poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Księgi metrykalne (28): Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy powstała w 1782 r., krótko po wydaniu Patentu Tolerancyjnego przez cesarza Józefa II.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bystrzyca, Karpętna, Koszarzyska, Łyżbice, Nydek, Tyra i Wędrynia, a także część Oldrzychowic, położoną na prawym brzegu rzeki Tyrki. Pozostała część Oldrzychowic należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie; dopiero w 1814 r. została przyłączona do parafii w Bystrzycy.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1782 r., tomy za okres do początku XX wieku przechowywane są w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line.

Nowsze księgi (od początku XX w.) dostępne są w Urzędzie Gminy w Bystrzycy (Obecní úřad Bystřice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. 220 výročí sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici = 220 rocznica zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a. w. w Bystrzycy, [Bystřice] 2003.
2. Michejda Karol, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911. Wersja elektroniczna książki dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz