poniedziałek, 27 marca 2017

Hudziec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Karol Hudziec (1829-1902)

Materiały do genealogii rodziny Hudźców:

Jadwiga Hudziec, 40 lat, żona Andrzeja, z domu Folwarczny, luteranka w Mistrzowicach, zm. 3 IV 1727 (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

Anna Katarzyna Hudziec ("Hudizowa"), "semialterius annis", zm. 27 VI 1727 w Stanisłowicach (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

Andrzej Hudziec, siedlak w Pruchnej nr 56, żona Maria z domu Wałach, dzieci: Anna ur. 15 VI 1831 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 26), Paweł ur. 13 XI 1832 (tamże, s. 32), Jan ur. 21 XII 1833 (tamże, s. 38).

niedziela, 26 marca 2017

Banszel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Banszel (*1774)
 2. Ewa Banszel (*1777) 
 3. Jan Banszel (*1775)
 4. Jan Banszel (*1826)
 5. Jerzy Banszel (1858-1939)
 6. Karol Banszel (*1890)
 7. Karol Banszel (1895-1969)
 8. Maria Banszel (*1780) [1]
 9. Maria Banszel (*1780) [2]  
 10. Paweł Banszel (*1777) 
Materiały do genealogii rodziny Banszelów:

Anna Banszel ("Banschelowa"), wdowa, z domu Miesiączek ("Miesionczkula"), luteranka w Mistrzowicach, 60 lat, zm. 18 III 1727 (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2).

Anna, córka Adama Banszela ("Banschel"), 16 lat, zmarła 21 1760 w Mistrzowicach (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 82v).

Paweł. syn Adama Banszela ("Banschel"), lat 2, zmarł 2 marca 1760 w Mistrzowicach (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 82v).

9 marca 1767 ochrzczony Michał Banszel ("Banschel"), syn Adama Banszela, katolika i jego żony Anny z domu Charwot, luteranki, ur. w Kotach (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Cierlicku za lata 1727-1774, k. 158)

26 listopada 1837 Anna, córka Jana Banszela, komornika z Pogwizdowa, poślubiła Andrzeja, syna Grzegorza Wacławika z Ligoty, lat 29 (PEAC, Metryki ślubów, t. 2, s. 430-431).

poniedziałek, 20 marca 2017

Kleindorf - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kleindorfów:

Klara Kleindorf, córka Józefa, krawca, żyła 1 dzień, zm. 7 VIII 1809 Cieszyn (Kamieniec) (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Kamieniec, s. 34).

Franciszek, syn Jana Kleindorfa, krawca, szewc w Cieszynie, 26 lat, 2 VII 1864 poślubił Joannę, córkę Jana Hawlasa, jegra w Piotrowicach, obecnie w Rychułdzie, 20 lat (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 17).

Kabiesz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Kabiesz (*1783)
 2. Jan Kabiesz (†1898) 
Materiały do genealogii rodziny Kabieszów:

5 XI 1775 r. Paweł Kabiesz, kawaler, katolik, Pogwizdów nr 1, syn Andrzeja, chałupnika, poślubił Marię Żebrok, córkę Jana, robotniko-zagrodnika, katoliczkę z Pogwizdowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 548).

W 1777 r. Jakub Kabiesz poślubił Annę "Frantzek" (PMMC, Indeks ślubów - Metryki ślubów, t. 6, s. 581 - uwaga: strona wyrwana z księgi).

8 II 1778 r. Andrzej Kabiesz, syn Andrzeja, komornika w Pogwizdowie, zamieszkały Pogwizdów nr 30, poślubił Anne z domu Adamik, córkę Jana, zamieszkałą w Pogwizdowie nr 33; oboje katolicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 599).

8 XI 1829 r. Paweł Kabiesz, 30 lat, katolik, parobek z Cieszyna (Górne Przedmieście), poślubił Marię Kempny, 20 lat, córkę Pawła, komornika w Brandysie (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 14).

sobota, 18 marca 2017

Adamiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Adamców:

3 II 1913 r. Rudolf Adamiec, ur. 28 VI 1886 Trzyniec, palacz ("Heizer") w Witkowicach, syn Józefa, robotnika w hucie w Trzyńcu, poślubił Helenę Krzywoń, córkę +Jana, ur. 8 IX 1890 Kisielów (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Gumna, odpis).

niedziela, 12 marca 2017

Janko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janko:

Józef Janko, służący w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (1880, 1881), komornik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (1882), żona Maria z domu Drobek córka Jana, syn Józef Jerzy ur. 18 IV 1880 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 1882 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 42), córka Anna Maria ur. 8 VI 1881 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 52), córka Maria Helena ur. 16 VIII 1882 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 60).

sobota, 11 marca 2017

Pustelnik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pustelników:

27 VIII 1872 Józef Pustelnik, nauczyciel w Wiedniu (Josefstadt VIII B), 27 lat, katolik, kawaler, syn Jana, zamieszkałego w Jaworzu, i Marii z domu Budniok, poślubił Bertę Seemann, córkę Franciszka, rzeźnika w Cieszynie, i Pauliny z domu Matter (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Frysztackie Przedmieście, s. 2).

Józef Pustelnik, profesor, żona Berta z domu Seeman, syn Eleutherius Edward Franciszek Józef Maksymilian ur. 12 X 1873 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 8).

Józef Pustelnik, hotelarz w Cieszynie, żona Berta z domu Seemann, syn Heliodor Engelbert Jan Franciszek ur. 4 IX 1878 Cieszyn nr 104 zm. 30 IV 1943 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Cieszyn, s. 58), syn Eligiusz Józef Edward Marian ur. 21 X 1880 Cieszyn nr 104 zm. 27 V 1882 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Cieszyn, s. 82), syn Leodegar Bertold Edward Józef ur. 20 III 1882 Cieszyn nr 104, ślub 2 V 1908 w Sarajewie (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Cieszyn, s. 98).

Jan Pustelnik, nauczyciel (Comunallehrer), żona Angela Seeman córka Franciszka, córka Angela Paulina ur. 9 VI 1878 zm. 25 VI 1878 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 30).

Jan Pustelnik, nauczyciel, żona Angela z domu Seemann, córka Hildegarda Józefa Angela ur. 2 XI 1879 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 40).