wtorek, 9 września 2014

Ściskała - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Adam Ściskała (*1749)
  2. Anna Franciszka Ściskała (1889-1913)
  3. Jan Ściskała (*1747) 
  4. Jan Ściskała (*1781)
  5. Maria Ściskała (*1750) 
  6. Paweł Ściskała (1760-1760)
Materiały do genealogii Ściskałów:

Jerzy Ściskała (Tiskala) z Łąk, którego ojciec nie żył w chwili ślubu (bez podania imienia), a matka nazywała się Jadwiga, w 1656 poślubił Katarzynę Miarkę, córkę Jerzego z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 81).

10 VII 1689 Andrzej Ściskała, kawaler, poślubił Annę Cichy, pannę; oboje byli z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 5, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1679-1702, k. 15v).

9 V 1709 Szymon Ściskała, wdowiec, poślubił wdowę Dorotę, córkę[!] Michała Knieżka z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 204).

Maciej Ściskała, syn Pawła i Jadwigi, ur. Końska, chrzest 30 XI 1710 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

23 IX 1714 Mikołaj Ściskała, katolik, poślubił Annę Chudobę, luterankę; Grodziszcz (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 12). Mikołaj Ściskała, żona Anna, córka Maria chrzest 21 XII 1715 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

10 I 1715 Jerzy Ściskała poślubił Ewę Borską; Darków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej we Frysztacie 1708-1761, k. 5v).

Jan Ściskała, kawaler z Łąk, 3 VII 1719 r. poślubił Marię Oczadły z Łąk, córkę Jerzego (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 168).

10 II 1722 roku Paweł Ściskała, wdowiec, młynarz w Błędowicach, katolik, poślubił Marię Chwistek, pannę, luterankę, córkę Andrzeja z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 35).

9 XI 1745 roku Paweł Ściskała, katolik, poślubił Zuzannę, córkę Jakuba Myrdacza, protestantkę z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 43). Para ta jest identyczna z poniższą:

Paweł Ściskała katolik, żona Zuzanna luteranka, syn Jan chrzest 23 V 1747 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 125), syn Adam chrzest 23 I 1749 (tamże, k. 131), córka Maria chrzest 1 VI 1750 (tamże, k. 139), syn Jan chrzest 31 V 1753 (tamże, k. 167), syn Józef ur. Końska chrzest 21 IV 1758 (tamże, k. 237), syn Paweł chrzest 20 II 1760 (tamże, k. 271v).

Zuzanna Ściskała, 40 lat, córka Pawła i Jadwigi z domu Małysz(?) (Malischin), katoliczka, zm. 5 VIII 1775 w Końskiej nr 40 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 44, 65 lat, katolik, zm. 21 V 1778 w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jakub Ściskała, syn Pawła, 5 XI 1777 poślubił Annę Trombik z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 212v). Z tego małżeństwa pochodzili: Jan chrzest 28 IX 1786 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 5), Anna chrzest 12 V 1789 (tamże, k. 9v), Zuzanna ur. 29 X 1791 (tamże, k. 16), Jerzy ur. 12 III 1794 (tamże, k. 22), Jakub ur. 21 V 1797 (tamże, k. 28).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, 24 lata, 30 X 1785 poślubiła Jerzego Nowaka z Końskiej; oboje byli luteranami (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869).

Jakub Ściskała (Stieskalla), ur. Końska, 23 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 119).

Paweł Ściskała (Końska, 1821 - komornik w Lesznej), żona Anna z domu Lipka, dzieci: Maria ur. 18 III 1806 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 45v), Anna ur. 29 X 1808 (tamże, k. 48v), Zuzanna ur. 1 IX 1809 (tamże, k. 51v), Ewa ur. 7 IV 1811 (tamże, k. 54), Jan ur. 3 IX 1816 (tamże, k. 67), Paweł ur. 9 X 1821 (tamże, k. 77v).

Jan Ściskała, żona Maria Mruczek(?), syn Jerzy ur. 19 V 1817 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 69), córka Anna ur. 15 IV 1822 (tamże, k. 79).

Jan Ściskała, żona Maria z domu Heczko, syn Jan ur. 23 VI 1819 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 73), syn Paweł ur. 28 I 1828 (tamże, k. 4), córka Zuzanna (tamże, k. 21).

Jerzy Ściskała, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Przybyła, dzieci: Jan ur. 10 VIII 1824 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 82v), Anna ur. 25 VI 1827 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 2), Maria (tamże, k. 12), Maria (tamże, k. 32), Anna (tamże, k. 37), Jan (tamże, k. 57).

Jakub Ściskała, komornik w Końskiej, żona Maria z domu Kłoda, dzieci: Anna ur. 14 II 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4), Maria (tamże, k. 10), Jerzy (tamże, k. 15).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, żona Zuzanna z domu Trombik, dzieci: Katarzyna ur. 5 IV 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4v), Zuzanna (tamże, k. 11), Andrzej (tamże, k. 16), Jan (tamże, k. 23).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, zm. 11 III 1840, 58 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, zm. 8 X 1831 w Końskiej nr 131 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Jerzy Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 67, 24 lata, zm. 20 VII 1841 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Anna, córka Jana Ściskały, chałupnika w Końskiej nr 112, 23 lata, zm. 13 XII 1845 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

24 V 1849 Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej, 29 lat, poślubił Marię Kincel, córkę Jerzego z Trzyńca, 18 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 23v).

27 XI 1855 Maria Ściskała, 25 lat, córka Jana, wymownika, poślubiła Jerzego Kaszpera, komornika w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), s. 41).

24 IX 1854 Jerzy Ściskała, parobek w Końskiej, ur. Leszna Dolna, syn Pawła i Marii z domu Trombik, 29 lat, poślubił Katarzynę, córkę Józefa Schmida, wdowę po Pawle Antoszu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), k. 40v).

Jan Ściskała, syn Jerzego, komornika, i Katarzyny, ur. 21 V 1855 Końska ((Zemský Archiv v Opavě, Matriky).

4 XI 1877 Jan Ściskała, syn Jerzego i Katarzyny, 22 lata, poślubił Katarzynę Krzywalską, córkę Józefa, chałupnika w Trzyńcu, i Marii ze Strokoszów, 21 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 35v). Jan był z zawodu krawcem; potomstwo Katarzyny i Jana: Jan Franciszek ur. 4 X 1878 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 5, Metryki chrztów parafii w Końskiej 1827-1896, s. 120), Józef Dominik ur. 7 VII 1883 zm. 12 XI 1888 (tamże, s. 144), Franciszek Józef ur. 13 III 1885 zm. 10 II 1888 (tamże, s. 155), Anna Franciszka ur. 29 VI 1889 zm. 28 IX 1913, od 27 IX 1910 żona Jerzego Rudzkiego (tamże, s. 170).

(Ściskałowie z Grodziszcza)

Anna Ściskała, żona Mikołaja, luteranka, zm. 1 IV 1755 w Grodziszczu, z domu Chudoba (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, wdowiec, katolik, ok. 73 lata, zm. 31 XII 1761 w Grodziszczu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Ściskała, zm. 31 III 1770, katolik, Grodziszcz, ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, córka Maria chrzest 28 II 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Andrzej Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, syn Jan chrzest 2 II 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Ściskałowie z Kostkowic)

Jerzy Ściskała w 1838 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 60-62).

Jan Ściskała, lat 26, chałupnik w Kostkowicach, syn Jana, chałupnika w Samlowcu, i Anny ze Śliżów, 27 IX 1870 r. poślubił Marię, lat 24, córkę Pawła Kałuży, zagrodnika w Pastwiskach, i Marii z domu Pszczółka (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Pastwiska, s. 11).

(Ściskałowie z Toszonowic)

Andrzej Ściskała (Szcziskalla), ur. Toszonowice Dolne, 27 lat, katolik, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 20).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza