piątek, 23 stycznia 2015

Byrtus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Byrtusów:

Paweł Byrtus, ur. Istebna, 20 lat i 9 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr  249).

Paweł Byrtus, wójt Pogórza w 1835 r. (Karol Bałon, Archiwalia o polskości Śląska Cieszyńskiego, „Cieszyński Rocznik Muzealny”, t. 2, 1970-1971, s. 116).

(Byrtusowie z Bukowca)

Adam Byrtus, chałupnik, Bukowiec nr 47, zm. 4 III 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Adam Byrtus, zagrodnik, Bukowiec nr 5, kawaler, 26 lat, zm. 24 III 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

(Byrtusowie z Piosku)

Adam Byrtus, kawaler, parobek z Piosku koło Jabłonkowa, lat 24, zm. 24 IV 1850 w Puńcowie nr 73 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 67).

17 VI 1862 Jan Byrtus, zagrodnik w Piosku nr 30, wdowiec, 45 lat, poślubił Annę, córkę Adama Łyska z Bukowca, 30 lat (dyspensa ze względu na pokrewieństwo) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz