piątek, 12 czerwca 2015

Myrdacz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Myrdacz (*1844)
 2. Andrzej Myrdacz (*1768)
 3. Andrzej Myrdacz (*1860) 
 4. Anna Myrdacz (*1729)
 5. Anna Myrdacz (†1743) 
 6. Anna Myrdacz (*1760)
 7. Anna Myrdacz (*1764)  
 8. Anna Myrdacz (*1789)
 9. Anna Myrdacz (*1797)  
 10. Anna Myrdacz (*1844)
 11. Estera Myrdacz (*1733)
 12. Ewa Myrdacz (*1721)
 13. Ewa Myrdacz (*1731)
 14. Ewa Myrdacz (*1775)
 15. Jakub Myrdacz (†1744) 
 16. Jakub Myrdarcz (*1722) 
 17. Jan Myrdacz (*1728)
 18. Jan Myrdacz (*1733)
 19. Jan Myrdacz (*1736) 
 20. Jan Myrdacz (*1777)
 21. Jan Myrdacz (*1790)
 22. Jan Myrdacz (*1794)  
 23. Jan Myrdacz (*1797)
 24. Jerzy Myrdacz (†1743)
 25. Jerzy Myrdacz (*1744) 
 26. Jerzy Myrdacz (*1765)
 27. Jerzy Myrdacz (*1792)
 28. Jerzy Myrdacz (*1798)  
 29. Jerzy Myrdacz (*1875)
 30. Maria Myrdacz (*1726)
 31. Maria Myrdacz (*1767) 
 32. Maria Myrdacz (*1771)
 33. Maria Myrdacz (*1774)
 34. Maria Myrdacz (*1795) 
 35. Maria Myrdacz (*1803)
 36. Mateusz Myrdacz (*1732) 
 37. Michał Myrdacz (†1760)
 38. Paweł Myrdacz (†1756) 
 39. Paweł Myrdacz (*1710)
 40. Paweł Myrdacz (*1736)
 41. Paweł Myrdacz (*1738)
 42. Paweł Myrdacz (*1779)
 43. Paweł Myrdacz (*1800)  
 44. Zuzanna Myrdacz (*1726)
 45. Zuzanna Myrdacz (*1743) 
 46. Zuzanna Myrdacz (*1762) 
 47. Zuzanna Myrdacz (*1771)
 48. Zuzanna Myrdacz (*1789) 
 49. Zuzanna Myrdacz (*1792)
 50. Zuzanna Myrdacz (*1802) 
Materiały do genealogii rodziny Myrdaczów:

Michał Myrdacz (Merdacz), ur. w Końskiej, tkacz (Leinweber), 1677 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765). Dwukrotnie żonaty: 6 IX 1676 poślubił Annę Nowakównę z Cieszyna, 20 II 1702 poślubił Annę Skulinę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 158; t. 4, s. 136). Z pierwszego małżeństwa pochodzili: Jerzy ur. 1678 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 6), Maria (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 63) i Zuzanna (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 146).

Jan Myrdacz, żona Maria, syn Jerzy chrzest 31 I 1696 (PMMC, Metryki chrztów, t. 8, s. 42). Możliwe, że Jan Myrdacz był identyczny z poniższym:

Jan Myrdacz, chałupnik w Końskiej, zmarł przed 3 IX 1726. Jego syn Michał 3 IX 1726 poślubił Ewę Brukównę, córkę Adama Bruka, siedlaka w Oldrzychowicach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1).

9 II 1721 Jerzy Myrdacz poślubił Ewę Kołdrównę (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 165).

Paweł Myrdacz, zagrodnik w Końskiej, nie żył już 23 I 1718 (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 48). Jego synami byli Jakub i Paweł.

Jakub (syn Pawła) 23 I 1718 poślubił Ewę Rańdównę, córkę Macieja Rańdy, siedlaka w Zamarskach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 48). Jako wdowiec 11 II 1738 poślubił Zuzannę, wdowę po Macieju Buzku, chałupniku w Nieborach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 237). Z pierwszego małżeństwa pochodziła Maria chrzest 11 VI 1726 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768, k. 11v) i najpewniej Zuzanna (w metryce ślubu jako córka +Jakuba), która 9 XI 1745 poślubiła Pawła Ściskałę (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 43). Jakub Myrdacz zmarł 1 II 1744 w Końskiej w wieku ok. 50 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu (1720-1784), k. 51v).

Zuzanna Myrdacz, żona +Jakuba Myrdacza, luteranka, z domu Chlebek, Końska, zm. 23 IX 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Myrdacz (syn Pawła) z Końskiej 8 II 1735 poślubił Ewę, córkę Macieja Skałki, zagrodnika w Końskiej (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 213).

28 X 1755 Jerzy Myrdacz (Merdacz), syn +N. Myrdacza ("w Konskiej bywałym, potym ale na Woynie umarłym pozostały iedeyny syn"), poślubił Marię, córkę Jana Chmiela, chałupnika w Puńcowie (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 479). Zapewne identyczny z Jerzym Myrdaczem, komornikiem w Puńcowie, którego syn Jan żenił się w 1786 r. (PEAC, Metryki ślubów, t. 1), a inny syn Andrzej ożenił się w 1792 r. (PEAC, Metryki ślubów, t. 1).

30 I 1760 Jan Myrdacz, syn +Jerzego i Anny, luteran, poślubił Marię Mruczek(?), córkę Jana luteranina i Anny "źle wychowanej", "źle wychowaną" z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 141v). Ten sam Jan Myrdacz w 1772 odkupił od zwierzchności grunt w Końskiej nr 49, a w 1794 sprzedał go swojemu synowi Janowi (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Konská a Nebory, inv. c. 3, Księga gruntowa Końska 1748-1878, k. 324).

Paweł Myrdacz, najmłodszy syn +Jerzego, zagrodnika w Końskiej, 15 XI 1763 poślubił Ewę, córkę Jana Supika, chałupnika w Końskiej (PEAC, Metryki ślubów, t. 1).

Paweł Myrdacz, żona Ewa z domu Supik, córka Anna chrzest 22 VI 1764 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768, k. 312v).

Paweł Myrdacz, żona Ewa z domu Supik, Końska, córka Maria chrzest 16 III 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Myrdacz, luteranin, żona Maria, "źle wychowana", córka Maria ur. Końska, chrzest 18 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768, k. 273) Prawdopodobnie identyczni z poniższymi:

Jan Myrdacz, żona Maria z domu "Mareqvin"(?) (Marekwica?), córka Zuzanna chrzest 26 V 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768, k. 319).

Jan Myrdacz, żona Maria z domu "Maretzkowa", luteranie w Końskiej, syn Paweł chrzest 1 XII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

25 I 1785 Anna Myrdacz, lat 20, córka Pawła, komornika, poślubiła Jakuba Gaurę z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869, s. 1).

11 V 1789 Paweł Myrdacz, komornik, lat 47, poślubił Marię, lat 31 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869, s. 3).

9 II 1790 Zuzanna Myrdacz, lat 18, córka Jana, poślubiła Jana Skałkę, wdowca, 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869, s. 4).

13 II 1787 Jan Myrdacz, jedyny syn Jana półsiedlaka w Końskiej, poślubił Annę, najstarszą córkę Jerzego Sitka, chałupnika w Żukowie Górnym (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 989). W 1794 roku odkupił od ojca grunt w Końskiej nr 49 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Konská a Nebory, inv. c. 3, Księga gruntowa Końska 1748-1878, k. 324). W 1815 sprzedał synowi Janowi grunt w Końskiej nr 49 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Konská a Nebory, inv. c. 3, Księga gruntowa Końska 1748-1878, k. 325v-326).

Jan Ewangelista Myrdacz, ur. 30 X 1797, syn Jana, siedlaka w Końskiej nr 49, i Anny z domu Sitek, ur. 30 X 1797 w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Końska – chrzty 1785-1826, k. 29). W 1815 roku kupuje grunt w Końskiej nr 49 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Konská a Nebory, inv. c. 3, Księga gruntowa Końska 1748-1878, k. 325v-326). Identyczny z poniższym:

22 X 1815 Jan Myrdacz, 18 lat, syn Jana, poślubił Marię, wdowę po Jerzym Spratku z Końskiej, lat 30 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Końska – śluby 1785-1869, k. 15v)

Jerzy Myrdacz, syn Jana siedlaka i Marii, ur. Końska nr 49 chrzest 5 VII 1821 (PEAC, Metryki chrztów, t. 4, s. 681-682). Identyczny z poniższym:

3 X 1841 Jerzy Myrdacz, ur. 1821, syn siedlaka w Końskiej, poślubił Zuzannę, córkę Jana Krzemienia, chałupnika w Końskiej, ur. 1814 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Końska – śluby 1785-1869, k. 32v; PEAC, Metryki ślubów, t. 2, s. 492-493).

Synem Jerzego Myrdacza, chałupnika w Końskiej nr 49, i Zuzanny z domu Krzemień był Paweł, urodzony 4 V 1847 roku (PEAC, Metryki chrztów, t. 6, s. 301). Ten sam Paweł Myrdacz, absolwent gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie i studiów lekarskich w "Josephium" w Wiedniu, lekarz sztabu generalnego armii austro-węgierskiej, 1917 podniesiony do stanu szlacheckiego (I. Chalupecký, Myrdacz Paul von, [w:] Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 31, 1976), s. 10).

Synem Pawła był Gustav von Myrdacz (1876-1945), oficer w wojsku austriackim i albańskim (P. Broucek, Myrdacz Gustav von, [w:] Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 31, 1976), s. 9-10).

31 V 1909 r. Paweł Myrdacz, zamieszkały w Suchej Górnej, ur. 22 VI 1884 Trzyniec, syn Adama i Anny z domu Kajzar, ewangelik, poślubił Juliannę Franciszkę Gonsiorek, katoliczkę, ur. 20 XI 1879 Strumień, zamieszkałą w Suchej Górnej, córkę Franciszka i Franciszki z domu Gawron (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza