wtorek, 2 września 2014

Nowak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Aleksander Nowak (*1824)
 2. Andrzej Nowak (*1753)
 3. Andrzej Nowak (*1825) 
 4. Anna Nowak (*1767)
 5. Cecylia Teresa Nowak (*1850)
 6. Ewa Nowak (*1753) [1]
 7. Ewa Nowak (*1753) [2]
 8. Ewa Nowak (*1754)
 9. Ewa Nowak (*1841)
 10. Franciszka Anna Nowak (*1849)
 11. Jan Nowak (*1694)
 12. Jan Nowak (*1824) 
 13. Jan Nowak (1873-1873)
 14. Jan Nowak (*1876) 
 15. Jerzy Nowak (*1673)
 16. Jerzy Nowak (*1722)
 17. Jerzy Nowak (*1824) 
 18. Jerzy Marek Nowak (*1881)
 19. Józef Nowak (*1753)
 20. Józef Jerzy Nowak (*1859)
 21. Justyna Jadwiga Nowak (1879-1946)
 22. Karol Józef Nowak (1872-1880) 
 23. Maria Nowak (*1753)
 24. Maria Nowak (*1825)
 25. Maria Nowak (1861-1861) 
 26. Michał Nowak (*1753)
 27. Paweł Nowak (*1825)
 28. Paweł Nowak (*1860) 
 29. Paweł Nowak (*1877) 
 30. Szymon Sebastian Nowak (*1752) 
 31. Weronika Nowak (*1707)
 32. Zuzanna Joanna Nowak (*1874) 
Materiały do genealogii rodziny Nowaków:

17 II 1705 r. (Kozakowice) Andrzej Nowak poślubił Annę Wróbel (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

23 XI 1710 (Goleszów) Ewa Nowak, panna, luteranka, poślubiła Adama Badurę, katolika (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy Nowak, syn Jana i Elżbiety, ur. Pastwiska, chrzest 13 IV 1724 (PMMC, Metryki chrztów, t. 10 s, 171).

Andrzej Nowak, kawaler z Kozakowic, luteranin, "źle wychowany", 12 II 1744 r. poślubił Annę Kłapsię vel Sikorę, pannę, luterankę z Kisielowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 430).

31 I 1762 Jerzy Nowak, syn Andrzeja, katolik, poślubił Zofię, córkę Michała Madzii(?) z Górek Małych (PBG, Metryki ślubów).

Franciszek Nowak, ur. Cieszyn, 21 lat i 8 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 57).

Józef Nowak, ur. Kończyce Małe, 31 lat, kawaler, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 193).

Michał Nowak, ur. Wisła, 23 lata, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 247).

14 II 1865 Jan Nowak, ur. 1841 Sucha Dolna, zamieszkały tamże pod nr. 1, syn Jana, komornika, i Anny z domu Kołorz, poślubił Joannę, córkę Wacława Kożusznika, chałupnika w Suchej Dolnej, i Rozyny z domu Bystroń, ur. 1844 Sucha Dolna (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

11 II 1877 Jerzy Nowak, syn Jana, młynarza, poślubił Zuzannę Gorgosz, córkę Józefa, siedlaka w Hermanicach, ur. 1857  (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 10).

(Nowakowie z Bażanowic)

Jerzy Nowak (Bażanowice), żona Dorota, dzieci: Jan chrzest 7 II 1690, Michał chrzest 17 V 1693 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

(Nowakowie z Bładnic Dolnych)

Józef Nowak ur. 17 I 1873 Bładnice Dolne syn +Józefa rolnika i Marii z d. Górniok, 4 II 1902 poślubił Joannę Matuszyńską córkę Franciszka zagrodnika w Hażlachu; Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Księga zapowiedzi przedślubnych parafii w Kończycach Wielkich 1881–1935, 1902 nr 3.

(Nowakowie z Boguszowic)

W 1739 r. Jerzy Nowak odkupił grunt w Boguszowicach od swojego ojca Macieja (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/266, k. 36-37v).

Jan Nowak, wójt Boguszowic w 1753 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/266, k. 63).

Maria Nowak, córka Adama i Katarzyny, ur. Boguszowice, chrzest 28 III 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 688).

W 1762 r. Jerzy Nowak odkupił chałupę w Boguszowicach od swojego brata Adama (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/266, k. 75v-76).

(Nowakowie z Cierlicka)

Szymon Nowak, żona Anna, córka Maria ur. Cierlicko chrzest 12 XII 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1774, k. 52v).

(Nowakowie z Godziszowa)

Adam Nowak, żona Zuzanna, Godziszów, syn Andrzej chrzest 25 XI 1680, syn Jan chrzest 6 IV 1686 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Maciej Nowak, żona Anna, Godziszów, córka Maria chrzest 26 VIII 1687, córka Zuzanna chrzest 10 IV 1689 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Jerzy Nowak, żona Ewa, Godziszów, córka Maria chrzest 31 VIII 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

(Nowakowie z Grodźca)

Adam Nowak, żona Anna, luteranie w Grodźcu, córka Anna chrzest 18 XI 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

(Nowakowie z Hermanic)

Michał Nowak, żona Maria, syn Michał ur. Hermanice chrzest 12 VIII 1685 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Hermanice).

(Nowakowie z Kozakowic)

Andrzej Nowak, żona Zuzanna, dzieci: Michał chrzest 18 IX 1689, Maciej chrzest 16 II 1693, Paweł chrzest 12 V 1697 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Dziecko Jerzego Nowaka z Kozakowic zmarło 28 V 1713 zanim zdążono je ochrzcić (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Nowak z Kozakowic, 70 lat, luteranin, zm. 7 V 1714, pochowany został w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

3 XI 1715 Jan Nowak, kawaler z Kozakowic, poślubił wdowę Żofię Łyżbicką z Ustronia; oboje luteranie (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

(Nowakowie z Lipowca)

9 II 1819 Jan Nowak, syn Jana siedlaka w Lipowcu, 22 lata, poślubił Zuzannę Kozieł, córkę Jana, siedlaka, 18 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Hermanice).

Jan Nowak, chałupnik w Lipowcu nr 18, katolik, żona Maria z domu Cichy luteranka, córka Helena ur. 30 X 1847 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 62v).

Teresa, żona Jana Nowaka z Lipowca nr 18, lat 46, zm. 31 III 1903 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 271).

(Nowakowie z Niemieckiej Lutyni)

Jan Nowak, ur. Niemiecka Lutynia, w 1835 r. uczeń klasy trzeciej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

(Nowakowie z Pastwisk)

Andrzej Nowak ("Novok"), żona Maria z domu Folwarczny, katolicy w Pastwiskach, córka Maria chrzest 17 VIII 1766 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1064).

Adam Nowak ("Novok"), żona Anna z domu Folwarczny, katolicy w Pastwiskach, syn Andrzej chrzest 11 VI 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1117).

Jerzy Nowak ("Novok"), żona Zuzanna, syn Jan ur. VI 1767 Pastwiska (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1118).

(Nowakowie z Raju)

Maciej Raj, ur. Raj, 20 lat i 3 miesiące, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Ditrrich, nr 164).

(Nowakowie ze Strumienia)

Jan Nowak przez lata dzierżawił folwark w Strumieniu. Dorobek życia przepadł w ciągu dwóch dni pobytu pruskiego wojska. Później przyszły powódź i gradobicie, które zniszczyły zasiewy. W październiku 1766 roku wysłał do Wiednia suplikę z prośbą o zwolenienie z reszty czynszu i o 30 arów ziemi, "żebych ja tak na me stara leta ze żenau se żywiti mohl" (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 259).

Jerzy Nowak, ur. Strumień, 18 lat i 10 miesięcy, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Trent, nr 144).

(Nowakowie z Ustronia)

21 V 1765 r. Anna, córka Jerzego Nowaka, luteranka z Ustronia, poślubiła Jakuba Tomiczka, wdowca i luteranina z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 132).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza