niedziela, 21 czerwca 2015

Księgi metrykalne (16): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Klemensa w Ustroniu

PARAFIA
Parafia w Ustroniu ma średniowieczny rodowód. W czasie reformacji kościół został przejęty przez protestantów, w 1654 roku odebrano go luteranom i przekazano katolikom.

Samodzielna parafia powstała w 1785 roku. Wcześniej cały teren parafii ustrońskiej należał do parafii pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Ustroń, Hermanice i Wisła (z Tokarnią).

Uwaga: miejscowości znajdujące się dzisiaj w granicach miasta Ustronia, Lipowiec i Nierodzim, nie wchodziły w skład parafii św. Klemensa w Ustroniu. Lipowiec był siedzibą samodzielnej parafii, Nierodzim należał do parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1785 roku. Metryki od ok. 1889 roku są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu.

Księgi są indeksowane; indeksy prowadzono osobno dla poszczególnych miejscowości. Niewielka część indeksów jest niekompletna.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. 550 lat parafii pod wezwaniem świętego Klemensa papieża i męczennika w Ustroniu, red. Idzi Panic, Cieszyn 1997.
2. Ustroń 1305-2005, t. 1: 1305-1945, red. Idzi Panic, Ustroń 2005.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz