wtorek, 13 stycznia 2015

Folwarczny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Folwarcznych:

Adam Folwarczny w 1634 r. wymienił folwark w Żukowie Dolnym na woleństwo w Sibicy. W 1663 r. skarżył się, że wójt i gmina narzucili mu dwa razy większy kontyngent wódki (Franciszek Popiołek, Studia z dziejów Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1958, s. 59).

18 VI 1651 Tomasz Folwarczny poślubił Annę Przyborowską (Prziborowski), córkę +Przyborowskiego; jednym ze świadków był Adam "Andel" (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 42).

23 VII 1651 Jerzy Folwarczny poślubił Marię, córkę Marcina Witwersa (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 43).

30 VII 1656 Jerzy Folwarczny, wdowiec z Cieszyna, poślubił Zuzannę "Woleschowsky", córkę Wawrzyńca i Katarzyny (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 81).

Szymon Folwarczny, kawaler, syn Pawła i +Małgorzaty, poślubił Magdalenę "Argaw"(?), córkę Augustyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 89).

26 V 1658 Michał Folwarczny z Błedowic, syn Szymona komornika i Katarzyny, poślubił Marię "Peining", córkę Pawła i Doroty, z Cieszyna; jednym ze świadków był Jerzy Folwarczny (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 105).

W 1659 Fryderyk Folwarczny poślubił Marię "Scholtz", córkę Macieja i Jadwigi; jednym ze świadków był Andrzej Wildau (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 119).

28 IX 1663 Paweł Folwarczny z Mistrzowic, syn Piotra i Jadwigi, poślubił Ewę "Kostielez" z Mistrzowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 34).

Adam Folwarczny, syn Michała, żonaty od 27 VI 1666 z Marią Willą, wdową z Mostów (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 64).

Jerzy Folwarczny (nie musiał oddawać ani płacić niczego) i Andrzej Folwarczny byli właścicielami gruntów w Sibicy w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 156 - Jerzy, 157 - Andrzej).

Józef Folwarczny, żona Maria, syn Józef ur. Leszna Górna, chrzest 19 III 1741 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Maria Folwarczna, ur. w Błędowicach, luteranka, lat 60, zm. 28 XI 1779 r. w Bobrku (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 91).

Jan Folwarczny, ur. Toszonowice Górne, 22 lata i 4 miesiące, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 21).

Jan Folwarczny, ur. Brandys, 22 lata i 11 miesięcy,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 101).

16 XI 1862 r. Andrzej Folwarczny, katolik, lat 32, syn Andrzeja chałupnika w Sibicy i Marii z domu Bychlik(?), poślubił Annę, córkę Pawła Kłody chałupnika w Sibicy i Anny, lat 26 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 7).

Andrzej Folwarczny, chałupnik w Sibicy nr 36, żona Anna córka Pawła Kłody, syn Andrzej Jan ur. 10 IX 1873 (ojcem chrzestnym dziecka był Jan Branny, siedlak w Sibicy) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Sibica, s. 4).

20 II 1865 Andrzej Folwarczny, komornik w Błędowicach Dolnych, ur. 1835 Błędowice Dolne, poślubił Magdalenę, córkę Bernarda Bystronia, komornika w Błędowicach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

13 VIII 1865 Józef Folwarczny, urlopowany żołnierz, syn Andrzeja i Anny z domu Pawlas, ur. 1834 Błędowice Dolne, poślubił Helenę, córkę Franciszka Klimszy, wymownika, i Heleny, ur. 1837 Cierlicko Dolne, zamieszkałą Sucha Górna (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

3 IX 1865 Józef Folwarczny, górnik w Polskiej Ostrawie, ur. 1843 Karwina, syn Franciszka i Marii z Firlów, poślubił Helenę, córkę Wacława Szarka(?), ur. 1842 Datynie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

Antoni Folwarczny, komornik w Bobrku, żona Ewa córka Pawła Stuchlika, córka Maria ur. 14 VIII 1869 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 35).

Paweł Folwarczny, chałupnik w Grodziszczu nr 40, żona Maria z domu Lasota (rodem z Żukowa Górnego), syn Jan ur. 20  X 1869.

(Folwarczni z Kocobędza)

Jan Folwarczny, żona Maria, zamieszkali Kocobędz, córka Anna chrzest 17 V 1713, córka Ludmiła chrzest 3 XI 1715 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Folwarczni z Kończyc Małych)

W 1837 r. Zuzanna Folwarczny i Anna Kukucz (obie z domu Filipek) kupiły grunt w Kończycach Małych nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 18, s. 65-66). W 1839 r. całość wykupiła Zuzanna Folwarczny (tamże, s. 67-68).

W 1850 r. Andrzej Folwarczny odkupił od Józefa Woźnicy grunt w Kończycach Małych nr 29 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 18, s. 284).

(Folwarczni z Mostów koło Cieszyna)

Jan Folwarczny, syn Jana, posiadacza gruntu w Mostach nr 43, 1/4 roku, zm. 1 II 1873.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz