piątek, 19 czerwca 2015

Monczka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Monczków:

Z. Monczka, najemca folwarków w Mostach i Podoborze, gospodarował tak mizernie, że oba doprowadził do ruiny. Pisał o tym w 1718 roku regent Komory do Wrocławia (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 161).

(Monczkowie z Cieszyna)

Ignacy Monczka, piekarz, 34 lata, zm. 25 II 1813 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz