sobota, 29 września 2018

Brzezina - genealogia

Biogramy:
  1. Jakub Brzezina (*1752)
Materiały do genealogii rodziny Brzezinów:

Adam Brzezina, zagrodnik Śmiłowice (1729). Poślubił Annę. Z tego małżeństwa: Anna (chrzest 4 kwietnia 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 327).

Jan Brzezina, "źle wychowany", żona Weronika z domu Zientek(?) ("Zienkowa"), luteranka, zamieszkali Śmiłowice, córka Zuzanna chrzest 23 I 1769 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).