sobota, 30 grudnia 2017

Młynek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Adam Młynek (*1672)
  2. Jan Młynek (*1851)
Materiały do genealogii rodziny Młynków:

31 X 1876 Jan Śmiłowski, ur. 18 II 1851 w Śmiłowicach, syn Jerzego, zagrodnika w Śmiłowicach, i Zuzanny z domu Ziętek, poślubił Annę Sabelę, ur. 3 III 1856 w Wielopolu, córkę Jana, chałupnika w Wielopolu, zamieszkałą w Nieborach nr 77 (PEAC, Metryki ślubów).

Jan Młynek, ur. 1854 Gródek, leśniczy (Waldheger) w Bystrzycy nr 42, zm. 16 III 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Młynek, ur. 23 III 1866 Bystrzyca, chałupnik, 6 XI 1892 ślub z Zuzanną Walczysko, zmarł 22 XI 1924 Nydek nr 147 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 40, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1917-1949, k. 147).

środa, 27 grudnia 2017

Inochowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Inochowskich:

Maria Inochowska ur. 25 III 1880 Skoczów, synowie: Walter ur. 1898, Karol ur. 1899, Erwin ur. 1901 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 27).

sobota, 23 grudnia 2017

Wicherek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wicherków:

Jan Wicherek, siedlak w Piotrowicach nr 7, żona Barbara z domu Obłożek, syn Jan Paweł ur. 8 VI 1814 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F VIII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Piotrowicach (1797–1852), Piotrowice, s. 45).

Ten Jan Paweł Wicherek był później nauczycielem w Ogrodzonej (Władysław Szweda, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008, s. 91, podaje, że pochodził z Piotrowic). 1857 wpłacał datki na Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Listy Pawła Stalmacha do Galicjan, opr. Irena Homola, „Zaranie Śląskie”, R. 30, Z. 4, 1967, s. 787). Był członkiem Czytelni Ludowej w Cieszynie („Sprawozdanie z czynności Czytelni ludowej w Cieszynie (…) za rok 1868”, [Cieszyn 1869], s. 4).

Zmarł 25 II 1874 w Ogrodzonej, wg metryki w wieku 62 lat na astmę (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O jego zgonie pisała "Gwiazdka Cieszyńska" 1874 nr 9. Jan Wicherek, nauczyciel, ze swoją żoną Marią Guretzki miał syna Wilhelma Roberta Ryszarda ur. 28 III 1854 w Ogrodzonej nr 32 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Ogrodzona, s. 89).

Synami Jana nauczyciela byli też Karol, proboszcz w Ochabach, i Jan, profesor gimnazjum w Cieszynie, który zmarł 18 XI 1873 w Ogrodzonej nr 32 w wieku 30 lat (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O śmierci Jana Wicherka profesora pisała "Gwiazdka Cieszyńska" (1873 nr 47). Ksiądz Karol był członkiem Towarzystwa Naukowej Pomocy Księstwa Cieszyńskiego („Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego” 1875, s. 5).

(Wicherkowie z Suchej Górnej)

Gabriel Wicherek, 14 lat, syn Józefa, chałupnika w Suchej Górnej, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 55).

czwartek, 21 grudnia 2017

Moczkos - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Moczkosów:

16 VI 1758 Andrzej Moczkos, żołnierz z Węgier, "Jankoviciensis ex Nitrensi", poślubił Barbarę Oricher, "Hungara natione", córkę +Adama (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 170).

Kincel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Anna Helena Kincel (*1771)
  2. Józef Grzegorz Kincel (*1773) 
  3. Maria Kincel (*1745)
  4. Maria Kincel (*1752)
Materiały do genealogii rodziny Kincelów:

9 XI 1755 r. Jan Kincel, syn Adama, katolik z Puńcowa, poślubił Ewę Klajmon ("Kleimon), katoliczkę z Gułdowów, córkę Pawła (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 146).

8 VI 1757 r. Jerzy Kincel ("Kintzel"), syn +Kaspra, katolik z Cieszyna, poślubił Katarzynę "Purzina", córkę +Jana, katoliczkę z Frysztatu (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 159).

Jan Kincel ("Kinczel"), żona Ewa z domu Kleim, katolicy w Gułdowach, syn Jerzy chrzest 26 I 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1091-1092).

Jerzy Kincel ("Kynczel"), żona Katarzyna, katolicy w Cieszynie, córka Anna Maria chrzeset 23 III 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1103).

4 V 1779 r. Andrzej Kincel, syn Jana z Gułdowów nr 3, poślubił Marię, wdowę po Janie Bolek z Mostów nr 9 (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 620).

26 I 1780 r. Katarzyna Kincel ("Kintzel"), wdowa po +Jerzym, z przedmieścia Cieszyna, poślubiła Jana Hübnera, katolika, wdowca, szewca ("sutor") (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 636).

19 I 1783 r. Jan Kincel, parobek ("famulus") z Gułdowów nr 3, syn Jana, poślubił Annę Cienciałę ("Czienciala"), córkę +Jerzego z Bobrku, służącą w Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 1).

11 VII 1783 r. Andrzej Kincel, wdowiec, chałupnik w Mostach nr 9, poślubił Annę Mienciel, córkę +Pawła Mienciela, wolnego chłopa ("Libertini") z Brandysu nr 13; oboje katolicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 8).

Jan Kincel, siedlak w Żukowie Dolnym, luteranin, zm. 17 V 1788 r. (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Żuków Dolny, s. 3).

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Gumna - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Humna, German: Gumna

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics


1) 1628-1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1609-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2327, Registra Diedinna Wsy Humen.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/20, Registra Diediny Humen (Altes Grundbuch).

3) 1835-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/21, Urkundenbuch der Gemiende Gumna. Tom I.

URBARZE / URBARIUM

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646/1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, ed. Idzi Panic, Cieszyn 2005.

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770

a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1115, sig. 19-28

SPISY MIESZKAŃCÓW / CENSUSES

1) 1752: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Popiołek Franciszek, Wieś Gumna przed 160 laty, "Nowiny Śląskie" 1934.

DODATKOWE MATERIAŁY /ADDITIONAL MATERIALS

1) Właściciele gruntów w Gumnach / Farmers in Gumna (1725, 1770, 1821)

Godziszów - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Hodišov, German: Godzischau

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1680 / from 1680: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1784: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784 Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1595-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2324, Registra Diedinne Wsy Godissowa.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/11, Register diediny Hodissowa.

URBARZE

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646/1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 40-44

4) 1692: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770

7a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1116, sig. 19-28.


SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 972.

Bobrek - źródła genealogiczne

NAZWA / NAME

Czech: Bobrek, German: Bobrek

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1628 / from 1628: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1593-1716: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2323, Registra Diedinna Wsy Bobrku.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/3, Altes Grundbuch von Bobrek (und Guldau).

3) 1736-1790: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2376, Registra oder Grundbuch des Dorffes Krasna und Bobrek.

URBARZE / URBARIUM

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646 albo 1647 / 1646 or 1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 30-32.

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770:

a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1114, sig. 19-28.

SPISY MIESZKAŃCÓW / CENSUSES

1) 1752: Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) 1837: Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Rękopisy Biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, sygn. 59, „Populations Buch der Gemeinde Bobrek vom Jahr 1837“.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Miękina Leon, Po bobreckich śladach... W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.