środa, 3 września 2014

Wojnar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Wojnar (*1721)
 2. Andrzej Wojnar (*1739)
 3. Anna Wojnar (*1753)
 4. Anna Wojnar (*1770)
 5. Anna Wojnar (*1824)
 6. Anna Wojnar (1891-1891)
 7. Anna Katarzyna Wojnar (*1873)
 8. Ewa Wojnar (*1824)
 9. Ewa Wojnar (*1849)
 10. Helena Wojnar (1891-1892)
 11. Helena Wojnar (1892-1893)
 12. Jan Wojnar (*1750)
 13. Jan Wojnar (*1844) 
 14. Jan Wojnar (*1849)
 15. Jan Wojnar (*1860) 
 16. Jan Karol Wojnar (*1753)
 17. Jerzy Wojnar (*1859)
 18. Justyna Wojnar (*1825) 
 19. Katarzyna Wojnar (*1830)
 20. Maria Wojnar (*1721)
 21. Maria Wojnar (*1785)
 22. Maria Wojnar (*1850)
 23. Paweł Wojnar (*1739)
 24. Paweł Wojnar (*1740)
 25. Paweł Wojnar (*1827)  
 26. Paweł Wojnar (*1844)
Materiały do genealogii rodziny Wojnarów:

Maciej Wojnar, ur. w Puńcowie, kowal, 1688 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Paweł Wojnar (Trzyniec), żona Zuzanna, syn Michał (chrzest 15 IX 1680) (PMLG, Metryki, t. 1).

6 X 1680 Andrzej Wojnar, kawaler, poślubił Jadwigę Mańdok, pannę; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Jan Wojnar, żona Jadwiga, syn Jan ur. Trzyniec chrzest 7 III 1704 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

12 XI 1721 Maria, córka Andrzeja Wojnara, luteranka z Puńcowa, poślubiła Jerzego Chromka (Chromek), luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 2).

24 I 1723 Anna po zmarłym Jakubie Wojnarze z Dzięgielowa poślubiła Jana Barona, luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 4).

19 X 1723 Maciej Wojnar, katolik, poślubił Annę Lipsę, pannę i katoliczkę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 5).

3 XI 1725 Zuzanna, luteranka, córka Andrzeja Wojnar z Puńcowa, poślubiła Jana Welszara (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 8).

5 XI 1726 Jerzy Wojnar poślubił Annę, córkę +Jakuba Lanca; oboje katolicy z Puńcowa  (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 11).

28 X 1727 Paweł Wojnar, kawaler, poślubił Marię, córkę Adama Kleina z Dzięgielowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 13).

15 VI 1733 Jerzy Wojnar, syn Andrzeja, luteranin, poślubił Jadwigę, córkę +Jerzego Szlauera, luterankę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 25).

(20 VII?) 1734 r. Jan Wojnar, kawaler, katolik, poślubił Ewę, córkę Tomasza Styrcza (Styrtz), katoliczkę z Dzięgielowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 27).

9 (VIII-XI) 1734 r. Zuzanna, córka Jakuba Wojnara, luteranka z Puńcowa, poślubiła Adama, syna Jerzego Folwarcznego, luteranina z Sibicy (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 27).

22 XI 1735 r. Ewa, córka Jakuba Wojnara, katoliczka z Dzięgielowa, poślubił Adama, syna Macieja Łamacza z Lesznej Górnej, kawalera, katolika (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 29).

22 XI 1735 r. Ewa, córka Andrzeja Wojnara "seu Schlauer", luteranka z Puńcowa, poślubiła Jana Kajzara, syna Michała, luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 29).

13 XI 1736 Jan Wojnar, wdowiec, luteranin, poślubił Marię, córkę Macieja Stolorza, luterankę (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 30).

14 XI 1736 Jakub Wojnar, luteranin, kawaler, poślubił Zuzannę, wdowę po Jerzym Kralu, luterankę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 30).

9 V 1740 Maria, wdowa po Pawle Wojnar, katoliczka z Dzięgielowa, poślubiła Jana Kozła (Kozieł), kawalera, katolika (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 35).

Adam Wojnar, syn Jana i Marii, katolików z Ogrodzonej, ur. w Bażanowicach, chrzest 3 XII 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 28).

29 I 1754 Jan Wojnar, kawaler, syn Michała, katolik z Trzyńca, poślubił Annę Walek, córkę Jana, katoliczkę z Trzyńca (Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Śluby, t. 2, s. 61).

Jan Wojnar, syn Adama tkacza i Marii z domu Niemiec, ur. Puńców nr 17, chrzest 5 VII 1772 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, s. 13).

19 XI 1793 Jan Wojnar, luteranin z Nydku, poślubił Annę Buzek z Bładnic, luterankę (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna).

Andrzej Wojnar, syn Andrzeja, chałupnika w Żukowie Dolnym nr 50, i Zuzanny, ur. 19 XI 1795 r. w Żukowie Dolnym (PMMC,  Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, Żuków Dolny, s. 23).

20 IV 1806 Anna Wojnar, 28 lat, luteranka, córka +Andrzeja Wojnara, chałupnika w Puńcowie, poślubiła Jakuba Szlauera ("Schlauer"), wdowca, chałupnika, luteranina (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Krasna, s. 10).

14 I 1812 Jan Wojnar, 20 lat, syn Jana, chałupnika w Kojkowicach, poślubił Marię Lipę, 18 lat, córkę Jana, chałupnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Ewa Wojnar, córka Pawła komornika i Jadwigi z domu Górniak (Gurniok), ur. w Bobrku, chrzest 15 IX 1817 (PMMC, Metryki chrztów, t. 26).

Adam Wojnar, komornik, lat 70, zmarł 10 I 1806 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Puńców, s. 16).

Jan Wojnar ożenił się w 1808 r. w Lesznej Górnej (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 237).

Jerzy Wojnar w 1812 r. sprzedał grunt w Puńcowie nr 33 swojemu synowi Janowi (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/45, k. 184).

Jerzy Wojnar, ur. Puńców, 21 lat, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 194).

Jan Wojnar, ur. Puńców, luteranin, kawaler, 33 lata, od 1809 roku w wojsku austriackim, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 40).

Jan Wojnar, luteranin, lat 27, 9 XI 1841 r. poślubił Zuzannę Sikorę, córkę Andrzeja, młynarza, lat 18, luterankę (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 26).

Jan Wojnar, chałupnik w Brandysie, żona Zuzanna z d. Sikora, syn Jan ur. 8 IX 1845 zm. 29 VIII 1929 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Zuzanna Wojnar, wdowa, wymownica, luteranka, lat 79, zm. 26 I 1847 w Puńcowie nr 35 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 57).

Anna, żona Jana Wojnara, siedlaka, lat 51, luteranka, zm. 12 I 1848 w Puńcowie nr 52 na tyfus (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 61).

Jan Wojnar młynarz, żona Maria córka Pawła Kowali, syn Jan ur. 22 VI 1849 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 82v).

Paweł Wojnar, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 15).

Jan Wojnar, 1896-1899 studiował leśnictwo na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 164).

Jan Wojnar, do 1901 studiował meliorację na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 176).


(Wojnarowie z Bażanowic)

Paweł Wojnar, komornik w Bażanowicach, żona Anna Folwarczny, luteranie, syn Jakub chrzest 27 V 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 63).

(Wojnarowie z Bobrku)

Jerzy Wojnar, ur. Bobrek, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 75).

Jerzy Wojnar, chałupnik w Bobrku, żona Katarzyna z domu Cieślar, luteranie, córka Maria chrzest 21 VIII 1816 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 21).

(Wojnarowie z Brandysu)

Jan Wojnar, żona Maria z domu Rzyman, luteranie, Brandys nr 45, córka Maria, chrzest 30 III 1821 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Brandys, s. 30).

Paweł Wojnar, wymownik, żona Zuzanna z domu Pszczółka, Brandys nr 45, luteranie, córka Maria chrzest 5 II 1823 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Brandys, s. 36).

(Wojnarowie z Cieszyna)

Jan Wojnar, ur. Cieszyn, 31 lata, katolik, kawaler, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, 2. Batalion 1. Kompania, nr 48). Najpewniej identyczny z poniższym:

Jan Wojnar, ur. Cieszyn, 33 lata i 11 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Helbinger, nr 33).

Jadwiga Wojnar miała nieślubną córkę Marię Joannę, ur. Frysztackie Przedmieście (Cieszyn), chrzest 16 VIII 1816 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Frysztackie Przedmieście, s. 21).

Józef Wojnar, chałupnik na Frysztackim Przedmieściu, żona Anna z domu Kadisch(?), córka Maria, ur 16 VIII 1819 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Frysztackie Przedmieście, s. 39).

(Wojnarowie z Dzięgielowa)

Jan Wojnar w 1705 r. kupił chałupę w Dzięgielowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2372, k. 6).

Maciej Wojnar, żona Anna, syn Paweł ur. Dzięgielów chrzest 25 I 1708 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

(W latach 1785-1806 w Dzięgielowie nie ochrzczono żadnego Wojnara).

Adam Wojnar, chałupnik w Dzięgielowie nr 1, żona Ewa z domu Łuszczymak, córka Ewa ur. 8 I 1815  (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Dzięgielów, s. 44).

Jerzy Wojnar, ur. Dzięgielów, 27 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 183).

Paweł Wojnar, siedlak w Dzięgielowie nr 35, żona Anna z domu Nyber, katolicy, dzieci: Jan ur. 14 XII 1821 zm. w dzieciństwie (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców [sic!], s. 98), Jan ur. 1 II 1823 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Dzięgielów, s. 59).

Zuzanna Wojnar, 2 lata, katoliczka, zm. 3 VIII 1834 w Dzięgielowie nr 35 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 23).

Paweł Wojnar, syn Pawła, siedllaka, Dzięgielów nr 35, 14 lat, zm. 14 XI 1839 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 26).

Zuzanna Wojnar, córka Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 9 miesięcy, zm. 9 III 1840 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 27).

20 IX 1842 Jan Wojnar, 19 lat, siedlak w Dzięgielowie, poślubił Zuzannę, córkę +Jerzego Firli, chałupnika na Brandysie, 28 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 142).

Józef Wojnar, syn Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 4 miesiące, zm. 1 IX 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 35).

Anna, żona Pawła Wojnara, siedlaka w Dzięgielowie, 46 lat, zm. 10 IX 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 35).

Paweł Wojnar, syn Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 8 dni, zm. 13 VIII 1850 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 39).

Zuzanna Wojnar, 70 lat, komornica w Dzięgielowie nr 35, zm. 20 IX 1855 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 41).

Jan Wojnar, chałupnik w Dzięgielowie nr 20, 56 lat, zm. 30 VII 1863 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 44).

Paweł Wojnar, 72 lata, wymownik w Dzięgielowie nr 35, zm. 24 XII 1864 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 45).

Jerzy Wojnar, siedlak w Dzięgielowie nr 35, 42 lata, zm. 15 IV 1869 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s.47).

(Wojnarowie z Godziszowa)

Adam Wojnar, komornik w Godziszowie nr 7, żona Maria Ciemała córka +Jana, katolicy, córka Anna chrzest 12 III 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 33).

Adam Wojnar, komornik w Godziszowie nr 6, żona Maria Ciemała córka Jana, córka Ewa chrzest 20 IV 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 61).

(Wojnarowie z Goleszowa)

Andrzej Wojnar, komornik w Goleszowie nr 36, żona Anna Błahut córka Adama, katolicy, córka Anna chrzest 7 XI 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 512).

Andrzej Wojnar, komornik w Goleszowie nr 36, żona Anna Błahut córka Adama, katolicy, córka Zuzanna Jadwiga chrzest 8 IX 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 17).

W 1795 r. w Lesznej Górnej brał ślub Józef Wojnar, organista z Goleszowa (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 217).

Jerzy Wojnar, ur. Goleszów, 21 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 9. Kompania Fizylierów, nr 192).

(Wojnarowie z Gumien)

Paweł Wojnar, komornik w Gumnach, żona Zuzanna z domu Hadyna, luteranie, dzieci: Zuzanna chrzest 7 II 1785 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 1), Jan chrzest 5 X 1786 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 3).

Jan Wojnar, siedlak w Gumnach nr 22, żona Zuzanna z domu Wapienik, syn Paweł chrzest 17 VI 1787 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 5).

(Wojnarowie z Hermanic)

Paweł Wojnar, komornik w Hermanicach, żona Anna Folwarczny, luteranie, rodem z Puńcowa, syn Jerzy chrzest 24 VII 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 498).

(Wojnarowie z Kocobędza)

Jan Wojnar, zm. 7 I 1769, katolik w Kocobędzu, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojnar, żona Zuzanna, katolicy w Kocobędzu, córka Katarzyna chrzest 3 I 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Ewa, katolicy w Kocobędzu, córka Maria chrzest 16 XII 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Ewa z domu Kisza, katolicy w Kocobędzu, córka Zuzanna chrzest 4 V 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Anna z domu Matula, katolicy w Stanisłowicach nr 8, syn Jan chrzest 15 XI 1770 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Wojnarowie z Lesznej Górnej)

Maria, córka +Jana Wojnara, lat 63, zm. 24 V 1824 w Lesznej Górnej na suchoty (PMLG, Metryki zgonów, Leszna Górna, s. 55).

(Wojnarowie z Lipowca)

Jan Wojnar, siedlak w Lipowcu nr 47, żona Ewa z domu Ziętek syn Jan ur. 12 I 1883 (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 343).

Jan Wojnar, wymownik w Lipowcu nr 47, ur. 1818, zm. 5 I 1898 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Wojnarowie z Nieborów)

Jan Wojnar, ur. Niebory, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 202).

(Wojnarowie z Nierodzimia)

26 VII 1875 Adam Wojnar, chałupnik w Nierodzimiu, ur. 1838, poślubił Marię, córkę Pawła Sikory, chałupnika w Wilamowicach nr 20, i Zuzanny z domu Staniok(?), ur. 1853; świadkami byli Paweł Mientus chałupnik w Wilamowicach i Jerzy Cienciała chałupnik w Kozakowicach (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 57).

(Wojnarowie z Ogrodzonej)

25 VIII 1761 r. Paweł Wojnar z Ogrodzonej poślubił Ewę, córkę Jerzego Miecha z Kiczyc (PPPS, Metryki ślubów, t. 1).

Andrzej Wojnar (Woinar), ur. Ogrodzona, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 115).

Maria Wojnar, nieślubna córka Marii Wojnar, ur. 11 III 1817 w Ogrodzonej nr 14 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Ogrodzona, s. 59).

(Wojnarowie z Puńcowa)

18 XI 1708 Jakub Wojnar z Puńcowa poślubił Zuzannę Chmiel z Bobrku (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Jan Wojnar, syn Jana i Zuzanny, katolików, ur. Puńców, chrzest 10 II 1750 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 126).

29 VIII 1752 r. Jan Wojnar, kawaler, syn Macieja, katolik z Puńcowa, poślubił Ewę Kozieł, córkę Jana, katoliczkę z Lesznej Górnej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 55).

Andrzej Wojnar, chałupnik w Puńcowie nr 44, żona Maria z domu Loder, luteranie, syn Paweł chrzest 22 VI 1788 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 6).

Jakub Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 54, żona Ewa z domu Sikora, luteranie, syn Paweł chrzest 8 I 1790 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 8).

Adam Wojnar, Puńców nr 17, żona Maria z domu Niemiec, katolicy, syn Paweł chrzest 12 II 1791 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 10), syn Paweł chrzest 1 X 1794 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 17).

Paweł Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 36, żona Zuzanna z domu Glajcar, luteranie, syn Paweł chrzest 27 VI 1792 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 13).

Adam Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 35, żona Anna z domu Wojnar, syn Adam chrzest 10 X 1795 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 19).

27 I 1812 Jan, syn Jerzego Wojnara, siedlaka w Puńcowie (wg dopisku ur. 3 XII 1781), poślubił Marię Karzeł, córkę Jana, chałupnika w Kojkowicach nr 11 (PEAC, Metryki ślubów, t. 2, s. 175).

Jan Wojnar, ur. Puńców, 34 lata, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 218).

Jan Wojnar, ur. Puńców, 33 lata i 4 miesiące, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr 157).

Paweł Wojnar, ur. Puńców, 24 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 126).

Paweł Wojnar (Puńców nr 39), żona Zuzanna z domu Penkała, luteranie, córka Maria ur. 9 XI 1822 zm. w dzieciństwie (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 101).

Adam Wojnar, ur. 1799 Puńców, ewangelik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 136).

Jan Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 33, żona Maria z domu Karzeł, luteranie, córka Maria ur. 1821 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 97), córka Anna ur. 18 III 1824 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 106).

Jan Wojnar, luteranin, siedlak w Puńcowie nr 33, lat 52, zm. 5 VII 1841 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 46).

Jan Wojnar, chałupnik w Puńcowie nr 72, żona Ewa z domu Glajcar, córka Ewa ur. 28 IV 1816 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 81).

Jan Wojnar, luteranin, komornik i kowal, lat 72, zmarł 30 I 1848 r. w Puńcowie nr 72 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 62).

Jerzy Wojnar, siedlak Puńców nr 67, żona Maria z domu Zientek, katolicy, córka Maria ur. 31 I 1813 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s.  71), syn Paweł ur. IX 1815 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 80), syn Andrzej ur. 13 V 1818 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 87), córka Anna ur. 9 VIII 1821 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 97).

Według spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r. Jan Wojnar, katolik, ur. 1780, mieszkał w Puńcowie nr 67 na wymowie wraz ze swoją żoną Marią Zientek (ur. 1783) z Puńcowa. Ich synami byli Andrzej (ur. 1818), siedlak, i Jan (ur. 1824). Andrzej był żonaty z Marią Maniek(?) z Mnisztwa (ur. 1830), z którą miał córkę Marię ur. 1850 i syna Pawła ur. 1851 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 61).
 
Jerzy Wojnar, komornik, lat 86, zm. 22 X 1860 w Puńcowie nr 34 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 78).

Anna, żona Pawła Wojnara, lat 40, zm. 7 V 1872 w Puńcowie nr 12 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 90).

(Wojnarowie z Ropicy)

Jan Wojnar, ur. Ropica, 35 lat, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, 2. Kompania Grenadierów - dowódca Pfanzelter, nr 25).

(Wojnarowie z Sibicy)

Zuzanna Wojnar, córka Pawła, komornika w Sibicy, żyła 24 dni, zm. 30 IV 1824 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Sibica, s. 9).

Jan Wojnar, siedlak w Sibicy nr 5, 27 lat, zm. 8 I 1825 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Sibica, s. 9).

(Wojnarowie z Ustronia)

Jan Wojnar, komornik w Ustroniu nr 122, żona Maria córka Jana Bukowczana, katolicy, córka Zuzanna ur. Ustroń chrzest 23 XI 1782 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 298).

(Wojnarowie z Wędryni)

Paweł Wojnar, nauczyciel w szkole ewangelickiej w Wędryni od 1822 r. Zmarł 1 IX 1855 r. na cholerę (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 43).

(Wojnarowie z Wisły)

Adam Wojnar, ur. Wisła, 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 5. Kompania Fizylierów, nr 134).

(Wojnarowie - indeks zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie)

Helena 1924/29
Zuzanna 1924/28
Gertruda 1926/15
Jerzy 1926/22
Anna 1927/29
Andrzej 1929/6
Jan 1929/13
Maria 1930/4
Jan 1935/30
Maria 1936/31
Adam 1940/12
Paweł 1940/37
Jan 1940/39
Jan 1941/10
Jan 1941/17
Adam 1942/34

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza