piątek, 23 stycznia 2015

Baron - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Baron (*1739)
 2. Andrzej Szymon Baron (*1824)
 3. Anna Baron (1892-1892)
 4. Jakub Baron (*1740)
 5. Jan Baron (*1770)
 6. Jan Filip Baron (*1753) 
 7. Józef Baron (1858-1859)
 8. Maria Zuzanna Baron (*1824)
 9. Zuzanna Baron (*1832) 
Materiały do genealogii rodziny Baronów:

Adam Baron, ur. Leszna Górna, 22 lata i 8 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Fichte, nr 110).

Paweł Baron, żona Ewa z domu Wapienik, syn Jerzy ur. w Goleszowie nr 28, chrzest 8 I 1791 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 12).

Jerzy Baron, ur. Żuków Górny, 36 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 213).

Antoni Baron, ur. Pruchna, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Paweł Baron, zagrodnik w Grodziszczu nr 26, żona Maria z domu Glajcar, syn Jan ur. 28 VII 1882 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

(Baronowie z Dzięgielowa)

Adam Baron, syn Jana, siedlaka w Dzięgielowie, lat 11 i pół, 17 II 1836 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 168).

(Baronowie z Mnisztwa)

Andrzej Baron, żołnierz, lat 25, zm. 20 II 1848 r. w Mnisztwie  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Mnisztwo, s. 11).

Polok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Polok (1832-1833)
 2. Anna Polok (*1761) 
 3. Anna Polok (*1829)
 4. Anna Polok (*1860)
 5. Anna Polok (1909-1915) 
 6. Ewa Polok (*1834)
 7. Ewa Polok (*1851)  
 8. Franciszek Polok (*1852)
 9. Franciszek Polok (*1872)
 10. Jadwiga Polok (*1829)
 11. Jan Polok (1832-1832)  
 12. Jan Antoni Polok (*1881)
 13. Józef Polok (*1853)
 14. Maria Polok (*1824) 
 15. Maria Polok (*1825)
 16. Maria Polok (1847-1878)
 17. Maria Polok (*1859) [1]
 18. Maria Polok (*1859) [2] 
 19. Maria Polok (1908-1925)
 20. Maria Jadwiga Polok (*1853) 
 21. Paweł Polok (*1770)
 22. Paweł Polok (*1827)
 23. Rozyna Polok (*1859) 
 24. Zuzanna Polok (*1754) 
 25. Zuzanna Polok (*1783)
 26. Zuzanna Polok (*1825)
 27. Zuzanna Polok (1914-1915) 
Materiały do genealogii rodziny Poloków:

Jan Polok, siedlak (colonus), katolik, 66 lat, zmarł 21 IX 1779 r. w Krasnej nr 17 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 95).

Jakub Polok, siedlak i wójt, 40 lat, zm. 1 III 1806 w Krasnej nr 30 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

7 XI 1820 Paweł Polok, komornik, rodem z Ropicy, poślubił Marię Olszar, 18 lat, córkę Jana, siedlaka w Sibicy nr 25 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 4).

(Polokowie z Pastwisk)

Andrzej Polok, chałupnik w Pastwiskach, lat 38, zm. 7 V 1839 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Pastwiska, s. 5).

(Polokowie z Ropicy)

7 IX 1820 Paweł Polok komornik w Ropicy, poślubił Marię, córkę Jana Olszara, lat 18 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 4).

(Polokowie z Zabrzega)

Franciszek Polok, 14 lat, ur. Zabrzeg, syn Jakuba, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 40).

Być może do tej rodziny należeli poniżsi:

Jan "Pollack", ur. Ropica, 31 lat i 3 miesiące, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca De Lobel, nr 43).

Jerzy "Pollak", ur. Ropica, 25 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 223).

Cieślar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Cieślar (*1768)
 2. Anna Cieślar (*1882)
 3. Anna Emilia Cieślar (*1852) 
 4. Helena Cieślar (*1859)
 5. Herman Jan Cieślar (*1870) 
 6. Jan Cieślar (*1873)
 7. Maria Paulina Cieślar (*1850)
Materiały do genealogii rodziny Cieślarów:

Michał Cieślar, żona Ewa, luteranie, córka Ewa ur. w Wiśle, chrzest 25 IV 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 71).

Baltazar Cieślar, lat 50, katolik, zm. 5 XII 1779 w Lesznej Górnej nr 41 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 130).

Jerzy Cieślar (Tieslar), ur. Wisła, 32 lata i 11 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Helbinger, nr 39).

Michał Cieślar (Deslar), ur. Wisła, 28 lat i 9 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca FitzPatrik, nr 145).

Jan Cieślar (Czeslar), ur. Wisła, 23 lata, ewangelik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 153).

"Jacob recte Georg" Cieślar (Czeslar), ur. Wisła, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 60).

Jakub Cieślar (Czeslar), ur. Gródek, 24 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 78).

Jan Cieślar (Czeslar), ur. Wisła, 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 60).

Jan Cieślar (Tziesslar), ur. 1799, od 30 V 1826 roku służył w 57. Pułku Piechoty, w 1838 roku został przeniesiony do Pragi  (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt II, s. 75).

W 1897 r. Paweł Cieślar, cieśla z Ustronia, poślubił Annę Kohutównę z Kozakowic Górnych nr 10, córkę Jerzego, chałupnika i mistrza murarskiego, i Zuzanny z domu Pasterny, ur. 20 X 1877; jednym ze świadków był Jan Broda, rolnik w Goleszowie nr 53 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 153).

(Cieślarowie z Brennej)

Paweł Cieślar, żona Anna, katolicy w Brennej, córka Ewa chrzest 18 I 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4)

8 VII 1753 (Brenna) Jakub Cieślar, kawaler, katolik, poślubił Jadwigę, córkę Adama Marka, katoliczkę (PBG, Metryki  ślubów).

Jakub Cieślar (1763 - "Zieslar"), żona Anna, luteranie w Brennej, syn Jan chrzet 2 V 1758, córka Zuzanna chrzest 7 V 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub Cieślar, żona Jadwiga, katolicy w Brennej, córka Maria chrzest 8 II 1761, syn Andrzej chrzest 17 XI 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jerzy Cieślar, żona Maria, luteranie w Brennej, syn Paweł chrzest 7 XI 1758, córka Zuzanna chrzest 24 VIII 1760, syn Jakub chrzest 6 II 1762, córka Anna chrzest 3 III 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

20 XI 1753 Michał Cieślar, luteranin, syn Urbana Cieślara z Wisły, poślubił Katarzynę, córkę Jana Witka, luteranina z Ochab Wielkich (PBG, Metryki ślubów).

Michał Cieślar, żona Katarzyna, luteranie w Brennej, syn Paweł chrzest 29 VII 1759, córka Katarzyna chrzest 10 XI 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Cieslar, żona Maria, katolicy w Brennej, syn Jan chrzest 17 IV 1760, syn Jakub chrzest 22 II 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Paweł Cieślar, żona Anna, katolicy w Brennej, syn Adam chrzest 3 IX 1761, córka Maria chrzest 18 I 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Roik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Roik (*1753)
 2. Alojzy Antoni Roik (*1877)
 3. Andrzej Roik (1873-1873)
 4. Anna Roik (*1833) 
 5. Anna Roik (*1853)
 6. Antoni Roik (†1929)
 7. Ewa Roik (*1754)
 8. Ewa Roik (*1835) 
 9. Jakub Roik (*1754) 
 10. Jan Roik (*1754)
 11. Jan Karol Edward Roik (*1824) 
 12. Jerzy Roik (*1771)
 13. Józef Roik (*1874)
 14. Maria Roik (*1850) 
 15. Maria Zuzanna Roik (*1874)
 16. Matylda Joanna Roik (*1879) 
 17. Paweł Roik (*1830)
 18. Rudolf Roik (*1884)
 19. Zuzanna Roik (*1762) 
 20. Zuzanna Roik (*1827)
Materiały do genealogii rodziny Roików:

Józef Roik, syn Jerzego i Ewy z d. Gaś, katolików, ur. Krasna, chrzest 15 XII 1765 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 1029).

Anna, żona Jana Roika, katoliczka, zm. 19 XI 1778 r. w Krasnej nr 23 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 80).

Jerzy Roik, wymownik, Krasna nr 23, lat 72, zm. 8 III 1791 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 3).

Jerzy Roik, wymownik, Krasna nr 19, lat 70, zm. 10 VI 1791 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 3).

Ewa, wdowa po Jerzym Roiku, lat 80, zm. 25 IV 1788 w Krasnej nr 22 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 8).

Andrzej Roik, żona Maria z domu Wałaski, dzieci: Paweł ur. Krasna nr 2, chrzest 1 VI 1788 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 3), Andrzej ur. 23 V 1791 Krasna nr 20 (tamże, s. 6), Ewa ur. 2 IX 1793 Krasna nr 20 (tamże, s. 9), Jerzy ur. 13 VI 1797 Krasna nr 22 (tamże, s. 16).

Andrzej Roik, żona Maria z domu Pszczółka, syn Andrzej ur. 7 XII 1791 Krasna nr 19 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 7).

Paweł Jan Roik, syn Jana komornika i Zuzanny z domu Kuchejda, ur. 18 VI 1817 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 24).

Zuzanna Roik, żona Pawła, komornika, lat 42, zmarła 4 II 1838 w Krasnej nr 25  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 2).

Helena, córka Pawła Roika, komornika, 4 miesiące, zm. 10 VIII 1842 w Krasnej  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 4).

Być może do rodziny Roików należał też poniższy:

Jan "Royik", ur. Grodziszcz, 30 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 225).

Bajtek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jerzy Bajtek (*1706)
 2. Józef Bajtek (*1881)

Materiały do genealogii rodziny Bajtków:

Jerzy Bajtek, chałupnik w Wiśle nr 72, ur. 1819, zm. 9 I 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Bajtek, komornik w Bystrzycy nr 13, ur. 22 VII 1821, zm. 27 X 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Zuzanna Bajtek, z domu Słowiok, wdowa po Jerzym, wymowniku, ur. 10 X 1820 Wisła Bystrzyca(?), zm. 21 I 1891 Wisła nr 34 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jerzy Bajtek, chałupnik w Bystrzycy nr 89, ur. 22 IV 1858, zm. 25 I 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł, ur. Bystrzyca, syn Jana i Marii, komornik w Bystrzycy, żona Anna Górny, córka Anna ur. 13 V 1893 zm. 15 V 1901.

Sprawa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sprawów:

Jan Sprawa, żona Ewa, katolicy z Hażlacha, syn Mateusz chrzest 24 V 1746 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Sprawa, żona Anna, katolicy w Hażlachu, córka Maria chrzest 25 V 1762, córka Zuzanna chrzest 12 V 1765 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

2 VIII 1778 Anna, wdowa po Janie Sprawie z Hażlacha, poślubiła Mateusza(?) Mazura (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 130).

Kopel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kopelów:

Paweł Kopel, syn Jerzego i Katarzyny, ur. Zebrzydowice, chrzest 1 I 1727 (PZeb).

Andrzej Kopel, ur. Zebrzydowice Górne, 21 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 211).

Andrzej Kopel (Koppel), 28 lat i 5 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 175).

Wałach - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adolf Henryk Wałach (*1863)
 2. Anna Wałach (*1752)
 3. Anna Wałach (*1858) 
 4. Anna Wałach (1860-1923)
 5. Anna Wałach (1871-1873) 
 6. Anna Helena Wałach (*1884)
 7. Ewa Wałach (1864-1913)
 8. Gustaw Paweł Wałach (*1861)
 9. Hermina Anna Wałach (*1866)
 10. Hermina Paulina Wałach (*1865) 
 11. Jan Wałach (*1785)
 12. Jan Wałach (*1823)
 13. Jan Wałach (*1856)
 14. Jan Wałach (1875-1936)
 15. Jerzy Wałach (*1861) 
 16. Karol Andrzej Wałach (1862-1943)
 17. Maria Wałach (*1747)
 18. Maria Wałach (*1826)
 19. Maria Wałach (*1860)
 20. Paweł Wałach (*1729)
 21. Paweł Wałach (1824-1892) 
 22. Paweł Gustaw Wałach (1865-1907)
 23. Zuzanna Wałach (*1850) 
Materiały do genealogii rodziny Wałachów:

Jakub Wałach, żona Maria, luteranie, córka Zuzanna ur. Guty chrzest 14 II 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Paweł Wałach, ur. Ligotka Kameralna (Ellgott), 25 lat i 1 miesiąc, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca FitzPatrik, nr 85).

Jerzy Wałach, lat 13, syn Jerzego, wolnego chłopa z Ligotki Kameralnej, 23 VII 1837 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 142).

3 III 1862 r. Adam Wałach, ur. 17 VI 1834 r. w Rzece, poślubił Annę Śniegoń, córkę Jana, nauczyciela w Wiśle (Parafia ewangelicko-augsburska w Wiśle, Metryki ślubów, t. 1, s. 260-261).

Adam Wałach, były nauczyciel, Ustroń, 47 lat, zm. 9 XII 1881 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 134).

Przemysław, syn Adama Wałacha, nauczyciela w Ustroniu, ur. 28 III 1880, zm. 4 V 1880 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 127).

Andrzej Wałach, ur. Łyżbice, chałupnik w Bystrzycy, żona Anna z domu Goryl, córka Anna ur. 20 IX 1892; syn Paweł ur. 14 IV 1895 zm. 15 II 1915 w domu obłąkanych w Opawie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Paweł Wałach, ur. Tyra, chałupnik w Bystrzycy nr 123, żona Zuzanna z domu Czudek, syn Jóżef ur. 21 X 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Wałachowie z Oldrzychowic)

Paweł Wałach, żona Maria, luteranie w Oldrzychowicach, córka Anna chrzest 12 VIII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

(Wałachowie z Tyry)

Jerzy Wałąch, ur. Tyra, chałupnik w Tyrze nr 5, żona Katarzyna z domu Kajzar, syn Jan ur. 16 V 1895 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Heczko - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Heczko (*1844)
 2. Ewa Heczko (*1727)
 3. Helena Augusta Rozyna Heczko (*1877)
 4. Jan Heczko (*1879)
 5. Jerzy Heczko (*1736) 
 6. Jerzy Heczko (*1772)
 7. Józef Antoni Heczko (1872-1880)
 8. Katarzyna Heczko (*1888) 
 9. Olga Hermina Heczko (1860-1864)
 10. Oskar Ludwik Heczko (1865-1943)
Materiały do genealogii rodziny Heczków:

Adam Heczko, syn +Michała, katolik, 28 IV 1776 r. poślubił Marię, córkę Pawła Strokosza komornika i Anny, katoliczkę z Trzyńca nr 1 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 2, s. 100).

Jakub Heczko, ur. Pogórze, katolik, 24 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 148).

Andrzej Heczko, ur. Bystrzyca, 27 lat, ewangelik, kapral (Corporal) we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 12).

Adam Heczko, syn Jana, chałupnika w Bystrzycy nr 114, lat 20, 16 XI 1843 r. poślubił Marię Byrtusównę, córkę Jakuba z Wisły nr 248. Później już jako wdowiec ożenił się z jej siostrą Zuzanną (Parafia ewangelicko-augsburska w Wiśle, Metryki ślubów, t. 1, s. 185, 194).

Jan Heczko, ur. 19 IX 1828, chałupnik w Bystrzycy nr 39, zm. 23 I 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Heczko, ur. 23 IX 1828, komornik w Bystrzycy nr 7, zm. 14 III 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Heczko, ur. 14 IV 1843, bywały siedlak i młynarz, komornik w Bystrzycy nr 57, zm. 20 I 1877 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Heczko, chałupnik w Łyżbicach nr 21, ur. 1827, zm. 26 V 1878 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Heczko, Łyżbice nr 24, wymownik, zm. 10 XI 1892, ur. 2 XII 1818 Łyżbice (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

19 X 1884 Zuzanna Heczko z Koszarzysk nr 32, córka Jerzego chałupnika i Zuzanny z domu Kantor, ur. 4 VIII 1857 Bystrzyca, poślubiła Jakuba Grygierczyka, ur. Czechowice, katolika, robotnika w Morawskiej Ostrawie (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Wg spisu z 1890 r. w Bielowicku nr 7 mieszkał Paweł Heczko ur. 1 VIII 1861 Harbutowice, katolik, jego żona Anna ur. 20 VI 1869 Międzyrzecze Górne, i syn Jan ur. 15 XII 1888 Bielowicko (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 963).

(Heczkowie z Boconowic)

15 II 1829 r. Paweł Heczko, syn Jerzego, wolnego chłopa ("Freybauer") w Boconowicach, poślubił Ewę Sikorę, córkę Jakuba, zagrodnika w Nawsiu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Heczkowie z Bystrzycy)

Jerzy Heczko, ur. Bystrzyca, 30 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 225).

Paweł Heczko, wymownik w Bystrzycy nr 54, wdowiec, ur. 27 XII 1809, zm. 23 VI 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Paweł Heczko, wdowiec, wymownik w Bystrzycy nr 1, ur. 1783, zm. 10 X 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

15 IV 1883 Zuzanna Heczko, ur. 9 I 1862, córka Adama, chałupnika w Bystrzycy nr 64, i Marii z domu Szopa, poślubiła Andrzeja Wałacha, komornika w Bystrzycy nr 109, syn Jerzego i Marii z domu Cymorek (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

27 V 1883 Zofia Heczko, ur. 4 VII 1861 Bystrzyca, córka Jana, chałupnika w Bystrzycy nr 88, i Marii z domu Turoń, poślubiła Jerzego Bajtka, komornika w Bystrzycy nr 82, syna Jerzego i Marii z domu Troszok (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

2 XI 1884 Anna Heczko, ur. 12 VI 1862 Bystrzyca, córka Adama chałupnika i Marii z domu Galocz, poślubiła Jerzego Kaletę, ur. Łyżbicę, zamieszkałego w Jabłonkowie (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Heczko z domu Wałach, żona Jerzego, ur. 1826 Tyra, zm. 7 I 1890 Bystrzyca nr 61 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Zuzanna Heczko z domu Łaboj, żona Jana, chałupnika w Bystrzycy nr 88, ur. 1845, zm. 10 I 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Heczko, 77 lat, ur. Nydek (później dopisano pytajnik i wpisano Bystrzyca), wymownik w Bystrzycy nr 41, zm. 7 II 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Heczko, ur. 2 X 1845 Bystrzyca, chałupnik w Bystrzycy nr 88, zm. 6 V 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jerzy Heczko, ur. 16 VII 1824, siedlak, Bystrzyca nr 173, zm. 10 IX 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Zuzanna Heczko z domu Klus, ur. 1822 Bystrzyca, wdowa po Janie, wymowniku, zm. 1 II 1891 Bystrzyca nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Zuzanna Heczko z domu Stebel, żona Jana, wymownika w Wędryni, ur. 2 XII 1839 Nydek, zm. 25 IV 1891 Bystrzyca nr 24 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Heczko, chałupnik w Bystrzycy nr 223, żona Anna z domu Młynek, córka Ewa ur. 21 XI 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Jerzy Heczko, chałupnik w Bystrzycy nr 83, żona Maria z domu Śliż, syn Jan ur. 15 II 1893 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Jan Heczko, zagrodnik w Bystrzycy nr 10, żona Zuzanna z domu Turoń, syn Karol ur. 11 VII 1893 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Heczkowie z Hermanic)

Jan Heczko, 31 lat, ur. Hermanice, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 36).

(Heczkowie z Karpętnej)

Zuzanna Heczko z domu Starzyk, ur. 1867 Karpętna, żona Andrzeja Heczki, chałupnika, zm. 21 I 1890 Karpętna nr 21 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Heczkowie z Koszarzysk)

25 II 1830 r. Jakub Heczko, syn Jerzego, z Koszarzysk, 40 lat, poślubił Zuzannę Heczko, córkę Jana, chałupnika w Koszarzyskach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Heczko, ur. 23 I 1820 Koszarzyska, wymownik w Koszarzyskach nr 41, zm. 11 VII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Heczkowie z Łyżbic)

Jan Heczko, ur. Łyżbice, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 92).

25 XI 1883 Jan Heczko, zagrodnik w Łyżbicach nr 21, syn Jerzego i Anny z domu Sikora, poślubił Annę Ostruszkę z Karpętnej nr 41 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Heczko z domu Sikora, wdowa po Jerzym, wymowniku, ur. 1840, zm. 1 III 1890 Łyżbice nr 21 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Heczko z domu Kłoda, ur. Łyżbice, 73 lata, wdowa po Janie, wymowniku w Łyżbicach, zm. 15 VII 1890 Łyżbice nr 33 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Heczkowie z Nydku)

Paweł Heczko, syn Jana, siedlaka, ur. 28 VIII 1859 w Nydku nr 26, zm. 23 II 1875 w Nydku nr 13 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

4 II 1883 Maria Heczko, ur. 21 VI 1859, córka Jerzego wymownika w Nydku nr 25 i Zuzanny z domu Szturc, poślubiła Jerzego Konderlę, komornika w Bystrzycy; jednym ze świadków był Jan Heczko, kawaler z Bystrzycy nr 42 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

24 II 1884 Maria z Nydku nr 17, ur. 1861 Leszna Górna, wdowa po Janie Heczko, siedlaku w Nydku, poślubiła Pawła Konderlę, siedlaka w Nydku (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Heczko, ur. 25 II 1824 Nydek, wymownik w Nydku nr 13, zm. 22 IX 1890 Nydek (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Heczko z domu Sikora, wdowa po Pawle, wymowniku w Nydku nr 182, 73 lata, ur. Nawsie, zm. 27 X 1890 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Heczkowie z Oldrzychowic)

Jerzy Heczko, komornik w Oldrzychowicach nr 108, 60 lat, zm. 7 I 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Heczkowie z Tyry)

Zuzanna Heczko z domu Heczko, wdowa po Janie, komorniku, ur. 1829 Koszarzyska, zm. 16 I 1890 Tyra nr 33 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Heczowie z Wędryni)

Anna Heczko z domu Kubisz, ur. 4 IV 1853, żona Jana, zagrodnika w Wędryni nr 61, zm. 18 II 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Sznurowacki - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Wacław Sznurowacki (*1772)
 2. Maria Teresa Sznurowacka (*1762) 
Materiały do genealogii rodziny Sznurowackich:

Franciszek, żona Joanna, córka Ewa ur. 4 IV 1805 w Kończycach Wielkich (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 2, Kończyce Wielkie, s. 94).

Staszko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Staszków:

Paweł Staszko, katolik, żona Ewa, luteranka, syn Jan chrzest 15 IV 1743 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Paweł Staszko, katolik, 46 lat, zm. 4 II 1746 w Ustroniu (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Adam Staszko, żona Anna, katolicy, Ustroń, córka Anna chrzest 1 IV 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3).

11 II 1822 Jerzy Staszko, 42 lata, chałupnik, wdowiec, poślubił Marię, córkę Jerzego Romana, półsiedlaka, 30 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 90).

Pisarek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pisarków:

18 VI 1747 r. Jakub Pisarek, syn Adama, katolik z Zarzecza, poślubił Annę, córkę Józefa Matlocha z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 55).

Michał Pisarek, ur. 1799 Zarzecze, katolik, od 2 XII 1819 służył w 57. Pułku Piechoty, 31 X 1820 przeniesiony do 12. Pułku Piechoty  (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 106).

Pniok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Pniok (*1742) [1]
 2. Anna Pniok (*1742) [2]
 3. Anna Pniok (*1744)
 4. Anna Pniok (*1840)
 5. Anna Pniok (*1879) 
 6. Anna Pniok (*1892)
 7. Ewa Pniok (*1897)
 8. Franciszek Jan Pniok (1914-2001)
 9. Franciszek Józef Pniok (*1889) 
 10. Franciszka Pniok (1901-1911)
 11. Helena Maria Pniok (1920-1921) 
 12. Jan Pniok (*1770)
 13. Jan Pniok (1843-1877)
 14. Jan Pniok (1887-1887)
 15. Jan Pniok (1918-1921) 
 16. Jan Mikołaj Pniok (1882-1884)
 17. Joanna (Janina) Pniok (1896-1936) 
 18. Józef Pniok (1870-1939) 
 19. Józef Andrzej Pniok (1890-1890)
 20. Józef Franciszek Pniok (1867-1911)
 21. Józef Franciszek Pniok (1878-1878)
 22. Józef Wawrzyniec Pniok (1894-1987) 
 23. Maria Pniok (*1739)
 24. Maria Pniok (1846-1847)
 25. Maria Pniok (1849-1910)
 26. Maria Pniok (*1877)
 27. Maria Ewa Pniok (*1900) 
 28. Paweł Pniok (1816-1879) 
 29. Paweł Pniok (1848-1848) 
 30. Paweł Pniok (1851-1930) 
 31. Paweł Pniok (1888-1925)
 32. Paweł Antoni Pniok (1881-1884)  
 33. Paweł Rudolf Pniok (1916-1917)
 34. Zuzanna Pniok (*1854)
 35. Zuzanna Pniok (*1893) 
Materiały do genealogii rodziny Pnioków:

Jerzy Pniok, ur. 1806 Łyżbice, katolik, od 12 VI 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, 25 VI 1830 przeniesiony do 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XII, s. 164).

Maria, żona Jerzego Pnioka, lat 27, katoliczka, zm. 26 VIII 1849 w Bażanowicach (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 12).

Jan Pniok, żona Maria z domu Strokosz, synowie bliźniacy Jan i Józef ur. 13 VII 1860 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Dolna, s. 197).

Adam Pniok, żona Anna z domu Waleczek, córka Anna ur. 31 XII 1889 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Górne Przedmieście).

Paweł Pniok, lat 54, siedlak w Puńcowie nr 43, zm. 16 VII 1891 w Puńcowie (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 11-12).

Justyna, wdowa po Pawle Pnioku, 66 lat, zm. 30 IX 1891 w Puńcowie (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 11-12).

Junga - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Teresa Junga (*1876)
 2. Teresa Joanna Junga (*1879) 
Materiały do genealogii rodziny Jungów:

Jan Junga, murarz i chałupnik w Żukowie Dolnym, syn +Pawła chałupnika i Anny, w 1899 r. poślubił Annę Lipkę, wdowę po Janie Janiku z Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Księga zapowiedzi przedślubnych 1888-1925, s. 59).

Foltyn - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Ewa Foltyn (*1777)

Materiały do genealogii rodziny Foltynów:

Jerzy Foltyn, żona Zuzanna, córka Ewa ur. Podlesie chrzest 10 IX 1726, córka Zuzanna ur. Podlesie chrzest 21 I 1728, syn Jakub ur. Podlesie chrzest 25 I 1729, córka Maria ur. Podlesie chrzest 14 XII 1730, syn Jerzy ur. Podlesie chrzest 25 XI 1732 (rodzice określeni jako katolicy), córka Anna ur. Podlesie chrzest 24 V 1734 (rodzice określeni jako katolicy), syn Andrzej ur. Podlesie chrzest 10 IX 1735, córka Zuzanna ur. Podlesie chrzest 7 III 1737, syn Paweł ur. Podlesie chrzest 29 XII 1738, syn Szymon ur. Podlesie chrzest 1 VIII 1741 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t.1).

Jan Foltyn, żona Zuzanna, syn Jan ur. Podlesie chrzest 12 IX 1730 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t.1).

Jan Foltyn, żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 19 X 1734 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Foltyn, żona Maria, syn Jakub chrzest 24 I 1737, syn Andrzej chrzest 22 IV 1741 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Foltyn, rolnik w Kończycach Wielkich, żona Elżbieta, syn Jan chrzest 1 XII 1738 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Foltyn, żona Ewa, syn Jan chrzest 26 IV 1741 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jakub Foltyn, żona Anna (przed ślubem przeszła na katolicyzm), córka Maria ur. 1731 w Podlesiu, syn Jakub ur. Podlesie chrzest 27 VI 1734, syn Jan chrzest 23 III 1741 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t.1).

10 II 1773 Andrzej Foltyn, syn zagrodnika, poślubił Annę, córkę +Jana Kempnego, młynarza w Kończycach Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 106).

19 X 1783 Jan Foltyn poślubił Marię, córkę Pawła Cygonka z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 167).

Jakub Foltyn, chałupnik w Kończycach Wielkich, żona Anna z domu Banot, syn Franciszek chrzest 22 VI 1842, wg dopisku w metryce zmarł 9 XII 1849 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 3, Kończyce Wielkie, s. 269).

30 VI 1846 Jakub Foltyn, wdowiec i chałupnik w Kończycach Wielkich nr 98, 50 lat, poślubił Annę z domu Balcarek (Balczarek), wdowę po Józefie Kempnym, wymowniku, 38 lat, z Kończyc Wielkich nr 15 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów 1827-1867, Kończyce Wielkie, k. 86).

Franciszek Foltyn, kawaler, lat 27, 7 XI 1865 r. poślubił Marię Matuszek, córkę Ewy Matuszek z Rudnika (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 3, Kończyce Wielkie, k. 115).

Franciszek Foltyn, 69 lat, zamieszkały Kończyce Wielkie nr 111, katolik, zm. 14 III 1935 w Kończycach Wielkich. Miał żonę Teresę (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 404).

(Foltynowie ze Starego Miasta k/Frysztatu)

Paweł Foltyn, żona Małgorzata, katolicy, córka Maria ur. Stare Miasto k/Frysztatu, chrzest 17 V 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

Bolek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jerzy Bolek (†1862)

Materiały do genealogii rodziny Bolków:

Rozalia, żona Wacława Bolka, lat 53, zm. 1 II 1879 w Puńcowie nr 38 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 97).

Glajc - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Glajców:

Anna Glajc (Glaic), wdowa i komornica, lat 50, zm. 27 XII 1871 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 89).

Zawada - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zawadów:

Jakub Zawada, komornik urodziny w Kamesznicy, lat 50, zm. 6 V 1881 w Puńcowie nr 20 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 99).

Adam Zawada, komornik, 64 lata, zm. 12 IV 1875 w Karpętnej nr 2 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Ernst - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ernstów:

Jan Ernst, komornik, lat 56, zm. 25 X 1871 w Puńcowie nr 51 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 89).

Anna, córka Pawła Ernsta, komornika, żyła 1 rok i 9 miesięcy, zm. 27 VI 1878 w Puńcowie nr 43 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 96).

Glos - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Glosów:

Adam "Gloss", ur. Jabłonków, 33 lata i 1/2 roku, katolik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Malvo, nr 172).

Joanna Glos, wdowa po rzeźniku, 69 lat, zm. 9 IV 1869 w Puńcowie nr 53 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 87).

Gałuszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gałuszków:

Jerzy Gałuszka, żona Zuzanna, luteranie w Goleszowie, syn Jakub chrzest 20 V 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 19).

Jan Gałuszka (Galluschka), ur. Goleszów, 23 lata, ewangelik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 152).

Jerzy, syn Jana Gałuszki, wymownika, żył 9 miesięcy, zm. 16 IV 1846 w Puńcowie nr 2 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 55).

12 XI 1860 Franciszek Gałuszka z Cięciny w Galicji, 24 lata, poślubił Marię, córkę Jana Sikory, kupca w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Gałuszkowie z Zabłocia)

Paweł Gałuszka, dzierżawca karczmy w Zabłociu koło Rychwałdu, pozostawił w 1754 r. spadkobiercom 1100 florenów (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 293).

Biłko - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Maria Biłko (*1892)
 2. Ewa Teresa Jadwiga Biłko (*1887)
 3. Franciszek Alojzy Biłko (*1887)
 4. Franciszek Józef Wincenty Biłko (*1885)
 5. Helena Emilia Biłko (*1893)
 6. Helena Zofia Biłko (*1896) 
 7. Jan Biłko (*1823)
 8. Jan Biłko (1877-1972) 
 9. Jan Andrzej Biłko (*1888)
 10. Jerzy Biłko (*1870)
 11. Jerzy Karol Biłko (*1888) 
 12. Józef Biłko (1865-1934)
 13. Józef Franciszek Biłko (1886-1951) 
 14. Józef Szymon Biłko (1890-1942)
 15. Karol Biłko (1890-1956)
 16. Leopold Adam Biłko (1892-1955) 
 17. Paweł Adam Biłko (*1888)
 18. Zuzanna Maria Teresa Biłko (*1883)
Materiały do genealogii rodziny Biłków:

Jakub Biłko, 68 lat, komornik i ojciec wójta, zm. 4 I 1806 w Lesznej Górnej (PMLG, Metryki zgonów Leszna Dolna 1784-1851 i Leszna Górna od 1800, Leszna Górna, s. 17).

Maria, żona +Jakuba Biłki i matka wójta, lat 65, zm. 6 I 1806 w Lesznej Górnej nr 30 (PMLG, Metryki zgonów Leszna Dolna 1784-1851 i Leszna Górna od 1800, Leszna Górna, s. 17).

Jerzy Biłko wójt, żona Maria z domu Olszowy, syn Jerzy ur. 2 IV 1826 w Lesznej Górnej nr 30 (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 144). Najpewniej młodszy Jerzy identyczny z poniższym:

Jerzy Biłko, wdowiec i wymownik, żył 86 lat, 11 miesięcy i 28 dni, zm. 29 III 1913 (Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Leszna Dolna).

Anna Biłko, panna, 33 lata, zm. 13 VIII 1861 w Puńcowie nr 34 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 79).

Maria Biłko, córka Pawła z Lesznej Górnej, w 1911 r. poślubiła Karola Wojkowskiego (Vojkovsky), ur. 1886 w Noszowicach (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Księga zapowiedzi przedślubnych 1888-1925, s. 157).

Kotas - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Kotas (*1760)
 2. Anna Kotas (*1766)
 3. Ewa Zuzanna Kotas (*1883)  
 4. Jan Kotas (*1850)
 5. Paweł Kotas (*1729)
 6. Paweł Kotas (*1750) 
 7. Paweł Kotas (*1873)
 8. Zuzanna Kotas (*1710) 
 9. Zuzanna Kotas (*1742)
 10. Zuzanna Kotas (*1760)
 11. Zuzanna Kotas (*1827)
 12. Zuzanna Joanna Kotas (*1882)
Materiały do genealogii rodziny Kotasów:

Jan Kotas, ur. Karpętna, 20 lat i 7 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Helbinger, nr 88).

Jerzy Kotas, ur. Mosty k/Cieszyna, 26 lat i 8 miesięcy, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Carpany, nr 71).

Józef Kotas, siedlak w Hażlachu, żona Maria z domu Dziadek, syn Józef chrzest 23 II 1808 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 3, Hażlach, s. 96).

Jan Kotas, chałupnik w Hażlachu, żona Maria z domu Fober, syn Paweł chrzest 5 VIII 1809 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 3, Hażlach, s. 102).

Jan Kotas, nauczyciel w Grodziszczu, lat 27, protestant, 27 X 1846 r. poślubił Zuzannę, córkę Pawła Kukucza, wolnego chłopa w Wilamowicach nr 10, protestantkę, lat 21 (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Międzyświecia 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 15).

Jan Kotas, lat 27, zmarł 30 IV 1879 w Puńcowie nr 70 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 97).

(Kotasowie z Oldrzychowic)

Jerzy Kotas, wymownik w Oldrzychowicach nr 14, ur. 25 I 1828, zm. 31 VII 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Adam Kotas, zagrodnik w Oldrzychowicach nr 77, żona Anna z domu Haltow, córka Ewa ur. 26 IV 1895 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Kotasowie ze Śmiłowic)

9 XI 1903 Adolf Kotas, właściciel gruntu, Śmiłowice nr 53, ur. 28 X 1879 Śmiłowice, syn Pawła i Marii z domu Zagóra, poślubił Annę, córkę Pawła Rymorza i Marii z domu Obracaj, ur. 30 IX 1885 Kozakowice Dolne (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 184).

(Kotasowie z Tyry)

Jan Kotas, chałupnik w Tyrze nr 1, ur. 1800, zm. 2 I 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Kotas, wymownik w Tyrze nr 1, ur 1810, zm. 24 II 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Byrtus - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Augustyn Wawrzyniec Byrtus (1874-1947)
 2. Franciszek Wawrzyniec Byrtus (1867-1936) 
 3. Jan Byrtus (1845-1908)
 4. Jan Byrtus (1859-1906)
 5. Jan Byrtus (1894-1944)
 6. Jan Franciszek Byrtus (1875-1877)
 7. Jerzy Byrtus (†1896)
 8. Jerzy Byrtus (*1864)
 9. Joanna Katarzyna Byrtus (*1879) 
 10. Maria Byrtus (1861-1945)
 11. Maria Eleonora Byrtus (1877-1954)
 12. Matylda Jadwiga Byrtus (*1880) 
 13. Monika Franciszka Byrtus (1873-1873) 

Materiały do genealogii rodziny Byrtusów:

Paweł Byrtus, ur. Istebna, 20 lat i 9 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr  249).

Paweł Byrtus, wójt Pogórza w 1835 r. (Karol Bałon, Archiwalia o polskości Śląska Cieszyńskiego, „Cieszyński Rocznik Muzealny”, t. 2, 1970-1971, s. 116).

(Byrtusowie z Bukowca)

Adam Byrtus, chałupnik, Bukowiec nr 47, zm. 4 III 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Adam Byrtus, zagrodnik, Bukowiec nr 5, kawaler, 26 lat, zm. 24 III 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

(Byrtusowie z Piosku)

Adam Byrtus, kawaler, parobek z Piosku koło Jabłonkowa, lat 24, zm. 24 IV 1850 w Puńcowie nr 73 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 67).

17 VI 1862 Jan Byrtus, zagrodnik w Piosku nr 30, wdowiec, 45 lat, poślubił Annę, córkę Adama Łyska z Bukowca, 30 lat (dyspensa ze względu na pokrewieństwo) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

wtorek, 13 stycznia 2015

Gańczarczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gańczarczyków:

Jerzy Gańczarczyk, komornik, żona Karolina córka Jana Twardzika, syn Karol Jan ur. 13 XI 1872 w Bobrku zm. 31 I 1873 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 3), syn Karol Jan ur. 9 VI 1874 w Bobrku zm. 19 X 1943 we Frysztacie (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 7), syn Franciszek Józef ur. 15 X 1875 w Bobrku zm. 26 III 1876 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 11), syn Józef Jan ur. 7 III 1877 w Bobrku zm. 20 V 1877 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 15), syn Edward ur. 12 IX 1878 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 19).

Folwarczny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Alojzy Józef Folwarczny (*1824)
 2. Andrzej Folwarczny (*1849) 
 3. Anna Folwarczny (*1673)
 4. Anna Folwarczny (*1727) 
 5. Anna Folwarczny (*1838)
 6. Anna Folwarczny (*1877) 
 7. Ewa Folwarczny (*1752)
 8. Ewa Folwarczny (*1866)
 9. Jan Folwarczny (*1673)
 10. Jan Folwarczny (*1694)
 11. Jan Folwarczny (*1753) [1] 
 12. Jan Folwarczny (*1753) [2]
 13. Jan Folwarczny (*1754)
 14. Jan Folwarczny (*1851)
 15. Jan Folwarczny (*1861) 
 16. Jerzy Folwarczny (*1833)
 17. Jerzy Folwarczny (*1875) 
 18. Jerzy Bartłomiej Folwarczny (*1753) 
 19. Katarzyna Folwarczny (*1882)
 20. Magdalena Anna Folwarczny (*1824)
 21. Paweł Folwarczny (*1728)
 22. Paweł Folwarczny (*1853)
 23. Teresa Magdalena Monika Folwarczny (*1759) 
 24. Zuzanna Folwarczny (*1874)
Materiały do genealogii rodziny Folwarcznych:

Adam Folwarczny w 1634 r. wymienił folwark w Żukowie Dolnym na woleństwo w Sibicy. W 1663 r. skarżył się, że wójt i gmina narzucili mu dwa razy większy kontyngent wódki (Franciszek Popiołek, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1958, s. 59).

18 VI 1651 Tomasz Folwarczny poślubił Annę Przyborowską (Prziborowski), córkę +Przyborowskiego; jednym ze świadków był Adam "Andel" (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 42).

23 VII 1651 Jerzy Folwarczny poślubił Marię, córkę Marcina Witwersa (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 43).

30 VII 1656 Jerzy Folwarczny, wdowiec z Cieszyna, poślubił Zuzannę "Woleschowsky", córkę Wawrzyńca i Katarzyny (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 81).

Szymon Folwarczny, kawaler, syn Pawła i +Małgorzaty, poślubił Magdalenę "Argaw"(?), córkę Augustyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 89).

26 V 1658 Michał Folwarczny z Błedowic, syn Szymona komornika i Katarzyny, poślubił Marię "Peining", córkę Pawła i Doroty, z Cieszyna; jednym ze świadków był Jerzy Folwarczny (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 105).

W 1659 Fryderyk Folwarczny poślubił Marię "Scholtz", córkę Macieja i Jadwigi; jednym ze świadków był Andrzej Wildau (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 119).

28 IX 1663 Paweł Folwarczny z Mistrzowic, syn Piotra i Jadwigi, poślubił Ewę "Kostielez" z Mistrzowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 34).

Adam Folwarczny, syn Michała, żonaty od 27 VI 1666 z Marią Willą, wdową z Mostów (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 64).

Jerzy Folwarczny (nie musiał oddawać ani płacić niczego) i Andrzej Folwarczny byli właścicielami gruntów w Sibicy w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 156 - Jerzy, 157 - Andrzej).

Józef Folwarczny, żona Maria, syn Józef ur. Leszna Górna, chrzest 19 III 1741 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Maria Folwarczna, ur. w Błędowicach, luteranka, lat 60, zm. 28 XI 1779 r. w Bobrku (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 91).

Jan Folwarczny, ur. Toszonowice Górne, 22 lata i 4 miesiące, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 21).

Jan Folwarczny, ur. Brandys, 22 lata i 11 miesięcy,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 101).

16 XI 1862 r. Andrzej Folwarczny, katolik, lat 32, syn Andrzeja chałupnika w Sibicy i Marii z domu Bychlik(?), poślubił Annę, córkę Pawła Kłody chałupnika w Sibicy i Anny, lat 26 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 7).

Andrzej Folwarczny, chałupnik w Sibicy nr 36, żona Anna córka Pawła Kłody, syn Andrzej Jan ur. 10 IX 1873 (ojcem chrzestnym dziecka był Jan Branny, siedlak w Sibicy) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Sibica, s. 4).

20 II 1865 Andrzej Folwarczny, komornik w Błędowicach Dolnych, ur. 1835 Błędowice Dolne, poślubił Magdalenę, córkę Bernarda Bystronia, komornika w Błędowicach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

13 VIII 1865 Józef Folwarczny, urlopowany żołnierz, syn Andrzeja i Anny z domu Pawlas, ur. 1834 Błędowice Dolne, poślubił Helenę, córkę Franciszka Klimszy, wymownika, i Heleny, ur. 1837 Cierlicko Dolne, zamieszkałą Sucha Górna (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

3 IX 1865 Józef Folwarczny, górnik w Polskiej Ostrawie, ur. 1843 Karwina, syn Franciszka i Marii z Firlów, poślubił Helenę, córkę Wacława Szarka(?), ur. 1842 Datynie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

Antoni Folwarczny, komornik w Bobrku, żona Ewa córka Pawła Stuchlika, córka Maria ur. 14 VIII 1869 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 35).

Paweł Folwarczny, chałupnik w Grodziszczu nr 40, żona Maria z domu Lasota (rodem z Żukowa Górnego), syn Jan ur. 20  X 1869.

(Folwarczni z Kocobędza)

Jan Folwarczny, żona Maria, zamieszkali Kocobędz, córka Anna chrzest 17 V 1713, córka Ludmiła chrzest 3 XI 1715 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Folwarczni z Kończyc Małych)

W 1837 r. Zuzanna Folwarczny i Anna Kukucz (obie z domu Filipek) kupiły grunt w Kończycach Małych nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 18, s. 65-66). W 1839 r. całość wykupiła Zuzanna Folwarczny (tamże, s. 67-68).

W 1850 r. Andrzej Folwarczny odkupił od Józefa Woźnicy grunt w Kończycach Małych nr 29 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 18, s. 284).

(Folwarczni z Mostów koło Cieszyna)

Jan Folwarczny, syn Jana, posiadacza gruntu w Mostach nr 43, 1/4 roku, zm. 1 II 1873.

Nawrat - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Florian Nawrat (*1877)
 2. Karol Franciszek Nawrat (1875-1942)
 3. Maria Nawrat (*1886) 
Materiały do genealogii rodziny Nawratów:

Jan Nawrat, chałupnik w Bobrku, żona Maria córka Jerzego Matlocha, syn Paweł ur. 12 I 1864 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 17); Józef (ur. 19 III 1865) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 21).

Woźnica - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Maria Woźnica (*1880)
 2. Antoni Jan Woźnica (1879-1943)
 3. Jerzy Woźnica (1873-1874)
 4. Józef Woźnica (*1785) 
 5. Karolina Woźnica (*1869)
Materiały do genealogii rodziny Woźniców:

Franciszek Woźnica, ur. Zebrzydowice, 30 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 32).

Józef Woźnica, ur. Toszonowice, w 1835 r. uczeń klasy drugiej elementarnej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Franciszek Woźnica, komornik, żona Emilia córka Franciszka Neumanna, syn Rudolf ur. 26 X 1862 w Bobrku zm. 20 II 1863 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 13).

Binkowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Binkowski (*1872)
 2. Jan Józef Binkowski (*1852)
 3. Maria Binkowska (*1853)
Materiały do genealogii rodziny Binkowskich:

Jan Kanty Binkowski, były żołnierz, lat 73, komornik w Krasnej, zm. 28 VI 1841 na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 3 - uwaga osoba numerująca strony dwukrotnie powtórzyła liczbę 3; zgon Jana Kantego znajduje się na "drugiej" trzeciej stronie).

Maria Binkowska, lat 70, zmarła 22 IX 1847 r. w Krasnej nr 29 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Krasna, s. 8).

Jan Binkowski, komornik w Bobrku, żona Anna córka Franciszka Kity, syn Franciszek ur. 7 X 1859 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 3).

Stroka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Stroków:

Franciszek Stroka, żona Maria, córka Anna ur. 20 VII 1858 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 19 B, Bobrek, s. 23).

Bałasz (Balasz) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Bałasz (1867-1910)
 2. Walenty Bałasz (1887-1887)

Materiały do genealogii Bałaszów (Balasz):

Jakub Bałasz, ur. i przynależny do "Klein Uherec", lat 69, zm. 5 VIII 1894 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 9 B, Sibica, s. 19).

Uwaga: Bałaszowie (Balaszowie) byli rodziną cygańską.

Kojder - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kojderów:

Jan Kojder, ur. 23 XII 1870 w Czańcu, 31 I 1898 r. w Czańcu poślubił Annę, córkę Antoniego Mrowca, ur. 17 IV 1877, ich córka Anna ur. 25 VIII 1901 w Sibicy (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 B, Sibica, s. 73).

Kunc - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kunców:

Jerzy Kunc (Kunz), ur. Lipowiec, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 120).

Jan Kunc, ur. Lipowiec, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Jan Kunc, ur. 20 IX 1856 w Pogwizdowie, 17 II 1879 r. poślubił Marię, córkę Andrzeja Banota, ur. 13 XII 1859 r. w Brzezówce. W 1901 r. Jan Kunz był chałupnikiem w Mnisztwie. Dzieckiem z tego małżeństwa była córka Zuzanna Anna, ur. 24 VI 1901 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Mnisztwo, s. 11).

Joanna (Janina) Kunc, żona Andrzeja Kunca, 67 lat, zamieszkała w Brzezówce, zm. 7 I 1932 w Pogwizdowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 186).

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Wöllersdorfer - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wöllersdorferów:

Antoni Wöllersdorfer, żona Teresa, syn Albert Marcin Jan Antoni ur. 8 IV 1841 w Kończycach Wielkich; córka Henrietta Joanna Karolina Franciszka ur. 24 VI 1844 w Kończycach Wielkich (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 3, Kończyce Wielkie, s. 264, 269).

3 II 1890 r. Adolf Wöllersdorfer, lat 27, syn Adolfa i Marii, poślubił Franciszkę Dutkę(?), urodzoną w Białej (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Cieszyn, s. 98).

Żyła - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Katarzyna Żyła (*1777)
 2. Maria Żyła (*1874)
 3. Maria Anna Żyła (*1879)
Materiały do genealogii rodziny Żyłów:

Paweł, syn Jakuba Żyły i Zuzanny, katolików, ur. Kończyce Wielkie, chrzest 13 XI 1745 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jan Żyła, 64 lata, zmarł 24 XI 1868 r. w Rudniku (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 2, Rudnik).

Józef Żyła, 32 lata, zmarł 12 XII 1875 r. w Rudniku (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 2, Rudnik).

Koczorek - genealogia

Materiały do genealogii Koczorków:

Jan Koczorek, katolik z Kończyc Wielkich, 10 XI 1749 r. poślubił Annę, córkę Jakuba Pilorza, katoliczkę z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 64).