sobota, 29 września 2018

Brzezina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Brzezina (†1740)
 2. Andrzej Brzezina (*1727)
 3. Anna Brzezina (*1726)
 4. Anna Brzezina (*1728) 
 5. Anna Brzezina (*1741)
 6. Elżbieta Brzezina (*1743) 
 7. Ewa Brzezina (*1710)
 8. Ewa Brzezina (*1727)
 9. Ewa Brzezina (*1730)  
 10. Ewa Brzezina (*1741)
 11. Jakub Brzezina (*1752)
 12. Jan Brzezina (*1713)
 13. Jan Brzezina (*1743) [1]
 14. Jan Brzezina (*1743) [2]   
 15. Maria Brzezina (*1712) 
 16. Maria Brzezina (*1728)
 17. Maria Brzezina (*1741)
 18. Maria Brzezina (*1742) 
 19. Paweł Brzezina (*1741)
 20. Zuzanna Brzezina (*1730)
 21. Zuzanna Brzezina (*1732) 
 22. Zuzanna Brzezina (*1743)
Materiały do genealogii rodziny Brzezinów:

Adam Brzezina, zagrodnik Śmiłowice (1729). Poślubił Annę. Z tego małżeństwa: Anna (chrzest 4 kwietnia 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 327).

Jan Brzezina, "źle wychowany", żona Weronika z domu Zientek(?) ("Zienkowa"), luteranka, zamieszkali Śmiłowice, córka Zuzanna chrzest 23 I 1769 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).