wtorek, 9 września 2014

Prutek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Andrzej Prutek (*1718)
  2. Andrzej Prutek (*1753)
  3. Anna Prutek (*1692) 
  4. Jan Prutek (*1863)
  5. Paweł Prutek (*1753)
  6. Paweł Prutek (*1772)
  7. Zuzanna Prutek (*1861) 
Materiały do genealogii rodziny Prutków:

Jakub Prutek, żona Zofia, syn Jan chrzest 8 V 1688 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7, s. 129).

Paweł Prutek, kawaler z Krasnej, 9 lutego 1716 r. poślubił Marię Uherkównę z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 66).

30 I 1742 Andrzej Prutek, kawaler z Cieszyna, poślubił Ewę, córkę +Jerzego Sukowskiego, pannę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 398).

Andrzej Prutek, żona Ewa, katolicy w Brandysie, dzieci: Anna chrzest 22 XII 1743 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 294), Jan chrzest 16 VIII 1746 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 357).

30 V 1754 r. Józef Prutek, ur. Cierlicko, zamieszkały Cieszyn, 30 lat, poślubił Zuzannę Kondziola, córkę Adama, luteranów, zamieszkałą w Cieszynie. Zobowiązali się wychować dzieci w wierze katolickiej (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 126).

(Prutkowie z Brandysu)

Anna Prutek, miała nieślubną córkę Annę ur. Brandys chrzest 2 III 1769 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1194).

(Prutkowie z Cierlicka)

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jan chrzest 5 X 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jerzy chrzest 21 V 1769 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Prutkowie z Marklowic)

Paweł Prutek, syn Pawła i Marii, katolików, ur. Marklowice, chrzest 30 VIII 1763 r. (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 909).

(Prutkowie z Mostów koło Cieszyna)

Jerzy Prutek, lat 56, zagrodnik w Mostach koło Cieszyna nr 46, zmarł 8 XII 1826 r.  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 A, Mosty, s. 18).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza