wtorek, 13 października 2020

Anna Folwarczny (*1877)

ANNA FOLWARCZNY

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 29.06.1877 Mosty koło Cieszyna [1]

Ojciec / Father: Andrzej Folwarczny (*1849), rolnik w Mostach nr 39 / farmer in Mosty No. 39 [1]

Matka / Mother: Anna Broda, córka Jana, ur. w Goleszowie / daughter of Jan, born in Goleszów [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 11, s. 125-126 (stara paginacja / old pagination: 64).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza