piątek, 12 czerwca 2015

Kadłubiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kadłubców:

Jan Kadłubiec, żona Maria, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 18 III 1758; córka Zuzanna ur. Oldrzychowice chrzest 3 IX 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Paweł Kadłubiec, zagrodnik, Bukowiec nr 12, 61 lat, zm. 12 VI 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76).

Zuzanna, żona Jerzego Kadłubca, chałupnika w Oldrzychowicach, z domu Pustówka, ur. 1834, zm. 24 VI 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz