wtorek, 2 września 2014

Śliwka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Śliwka (*1769)
 2. Andrzej Śliwka (*1824)
 3. Andrzej Śliwka (*1831)
 4. Andrzej Śliwka (1853-1853)
 5. Andrzej Śliwka (1859-1907) 
 6. Anna Śliwka (1864-1877) 
 7. Ewa Śliwka (*1767)
 8. Ewa Śliwka (*1855) 
 9. Ewa Śliwka (*1865)
 10. Ewa Śliwka (*1873)
 11. Jakub Śliwka (*1771)
 12. Jan Śliwka (*1673)
 13. Jan Śliwka (*1755)
 14. Jan Śliwka (*1771)
 15. Jan Śliwka (*1809)
 16. Jan Śliwka (*1829)
 17. Jan Śliwka (*1842) 
 18. Jan Śliwka (*1873)
 19. Jan Gwalbert Śliwka (*1772) 
 20. Jerzy Śliwka (*1753)
 21. Jerzy Śliwka (*1847)
 22. Jerzy Śliwka (*1877) 
 23. Józef Franciszek Śliwka (*1884)
 24. Julia Anna Śliwka (*1861) 
 25. Karol Śliwka (*1881) 
 26. Karol Śliwka (*1890) 
 27. Maria Śliwka (*1752)
 28. Maria Śliwka (*1867)
 29. Paweł Śliwka (*1753)
 30. Paweł Śliwka (*1826)
 31. Paweł Śliwka (*1849) 
 32. Paweł Śliwka (*1853) 
 33. Paweł Śliwka (1859-1859)
 34. Paweł Śliwka (*1864)
 35. Zuzanna Śliwka (*1753) 
 36. Zuzanna Śliwka (*1755)
 37. Zuzanna Śliwka (*1786)
 38. Zuzanna Śliwka (*1825) 
 39. Zuzanna Śliwka (*1864) 
Materiały do genealogii rodziny Śliwków:

26 X 1788 r. Andrzej Śliwka, syn Jana i Ewy, lat 20, zamieszkały Krasna nr 1, katolik, poślubił Ewę, córkę Jerzego Pielesza, lat 18, katoliczkę z Bażanowic (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Bażanowice, s. 1).

9 X 1792 r. Jerzy Śliwka, syn Pawła, lat 23, luteranin, poślubił Marię, córkę Jerzego Gasia, lat 20, luterankę (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Bażanowice, s. 4).

7 VI 1803 r. (Bażanowice nr 44) Paweł Śliwka, syn Jakuba, komornik, katolik, lat 23, poślubił Annę, córkę Jana Gasia, zagrodnika, lat 20, katoliczkę, wg dopisku ur. 11 VI 1780 w Bażanowicach (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Bażanowice, s. 9).

Józef Śliwka, ur. Krasna, 21 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 128).

Maria Śliwka, żona Pawła Śliwki, chałupnika, 22 lata, zm. 8 XI 1827 w Krasnej nr 21 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 7).

Anna Śliwka z Bażanowic, ur. 1822, żona Jana Zientka chałupnika w Puńcowie nr 8, wymieniona w spisie mieszkańców Puńcowa z 1850 r. Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 7).

Andrzej Śliwka, chałupnik, Gułdowy albo Mnisztwo nr 2, zm. 3 III 1816 r., lat 44 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Gułdowy i Mnisztwo, s. 3).

Adam Śliwka, chałupnik Gułdowy albo Mnisztwo nr 3, zm. 31 X 1817 r., lat 60 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Gułdowy i Mnisztwo, s. 3).

Andrzej Śliwka, wymownik w Mnisztwie nr 39, lat 70, zm. 23 VII 1840 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Mnisztwo, s. 3).

Jerzy Śliwka, chałupnik w Bażanowicach nr 37, 50 lat, katolik, zm. 18 III 1840 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 4).

Anna, wdowa po Jerzym Śliwce, komorniku, lat 68, zm. 4 XII 1855 w Bażanowicach nr 10 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 15).

Anna Śliwka, córka Jana, chałupnika w Mnisztwie nr 9, lat 13, zmarła 6 VI 1877 r. w Mnisztwie; przyczyna zgonu tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Mnisztwo, s. 3).

(Śliwkowie z Bobrku)

26 VII 1741 Paweł Śliwka, kawaler, poślubił Ewę Chmiel, pannę; oboje katolicy z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 389).

(Śliwkowie z Brennej)

Paweł Śliwka, ur. Brenna, 32 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 34).

(Śliwkowie z Cieszyna)

Andrzej Śliwka, ur. Cieszyn, 20 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 5. Kompania Fizylierów, nr 240).

Adolf Śliwka, żona Hermina z domu Duława, córka Gabriela Hermina ur. 24 XII 1883 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Górne Przedmieście, s. 53), syn Adolf Jan ur. 2 IV 1886 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Górne Przedmieście).

(Śliwkowie z Kocobędza)

Jerzy Śliwka, ur. Kocobędz, 31 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 23).

(Śliwkowie z Krasnej)

Andrzej Śliwka, komornik w Krasnej nr 1 (1797), chałupnik (1799), żona Ewa z domu Pielesz, dzieci: Paweł ur. 18 I 1797 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 15), Maria ur. 11 XII 1799 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 21).

Adam(?) Śliwka, chałupnik w Krasnej nr 12, żona Maria, syn Józef ur. 5 IV 1797 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 15).

Jerzy Śliwka, chałupnik w Krasnej nr 8, żona Maria z domu Lazar, syn Michał ur. 28 IX 1798 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 19).

Andrzej Śliwka, syn Pawła, komornika, żył 1/12 roku, Krasna nr 1. zm. 30 XI 1800 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 9).

Jan Śliwka, syn Andrzeja, chałupnika w Krasnej nr 2, żył 22 dni, zm. 11 I 1801 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 9).

Anna Śliwka, córka Jana, chałupnika, 24 lata, Krasna nr 9, zm. 1 XII 1804 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 12).

Maria, żona Jerzego Śliwki, chałupnika, 42 lata, Krasna nr 8, zm. 29 IV 1805 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 12).

(Śliwkowie z Ustronia)

Jan Śliwka, żona Anna, zamieszkali Ustroń, córka Zuzanna chrzest 31 III 1680 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Michał Śliwka, żona Ewa, zamieszkali Ustroń, syn Jerzy chrzest 4 III 1686 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Michał Śliwka, żona Anna, zamieszkali Ustroń, syn Jakub chrzest 31 III 1687, córka Ewa chrzest 20 V 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jerzy Śliwka, żona Maria, zamieszkali Ustroń, syn Tomasz chrzest 11 XI 1696, syn Paweł chrzest 30 XII 1698  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jerzy Śliwka, żona Anna, zamieszkali Ustroń, córka Anna chrzest 4 III 1703 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

W 1703 r. Szymon Śliwka kupił grunt w Ustroniu od swojego ojca Jerzego (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 73).

Szymon Śliwka, żona Dorota, zamieszkali Ustroń, córka Ewa chrzest 16 X 1703 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń), syn Tomasz chrzest 20 XI 1716 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jan Śliwka, żona Dorota, zamieszkali Ustroń, syn Jan chrzest 21 XI 1703 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

23 XI 1705 (Ustroń) Jakub Śliwka, kawaler, poślubił Marię Sztwiertnię, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

W 1706 r. Jakub Śliwka kupił w Ustroniu od swojego ojca Jerzego (ten sam Jerzy, co ojciec Szymona) pół zagrody (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 73).

29 I 1708 (Ustroń) Michał Śliwka poślubił Marię Bonczek ("Bonczkowa"), pannę; świadkami byli Jerzy Śliwka i Szymon Śliwka (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Michał Śliwka, żona Maria, Ustroń, syn Jan chrzest 11 X 1712 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jakub Śliwka, żona Maria, zamieszkali Ustroń, syn Szymon chrzest 13 X 1711 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń), syn Michał chrzest 28 VII 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jerzy Śliwka, żona Maria, Ustroń, syn Jerzy chrzest 3 IV 1712 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Michał Śliwka w 1703 r. kupił od Jakuba Puczka, teścia ("Zoniho Otczy"), grunt w Ustroniu (później oznaczony numerem 57) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 159).

23 XI 1711 (Ustroń) wdowiec Michał Śliwka poślubił pannę Marię Macurę; oboje byli luteranami (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy Śliwka, syn Michała, Ustroń, zm. 13 V 1714 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

25 II 1715 Maria Śliwka, panna, luteranka z Ustronia, poślubiła Jana Sztwiertnię, kawalera, luteranina z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Ewa Śliwka ("Sliwkowa") z Ustronia, 80 lat, luteranka, zm. 5 VIII 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

W 1715 r. Jerzy Śliwka kupił od Jakuba Malchara grunt w Ustroniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 134).

Zapewne o przedstawicielkę rodu Śliwków chodzi w tym wpisie: "puella Tziwkowa", 12 lat, Ustroń, zm. 6 I 1716 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1: 1702-1734, niepaginowana).

Dzieci Jakuba Śliwki z Ustronia: Ewa, 2 lata, zm. 11 I 1718, i Zuzanna, 2 lata, zm. 8 III 1718 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1: 1702-1734, niepaginowana).

Tomasz Śliwka, żona Ewa, luteranie, Ustroń, córka Anna chrzest 3 I 1727 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jakub Śliwka, żona Maria, luteranie, Ustroń, syn Adam chrzest 4 VII 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Michał Śliwka, żona Maria, luteranie, Ustroń, córka Estera chrzest 19 VII 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Tomasz Śliwka, żona Ewa, luteranie, córka Dorota chrzest 2 X 1740, syn Michał chrzest 16 III 1745 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Szymon Śliwka, luteranin, żona Maria, katoliczka, córka Zuzanna chrzest 20 XI 1740, syn Jan chrzest 4 III 1742 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jerzy Śliwka, żona Ewa, luteranie, córka Maria ur Ustroń chrzest 4 I 1743 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Szymon Śliwka, półzagrodnik w Ustroniu nr 77, żona Maria Kocyan ("Kotzian"), luteranie, syn Adam chrzest 14 V 1772 (pogrobowiec) (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 493).

Jerzy Śliwka, półzagrodnik w Ustroniu nr 124, żona Anna Dustor, katolicy, syn Paweł chrzest 26 I 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 485).

Jerzy Śliwka, zagrodnik w Ustroniu nr 123, żona Anna Dustor córka Pawła, katolicy, córka Maria chrzest 19 IX 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 19).

Jan Śliwka, komornik w Ustroniu nr 99, żona Ewa Macura, luteranie, syn Paweł chrzest 11 VII 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 532).

Paweł Śliwka, chałupnik w Ustroniu nr 85, żona Maria córka Jerzego Cieślara, luteranie, córka Zuzanna chrzest 18 II 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 254).

Adam Śliwka, ur. Ustroń, 36 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 9. Kompania Fizylierów, nr 227).

(Śliwkowie z Wędryni)

Józef Śliwka, ur. Ustroń, robotnik w Wędryni, żona Ewa z domu Szlaur, syn Jan ur. 27 V 1893 zm. 21 III 1894 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza