sobota, 29 września 2018

Brzezina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Brzezina (†1740)
 2. Adam Brzezina (*1747) 
 3. Andrzej Brzezina (*1727)
 4. Andrzej Brzezina (*1763) 
 5. Anna Brzezina (*1726)
 6. Anna Brzezina (*1728) 
 7. Anna Brzezina (*1741)
 8. Anna Brzezina (*1745)
 9. Anna Brzezina (*1747)  
 10. Anna Brzezina (*1751)
 11. Elżbieta Brzezina (*1743) 
 12. Ewa Brzezina (*1710)
 13. Ewa Brzezina (*1727)
 14. Ewa Brzezina (*1730)  
 15. Ewa Brzezina (*1741)
 16. Ewa Brzezina (*1747) 
 17. Jadwiga Brzezina (*1749)
 18. Jakub Brzezina (*1752)
 19. Jan Brzezina (*1713)
 20. Jan Brzezina (*1743) [1]
 21. Jan Brzezina (*1743) [2] 
 22. Jan Brzezina (*1746)
 23. Jan Brzezina (*1749) 
 24. Jan Brzezina (*1750)
 25. Jan Brzezina (*1817) 
 26. Maria Brzezina (*1712) 
 27. Maria Brzezina (*1728)
 28. Maria Brzezina (*1741)
 29. Maria Brzezina (*1742) 
 30. Paweł Brzezina (*1741)
 31. Zuzanna Brzezina (*1730)
 32. Zuzanna Brzezina (*1732) 
 33. Zuzanna Brzezina (*1743)
 34. Zuzanna Brzezina (*1746) 
Materiały do genealogii rodziny Brzezinów:

Adam Brzezina, zagrodnik Śmiłowice (1729). Poślubił Annę. Z tego małżeństwa: Anna (chrzest 4 kwietnia 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 327).

Jan Brzezina, "źle wychowany", żona Weronika z domu Zientek(?) ("Zienkowa"), luteranka, zamieszkali Śmiłowice, córka Zuzanna chrzest 23 I 1769 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).