poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Księgi metrykalne (28): Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy powstała w 1782 r., krótko po wydaniu Patentu Tolerancyjnego przez cesarza Józefa II.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bystrzyca, Karpętna, Koszarzyska, Łyżbice, Nydek, Tyra i Wędrynia, a także część Oldrzychowic, położoną na prawym brzegu rzeki Tyrki. Pozostała część Oldrzychowic należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie; dopiero w 1814 r. została przyłączona do parafii w Bystrzycy.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1782 r., tomy za okres do początku XX wieku przechowywane są w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line.

Nowsze księgi (od początku XX w.) dostępne są w Urzędzie Gminy w Bystrzycy (Obecní úřad Bystřice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. 220 výročí sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici = 220 rocznica zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a. w. w Bystrzycy, [Bystřice] 2003.
2. Michejda Karol, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911. Wersja elektroniczna książki dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Adamiec - genealogia

Zobacz też / See also

Jadamiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Ewa Adamiec / Ewa Jadamiec (*1730)
  2. Paweł Adamiec (*1726)
Materiały do genealogii rodziny Adamców:

22 I 1775 Jakub Adamiec, syn Jana, poślubił Annę Harynek z Boguszowic, córkę Andrzeja (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 534).

Ten sam Jakub Adamiec w literaturze jako Jakub Adamski, murarz w Cieszynie, ur. 1735, zm. 24 IV 1798 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (Witold Iwanek, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Bytom 1967, s. 21 nr 1).

wtorek, 3 kwietnia 2018

Michalski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Ferdynand Jan Michalski (*1852)
  2. Konrad Michalski (1873-1946)
  3. Rudolf Ryszard Józef Michalski (*1851) 
Materiały do genealogii rodziny Michalskich:

28 X 1736 Maria Michalska, córka Pawła, luteranka, poślubiła Jana Krzywonia, kawalera, luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

27 IX 1739 Paweł Michalski, wdowiec, poślubił Marię, wdowę po Janie Krzywoniu; oboje luteranie z Dębowca; zobowiązali się wychować dzieci po katolicku (PMD, Metryki ślubów, t. 1).