czwartek, 24 kwietnia 2014

Księgi metrykalne (11): Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach ma historię sięgającą średniowiecza. W okresie reformacji kościół w Zebrzydowicach został przejęty przez protestantów. Katolicy odzyskali go w 1654 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Do parafii należały Zebrzydowice Dolne i Górne oraz Marklowice Dolne i Górne. Marklowice Dolne znajdują się obecnie w granicach Republiki Czeskiej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne chrztów zaczęto prowadzić w listopadzie 1661, ślubów w 1662, a zgonów - w 1693 roku.

Księgi dla okresu od 1890 roku znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach. Dla części metryk z przełomu XIX i XX wieku sporządzono odpisy, które przechowywane są w archiwum parafialnym (np. odpisy chrztów dla Zebrzydowic Dolnych z lat 1890-1905 i dla Górnych z lat 1890-1913).

Metryki dla okresu po 1784 roku są indeksowane.

Sporo materiałów z archiwum parafii w Zebrzydowicach znajduje się jako depozyt w Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie. Informacje na ich temat można odnaleźć w elektronicznym katalogu tej instytucji.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Górecki Jan, Hermais Jerzy, Siedem wieków z Maryją. Z dziejów parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 2005.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.