wtorek, 9 września 2014

Kuczera - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kuczerów:

Adam Kuczera, kawaler, 2 V 1706 r. poślubił Ewę Badurę, pannę (Parafia rzymskokatolicka w Goleszowie, Metryki ślubów, t. 1, s. 85).

Jan Kuczera, półsiedlak w Kozakowicach Małych (=Kozakowice Dolne) nr 25, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

Adam Kuczera, katolik, lat 90, zmarł 3 VII 1779 r. w Ogrodzonej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 91).

Jan Kuczera, ur. Ogrodzona, 33 lata i 1/4 roku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, 1. Kompania Grenadierów, nr 69).

Jerzy Kuczera, żołnierz z Pułku Piechoty von Colloredo, zm. 21 I 1806 w Krasnej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jerzy Kuczera, ur. Bładnice Dolne, 20 (można też czytać 23) lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 183).

18 XI 1817 (Goleszów nr 9) Paweł Kuczera, syn Jana, siedlaka, lat 25, poślubił Marię, lat 22, córkę Jana Kozieła, siedlaka (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 200).

 Jerzy Kuczera, siedlak w Goleszowie nr 9, żona Zuzanna z domu Cichy, syn Jerzy ur. 16 X 1836 zm. 28 I 1866 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 147).

2 IX 1862 Jan Kuczera, 31 lat, żołnierz, komornik z Nierodzimia nr 27, poślubił Zuzannę Zając, 23 lata, córkę Pawła, chałupnika w Hermanicach, i Zuzanny z domu Plinta (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 2).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz