wtorek, 2 września 2014

Glajcar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Glajcar (*1861)
 2. Jan Glajcar (*1849)
 3. Jerzy Glajcar (*1844) 
 4. Maria Glajcar (*1739)
 5. Paweł Glajcar (*1879)
 6. Zuzanna Glajcar (*1873) 
Materiały do genealogii rodziny Glajcarów:

Jan Glajcar, syn Adama i Marii, ur. Puńców, chrzest 22 V 1748 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 119).

Paweł Glajcar, syn Jakuba i Ewy, protestantów, ur. Puńców, chrzest 17 I 1750  (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 126).

Maria, żona Jakuba Glajcara, młynarza, 54 lata, luteranka, zmarła 11 III 1798 r. w Błogocicach (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Błogocice, s. 6).

Jan Glajcar (Glaizer), ur. Bobrek, 29 lat, ewangelik we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 184).

Jan Glajcar (Gleitzer), ur. 1757 Puńców, od 1793 służył w 56. Pułku Piechoty, dezerterował w latach 1799, 1801 i 1810 (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 150).

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Paweł Glajcar, żona Anna, syn Jerzy ur. 2 VII 1845.

Jan Glajcar, chałupnik w Trzanowicach, żona Anna z d. Śniegoń, syn Andrzej ur. 18 XI 1845.

Paweł Glajcar, żona Katarzyna z d. Pieczka, syn Jan ur. 17 XII 1845 w Dębowcu, córka Zuzanna ur. 5 I 1847 w Dębowcu, syn Jerzy ur. 28 V 1848 w Dębowcu.

Jerzy Glajcar, zagrodnik w Sibicy nr 4, żona Ewa z d. Teper, syn Andrzej ur. 25 XII 1845.

Jerzy Glajcar, syn Pawła i Anny z Baronów, ur. 8 XI 1855, właściciel gruntu w Dzięgielowie nr 26, 29 VII 1879 poślubił Annę Borutę, córkę Adama, ur. 7 XII 1861 Bobrek.

Adam Glajcar, siedlak w Mistrzowicach nr 17 (1852, 1854), właściciel gruntu w Mistrzowicach nr 17 (1857), żona Anna z domu Glajcar, syn Jerzy ur. 10 IV 1852, córka Anna ur. 9 X 1854, córka Ewa ur. 14 IV 1857.

Adam Glajcar, syn Jerzego i Ewy z Teperów, komornik w Sibicy, żona Helena z domu Huczała, syn Jan ur. 1 IX 1877 Sibica zm. 1886; córka Maria ur. 26 VI 1879; córka Ewa ur. 30 III 1881.

Andrzej Glajcar, siedlak w Puńcowie nr 19, żona Anna z domu Chlebek, córka Ewa ur. 14 X 1847, córka Katarzyna ur. 22 III 1850 Puńców, córka Katarzyna ur. 15 VIII 1851 Puńców, córka Jadwiga ur. 3 V 1854, córka Jadwiga ur. 24 XI 1855.

Andrzej Glajcar, syn Jana i Anny, żona Maria z domu Siostrzonek, chałupnik w Żukowie Dolnym (1880, 1882), syn Jan ur. 18 IX 1876 Koty, córka Anna ur. 2 III 1878 Koty zm. 26 V 1879 Żuków Dolny, córka Ewa ur. 25 IV 1880 Żuków Dolny; syn Jan ur. 11 V 1882 Żuków Dolny.

Jan Glajcar, siedlak w Mistrzowicach nr 17 (1849), żona Anna z domu Glajcar, córka Zuzanna ur. 10 X 1849.

Jan Glajcar, chałupnik w Trzanowicach Górnych nr 3 (1850), żona Anna z domu Śniegoń, córka Helena ur 22 V 1850.

Jan Glajcar, chałupnik w Lesznej Dolnej (1845, 1850), żona Anna z domu Lazar, dzieci: Zuzanna ur. 7 I 1845, Anna ur. 1 VII 1847, Jerzy ur. 29 IX 1848, Ewa ur. 17 XII 1850.

Jan Glajcar, syn Jerzego i Ewy, zagrodnik w Sibicy nr 4 (1852, 1854, 1858, 1861, 1862), siedlak w Sibicy nr 4 (1857), (ślub 1843/s. 371) żona Maria z domu Dziadek (c. Jana), córka Anna ur. 10 VIII 1852, córka Maria ur. 7 II 1854, syn Jan ur. 2 IV 1856 zm. 1856, syn Jerzy ur. 13 III 1857, syn Jan ur. 6 VI 1858 zm. 28 III 1941, córka Ewa ur. 11 III 1861, syn Paweł ur. 11 VIII 1862.

Maria, żona Jana Glajcara z Sibicy nr 3, 49 lat, zmarła 11 III 1882 na tyfus.

Jerzy Glajcar, syn Jana, zagrodnika w Sibicy nr 4, żył 7 dni, zm. 17 III 1867 r.

Jan Glajcar, syn Jana i Anny, ur. Trzanowice Dolne, (ślub 9 XI 1862) żona Ewa z Glajcarów córka Jerzego i Anny, córka Maria ur. 20 XI 1863 Żuków Dolny, syn Paweł ur. 11 XII 1865 Żuków Dolny.

Ewa, córka Jana Glajcara, żyła 1 i 1/4 roku, zm. 10 V 1870 w Żukowie nr 6.

Jan Glajcar, syn Jerzego i Marii, ur. Puńców, chałupnik w Trzyńcu, żona Anna z domu Kluz, córka Zuzanna ur. 18 II 1878 Trzyniec; córka Ewa ur. 2 XII 1881 Trzyniec.

Jan Glajcar, syn Jana i Ewy, chałupnik w Ropicy, żona Ewa z domu Glajcar (córka Jerzego i Ewy z Teperów), syn Jerzy ur. 8 III 1878 Ropica, zm. 1904; Helena ur. 21 IV 1880 Ropica, syn Andrzej ur. 12 II 1882 zm. 1882.

Jan Glajcar, syn Jana i Ewy, żona Ewa z domu Bolek, syn Karol ur. 6 XI 1878 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście).

Jan Glajcar, syn Pawła i Anny z Baronów, chałupnik w Dzięgielowie nr 47, żona Katarzyna z domu Płoszek (z Lesznej Dolnej), syn Jan ur. 9 X 1879 zm. 18 VIII 1879; córka Anna ur. 2 II 1881 zm. 24 II 1881; syn Paweł ur. 30 VII 1882 zm. 20 VIII 1882.

Jerzy Glajcar, zagrodnik w Sibicy nr 4 (1850), żona Ewa z domu Teper, syn Adam ur. 13 IV 1850.

Jerzy Glajcar, syn Jerzego i Anny, zagrodnik w Puńcowie nr 26, żona Maria z domu Tannenberg, dzieci: Anna ur. 19 VII 1846, Jan ur. 19 I 1849, Maria ur. 22 V 1850, syn Jerzy ur. 21 II 1852, córka Zuzanna ur. 24 II 1854, syn Paweł ur. 28 IV 1856, córka Ewa ur. 19 I 1859.

Jerzy Glajcar, wymownik w Puńcowie nr 26, lat 53, zm. 13 VIII 1868.

Jerzy Glajcar, syn Jana i Anny, ur. Trzanowice Górne, komornik w Żukowie Dolnym (1859, 1862), żona Anna z domu Biedrawa, syn Paweł ur. 21 I 1859, syn Jan ur. 21 VIII 1862 zm. 22 V 1943 Cieszyn.

Jerzy Glajcar, syn Jerzego i Ewy, chałupnik w Kotach nr 32, żona Maria z domu Pindór, córka Anna ur. 24 II 1863 Koty, syn Jan ur. 10 X 1864.

Jerzy Glajcar, syn Jerzego i Marii, żona Zuzanna z domu Kozieł, córka Maria ur. 9 I 1877 Leszna Dolna, syn Jan ur. 19 VIII 1882 Kalembice zm. 1936 Czeski Cieszyn.

Jerzy Glajcar, chałupnik w Bażanowicach nr 4 (1877), kowal w Bażanowicach nr 4 (1879), żona Ewa z domu Pustówka, córka Zuzanna ur. 22 VIII 1877 Bażanowice, syn Paweł ur. 15 X 1879 Bażanowice, córka Ewa ur. 1 XII 1882.

Jerzy Glajcar, syn Pawła i Anny z Baronów, właściciel gruntu w Dzięgielowie nr 66 (1880), nr 26 (1882), żona Anna z domu Boruta, córka Anna ur. 29 VIII 1880, córka Zuzanna ur. 15 XII 1882.

Paweł Glajcar, komornik w Dębowcu nr 6 (1850, 1852, 1853, 1855), kowal w Dębowcu nr 6 (1858), żona Katarzyna z domu Pieczka (ślub 1844), córka Zuzanna ur. 22 VI 1850, córka Anna ur. 15 II 1852, córka Ewa ur. 20 VI 1853, syn Paweł ur. 16 VII 1855, córka Katarzyna ur. 3 V 1858.

Paweł Glajcar, syn Andrzeja i Anny z Pellarów, siedlak w Puńcowie nr 57, żona Maria z Kokotków, syn Jan ur. 9 II 1859; syn Paweł ur. 15 II 1861 zm. 31 X 1903;

Paweł Glajcar, syn Andrzeja i Anny, ur. Puńców, żona Maria z domu Kokotek, córka Anna ur. 27 II 1854 Ropica nr 54, córka Zuzanna ur. 5 IV 1857 Puńców nr 54; córka Maria ur. 8 II 1863 Ropica.

Paweł Glajcar, ur. Puńców, komornik w Dębowcu, żona Katarzyna z domu Pieczka, syn Jan ur. 27 IV 1860 Dębowiec (jako pogrobowiec).

Paweł Glajcar, syn Pawła i Anny z Baronów, żona Maria z Olszarów, córka Anna ur. 10 V 1877 Puńców, zamężna Kukucz, zm. 1947; córka Maria ur. 20 VIII 1878 Puńców nr 66; córka Zuzanna ur. 5 IX 1881 zm. 1932;

Gustaw Glajcar, 10 miesięcy, syn Pawła mularza, ur. Cieszyn, zm. 12 III 1867 w Cieszynie.

Maria, córka Pawła Glajcara mularza w Cieszynie, żyła 1 rok, zm. 28 III 1869 w Cieszynie.

Zuzanna, żona Pawła Glajcara, mularza w Cieszynie, lat 31, zmarła 28 VIII 1870 w Cieszynie na suchoty.

Paweł Glajcar, syn Pawła i Anny, żona Maria, murarz w Cieszynie (Brandysie), syn Gustaw ur. 24 X 1878 Cieszyn (Brandys).

Paweł Glajcar, komornik, 50 lat, żonaty, zm. 20 XI 1882 w Końskiej nr 107.

Józef Glajcar, nieślubny syn Zuzanny Glajcar z Dębowca (córki Pawła i Katarzyny), ur. 19 II 1879 Bobrek, zm. 1879.

3 komentarze:

 1. Witam chcialabym sie dowiedziec o moich przodkach z Dzięgielowa nr. domu 26

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę o kontakt mejlowy, w przygotowywanej przeze mnie książce o wójtach na Śląsku Cieszyńskim będzie miał swój biogram Paweł Glajcar (1819-1878), wójt Dzięgielowa, właściciel gruntu siedlaczego tamże pod nr. 26.

   Usuń
 2. IMa pan cos konkretniejszego ?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń