sobota, 30 grudnia 2017

Młynek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Adam Młynek (*1672)
  2. Jan Młynek (*1851)
Materiały do genealogii rodziny Młynków:

31 X 1876 Jan Śmiłowski, ur. 18 II 1851 w Śmiłowicach, syn Jerzego, zagrodnika w Śmiłowicach, i Zuzanny z domu Ziętek, poślubił Annę Sabelę, ur. 3 III 1856 w Wielopolu, córkę Jana, chałupnika w Wielopolu, zamieszkałą w Nieborach nr 77 (PEAC, Metryki ślubów).

Jan Młynek, ur. 1854 Gródek, leśniczy (Waldheger) w Bystrzycy nr 42, zm. 16 III 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Młynek, ur. 23 III 1866 Bystrzyca, chałupnik, 6 XI 1892 ślub z Zuzanną Walczysko, zmarł 22 XI 1924 Nydek nr 147 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 40, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1917-1949, k. 147).

wtorek, 26 grudnia 2017

Inochowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Inochowskich:

Maria Inochowska ur. 25 III 1880 Skoczów, synowie: Walter ur. 1898, Karol ur. 1899, Erwin ur. 1901 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 27).

sobota, 23 grudnia 2017

Wicherek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wicherków:

Jan Wicherek, siedlak w Piotrowicach nr 7, żona Barbara z domu Obłożek, syn Jan Paweł ur. 8 VI 1814 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F VIII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Piotrowicach (1797–1852), Piotrowice, s. 45).

Ten Jan Paweł Wicherek był później nauczycielem w Ogrodzonej (Władysław Szweda, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008, s. 91, podaje, że pochodził z Piotrowic). 1857 wpłacał datki na Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Listy Pawła Stalmacha do Galicjan, opr. Irena Homola, „Zaranie Śląskie”, R. 30, Z. 4, 1967, s. 787). Był członkiem Czytelni Ludowej w Cieszynie („Sprawozdanie z czynności Czytelni ludowej w Cieszynie (…) za rok 1868”, [Cieszyn 1869], s. 4).

Zmarł 25 II 1874 w Ogrodzonej, wg metryki w wieku 62 lat na astmę (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O jego zgonie pisała "Gwiazdka Cieszyńska" 1874 nr 9. Jan Wicherek, nauczyciel, ze swoją żoną Marią Guretzki miał syna Wilhelma Roberta Ryszarda ur. 28 III 1854 w Ogrodzonej nr 32 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Ogrodzona, s. 89).

Synami Jana nauczyciela byli też Karol, proboszcz w Ochabach, i Jan, profesor gimnazjum w Cieszynie, który zmarł 18 XI 1873 w Ogrodzonej nr 32 w wieku 30 lat (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O śmierci Jana Wicherka profesora pisała "Gwiazdka Cieszyńska" (1873 nr 47). Ksiądz Karol był członkiem Towarzystwa Naukowej Pomocy Księstwa Cieszyńskiego („Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego” 1875, s. 5).

(Wicherkowie z Suchej Górnej)

Gabriel Wicherek, 14 lat, syn Józefa, chałupnika w Suchej Górnej, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 55).

czwartek, 21 grudnia 2017

Moczkos - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Moczkosów:

16 VI 1758 Andrzej Moczkos, żołnierz z Węgier, "Jankoviciensis ex Nitrensi", poślubił Barbarę Oricher, "Hungara natione", córkę +Adama (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 170).

Kincel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Anna Helena Kincel (*1771)
  2. Józef Grzegorz Kincel (*1773) 
Materiały do genealogii rodziny Kincelów:

9 XI 1755 r. Jan Kincel, syn Adama, katolik z Puńcowa, poślubił Ewę Klajmon ("Kleimon), katoliczkę z Gułdowów, córkę Pawła (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 146).

8 VI 1757 r. Jerzy Kincel ("Kintzel"), syn +Kaspra, katolik z Cieszyna, poślubił Katarzynę "Purzina", córkę +Jana, katoliczkę z Frysztatu (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 159).

Jan Kincel ("Kinczel"), żona Ewa z domu Kleim, katolicy w Gułdowach, syn Jerzy chrzest 26 I 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1091-1092).

Jerzy Kincel ("Kynczel"), żona Katarzyna, katolicy w Cieszynie, córka Anna Maria chrzeset 23 III 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1103).

4 V 1779 r. Andrzej Kincel, syn Jana z Gułdowów nr 3, poślubił Marię, wdowę po Janie Bolek z Mostów nr 9 (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 620).

26 I 1780 r. Katarzyna Kincel ("Kintzel"), wdowa po +Jerzym, z przedmieścia Cieszyna, poślubiła Jana Hübnera, katolika, wdowca, szewca ("sutor") (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 636).

19 I 1783 r. Jan Kincel, parobek ("famulus") z Gułdowów nr 3, syn Jana, poślubił Annę Cienciałę ("Czienciala"), córkę +Jerzego z Bobrku, służącą w Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 1).

11 VII 1783 r. Andrzej Kincel, wdowiec, chałupnik w Mostach nr 9, poślubił Annę Mienciel, córkę +Pawła Mienciela, wolnego chłopa ("Libertini") z Brandysu nr 13; oboje katolicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 8).

Jan Kincel, siedlak w Żukowie Dolnym, luteranin, zm. 17 V 1788 r. (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Żuków Dolny, s. 3).

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Gumna - źródła genealogiczne

Gumna, wieś w gminie Dębowiec.

KSIĘGI METRYKALNE - KATOLICY
1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (metryki zachowane od 1628) - do 1784
2) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej - od 1784

KSIĘGI METRYKALNE - EWANGELICY
1) Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie (metryki zachowane od 1709)

KSIĘGI GRUNTOWE
1) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2327 - księga gruntowa Gumna 1609-1717.
2) tamże, sygn. 1942/20 - księga gruntowa Gumna 1714-1850.
3) tamże, sygn. 1942/21 - księga gruntowa Gumna 1835-1850.

URBARZE (SPISY POWINNOŚCI CHŁOPSKICH)
1) 1577
2) 1621
3) 1646/1647
4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska
5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska
6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska
7) 1770 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska; Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1115, sign. 19-28 - dostępny on-line

SPISY MIESZKAŃCÓW
1) 1752 - w archiwum parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI
1) Popiołek Franciszek, Wieś Gumna przed 160 laty, "Nowiny Śląskie" 1934.

niedziela, 17 grudnia 2017

Godziszów - źródła genealogiczne

Godziszów, wieś w granicach gminy Goleszów.

KSIĘGI METRYKALNE - KATOLICY
1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie (metryki zachowane od 1680)

KSIĘGI METRYKALNE - EWANGELICY
1) Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie (metryki zachowane od 1709) - do 1784
2) Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie - od 1784

KSIĘGI GRUNTOWE
1) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2324 - księga gruntowa Godziszów 1595-1717
2) tamże, sygn. 1942/11 - księga gruntowa Godziszów 1714-1850

URBARZE
1) 1577

2) 1621

3) 1646/1647 - edycja: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 40-44

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770 - dwa egzemplarze:

7a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1116, sign. 19-28 - dostępny on-line

Uwaga: uwzględnione tylko te, które wymieniają z imienia lub nazwiska zobowiązanych.

Bobrek - źródła genealogiczne

Bobrek, wieś koło Cieszyna, od 1932 r. znajduje się w granicach miasta.

KSIĘGI METRYKALNE - KATOLICY
1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (metryki zachowane od 1628)

KSIĘGI METRYKALNE - EWANGELICY
1) Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie (metryki zachowane od 1709)

KSIĘGI GRUNTOWE
1) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2323 - księga gruntowa Bobrek 1593-1716

2) tamże, sygn. 1942/3 - księga gruntowa Bobrek i Gułdowy 1714-1850

3) tamże, sygn. 2376 - księga gruntowa Krasna i Bobrek 1736-1790

URBARZE (SPISY POWINNOŚCI CHŁOPSKICH)

1) 1577

2) 1621

3) 1646/1647 - edycja: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 30-32

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770 - dwa egzemplarze:

7a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1114, sign. 19-28 - dostępny on-line

Uwaga: uwzględnione tylko te, które wymieniają z imienia lub nazwiska zobowiązanych.

SPISY MIESZKAŃCÓW
1) 1752 - w archiwum parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie
2) 1837 - Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Rękopisy Biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie sygn. 59, „Populations Buch der Gemeinde Bobrek vom Jahr 1837“

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI
1) Miękina Leon, Po bobreckich śladach... W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.