewa Rybica, córka +Jana, luteranka, poślubiła Andrzeja Grosza(?) ("Gross"), luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

29 I 1741 Maria Rybica, córka +Piotra, luteranka, poślubiła Jerzego Kupczyka czyli Moskalika ("Kupczik seu Moskalik"); oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

16 IX 1759 Jan Rybica, syn Jerzego, poślubił Marię Cygon ("Cigon"), cókę Andrzeja; oboje luteranie z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

11 I 1760 Maria Rybica, córka Jana z Dębowca, poślubiła Pawła Bortela z Iskrzyczyna (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Ewa Rybica, córka Jana, 5 lat, luteranka z Dębowca, zm. 8 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, córka Jana, 6 lat, Dębowiec, zm. 1 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Rybica, syn Jana, ok. 17 lat, katolik z Dębowca, zm. 13 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Rybica, żona Jana, z domu Sodzawiczna, ok. 60 lat, luteranka, zm. 29 III 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Ewa Rybica, żona +Jerzego, luteranka z Dębowca, ok. 60 lat, zm. 5 IV 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

29 VIII 1762 Jakub Rybica, syn Jana, luteranin z Dębowca, poślubił Annę Cygon, córkę Jana z ębowca, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Maria Rybica, córka Jakuba, luteranka z Dębowca, zm. 11 IX 1763  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, żona Jana, katoliczka z Dębowca, z domu "Mi ias" [sic!], rodem z Wilamowic, 36 lat, zm. 14 III 1766  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jakub Rybica, 30 lat, luteranin z Dębowca, zm. 11 IV 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 niewymieniona z imienia córka +Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki, z Dębowca poślubiła Jerzego Szczypkę, wdowca, syna Pawła i Anny (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

24 V 1766 Jan Rybica, wdowiec, syn Jerzego katolika i Anny luteranki, katolik z Dębowca, poślubił córkę Jana Wiglasza (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Rybica, luteranin z Dębowca, 50 lat, zm. 27 X 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Rybica z domu Sztwiertnia(?), Dębowiec nr 97, żyła 63 lata, 5 miesięcy i 6 dni, zm. 22 X 1778  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

11 II 1783 Paweł Rybica, 24 lata, syn Jerzego z Dębowca, poślubił Zuzannę Bobrzyk, 19 lat (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 50).

7 IX 1909 r. Rudolf Rybica, ur. 5 IV 1881 w Skoczowie, zamieszkały w Boguminie, syn Józefa, poślubił Alojzję, ur. 11 IV 1883 w Białej k/Jabłonkowa, córkę Alojzego Nowaka i Albiny z domu Zwilling (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 132).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz