piątek, 23 stycznia 2015

Gałuszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gałuszków:

Jerzy Gałuszka, żona Zuzanna, luteranie w Goleszowie, syn Jakub chrzest 20 V 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 19).

Jan Gałuszka (Galluschka), ur. Goleszów, 23 lata, ewangelik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 152).

Jerzy, syn Jana Gałuszki, wymownika, żył 9 miesięcy, zm. 16 IV 1846 w Puńcowie nr 2 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 55).

12 XI 1860 Franciszek Gałuszka z Cięciny w Galicji, 24 lata, poślubił Marię, córkę Jana Sikory, kupca w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Gałuszkowie z Zabłocia)

Paweł Gałuszka, dzierżawca karczmy w Zabłociu koło Rychwałdu, pozostawił w 1754 r. spadkobiercom 1100 florenów (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 293).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz