sobota, 6 września 2014

Krzywoń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Krzywoniów:

Jan Krzywoń, żona Maria, luteranie w Dębowcu, syn Paweł chrzest 12 I 1742 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 55).

24 I 1751 Jerzy Krzywoń, luteranin z Dębowca, syn +Jana i Marii, poślubił Marię "Rziman"(?), luterankę z Kostkowic, córkę Jana (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

28 I 1753 Jakub Krzywoń, katolik w Dębowcu, syn +Jerzego katolika i Anny luteranki, poślubił Annę, katoliczkę, córkę +Jana Rybicy katolika i Anny luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Krzywoń, katolik, żona Ewa, luteranka, zamieszkali w Dębowcu, córka Zuzanna chrzest 13 IV 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 12).

Maciej Krzywoń, syn Jana, luteranina z Dębowca, zm. 9 I 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Andrzej Krzywoń, syn Jana, luteranina z Dębowca, 6 lat, zm. 13 I 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

18 X 1762 Jerzy Krzywoń, syn Jana, poślubił Marię "Mrurzyk", córkę Jana z Hażlacha; oboje luteranie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Maria Krzywoń, luteranka, "nata Koptzionka", ok. 69 lat, wdowa po Janie luteraninie, zm. 18 IV 1764 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Krzywoń, żona Maria z domu Mrózek ("nata Mruzykowa"), luteranie w Dębowcu, syn Jerzy ur. III 1768 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 53).

16 VII 1769 Paweł Krzywoń, kawaler, syn +Jerzego i Marii z domu Michalski, luteranin, poślubił Zofię Przywrę, córkę Jana i Ewy, luterankę z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

10 VI 1770 Jan Krzywoń, katolik z Dębowca, syn Jana katolika i Ewy z domu Mańdok luteranki poślubił Marię Franek, katoliczkę z Dębowca, córkę Jana i +Anny z domu Madej córki Mikołaja (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jerzy Krzywoń, siedlak, 48 lat 7 miesięcy 22 dni, luteranin, Dębowiec, zm. 3 IV 1785 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiecc, s. 4).

Paweł Krzywoń w 1806 r. kupił grunt w Kostkowicach (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 54-57).

Jerzy Krzywoń (Krziwon), ur. Wiślica (Wiszlitz), 20 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 94).

Jan Krzywoń, komornik w Hażlachu, żona Anna z domu Halama, syn Jerzy ur. 8 III 1847 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Karol Krzywoń, właściciel gruntu w Trzycieżu nr 25, żona Wilhelmina z domu Ostruszka (rodem z Grodziszcza), córka Berta Wilhelmina ur. 26 I 1869 (PEAC, Metryki chrztów, t. 9).

Anna Krzywoń, córka Andrzeja, właściciela gruntu w Iskrzyczynie nr 31, i Marii, ur. 26 XII 1868 r. w Iskrzyczynie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, s. 46).

Maria Krzywoń, córka Edwarda z Kisielowa nr 2 i Anny z domu Kukucz, urodziła się 6 IX 1873 r. (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, k. 135).

18 XI 1890 Jan Krzywoń z Harbutowic poślubił Ewę z domu Pasterny z Górek Wielkich (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

25 XI 1890 Paweł Krzywoń z Dębowca poślubił Marię (ur. 1873), córkę Jana Foxa z Nierodzimia nr 18; świadkiem ślubu był Paweł Zabystrzan, nauczyciel w Dębowcu (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

Jan Krzywoń, ślub 1892 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1892 nr 10).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz