środa, 31 sierpnia 2016

Swaczyna - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Swaczynów:

20 XI 1883 Karol Swaczyna, 30 lat, Olbrachcice nr 42, syn Pawła chałupnika i Anny z domu Krzystek, poślubił Ewę z domu Kubaczek, córkę Jerzego, chałupnika w Mostach k/Cieszyna, i Ewy z d. Kałuża (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Mosty, s. 9).

wtorek, 30 sierpnia 2016

Golasowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golasowskich:

Jan Golasowski, 1803 kupił grunt w Kaczycach Górnych nr 9 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 3, k. 11).

30 VII 1807 Maksymilian Golasowski, 45 lat, poślubił Antoninę Marię Castilion(?), córkę majora z pułku Wenzela Colloredo (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 234).

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Rybica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybiców:

7 IX 1909 r. Rudolf Rybica, ur. 5 IV 1881 w Skoczowie, zamieszkały w Boguminie, syn Józefa, poślubił Alojzję, ur. 11 IV 1883 w Białej k/Jabłonkowa, córkę Alojzego Nowaka i Albiny z domu Zwilling (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 132).

Nogol - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nogolów:

Antoni Nogol, 13 lat, ur. Domasłowice, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 20).

18 VIII 1900 r. Wincenty Nogol, ur. 12 XII 1870, zagrodnik w Domasłowicach Dolnych, syn Andrzeja i Weroniki, poślubił Wiktorię, ur. 22 XII 1877, córkę Jana Slonki, zagrodnika w Domasłowicach Dolnych, i Barbary z domu Adamek (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 108).

Müller (Miller) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Müllerów (Millerów):

26 V 1902 r. Karol Müller, przedsiębiorca ("Geschäftsmann") w Gruszowie, ur. 18 II 1874, syn Filipa, kupca ("Kaufmann") we "Freiberg" (chodzi pewnie o Příbor), i Agnieszki z domu Hladný, poślubił Agnieszkę, ur. 18 I 1878, córkę Adolfa Hona, kowala w Starych Hamrach (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 113).

Gadlina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gadlinów:

W 1911 r. Franciszek Gadlina, ur. 24 V 1888, syn Jana i Marii, poślubił Joannę Filipec, ur. 1887, córkę +Jana, szewca w Domasłowicach, i Marii z domu Kaniok (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 49).

Paździora - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paździorów:

21 X 1890 Józef Paździora, ur. 23 IV 1863, syn Józefa i Teresy z Firlów, chałupnik w Suchej Górnej nr 73, poślubił Antonię, córkę Franciszka Tomika, wymownika, i +Karoliny z Mikszanów, ur. 1868 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 59v).

Szkuta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szkutów:

26 X 1869 r. Jan Szkuta, 25 lat, syn Jana, chałupnika w Poleninach, i Rozyny z domu Niemczyk, poślubił Jadwigę Kuboň, 22 lata, córkę +Jana, chałupnika w Dobracicach nr 49 (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 2).

Księgi metrykalne (21): Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Filipa i Jakuba w Dobracicach

PARAFIA
Parafia pw. św. Filipa i Jakuba w Dobracicach powstała w 1865 roku po odłączeniu się Dobracic i okolic od parafii domasłowickiej.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice).

Wyjątki (stan na 1910 rok):
a) Dobracice numer katastralny 115 należał do parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku.
b) Ligotka Kameralna numer katastralny 113 należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobracicach.

Obecnie do parafii należą Wojkowice; w czasach austriackich miejscowość ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobrej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1865 roku, prawdopodobnie z powstaniem parafii przejęto księgę chrztów dla Dobracic, Bukowic i Sprochowic od 1839 roku, prowadzoną uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach.

Księgi przechowywane są obecnie w Urzędzie Gminy w Dobrej (Obecní úřad Dobrá).

Na stronach internetowych Archiwum Krajowego w Opawie informacji o metrykach parafii w Dobracicach należy szukać pod parafią w Domasłowicach.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobracie 2012.