poniedziałek, 1 września 2014

Tomiczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Anna Tomiczek (*1824)
  2. Anna Tomiczek (*1873)
  3. Ewa Tomiczek (*1752)
  4. Maria Tomiczek (*1874) 
  5. Maria Zuzanna Tomiczek (*1878)
Materiały do genealogii rodziny Tomiczków:

W 1710 r. Jakub Tomiczek poślubił Elzbietę Białek ("Byalkowa") (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 216).

10 VIII 1689 Jerzy Tomiczek poślubił Marię Kasperkową (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 55).

Jerzy Tomiczek, chałupnik w Bobrku, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 94).

Jerzy Tomiczek, żona Jadwiga, katolicy w Ustroniu, syn Paweł chrzest 7 X 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń), syn Michał chrzest 6 V 1732 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jan Tomiczek, żona Zuzanna, luteranie, Ustroń, syn Jan chrzest 15 XII 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń), córka Maria chrzest 8 XII 1733 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Zofia Tomiczek, jej nieślubny syn Jan ur. Ustroń chrzest 16 XI 1729 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Michał Tomiczek, luteranin, żona Anna katoliczka, Ustroń, dzieci: Jakub chrzest 10 IV 1733, Andrzej chrzest 12 XI 1738 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Maciej Tomiczek, ok. 60 lat, luteranin z Ustronia, zm. 8 XI 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maria, córka Jana Tomiczka, luteranina z Ustronia, 2 lata, zm. 2 VI 1737 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Tomiczek, żona Ewa, katolicy w Ustroniu, syn Michał chrzest 2 IX 1744, syn Jan chrzest 15 V 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jerzy Tomiczek, 8 miesięcy i 14 dni, syn Jakuba, katolika z Ustronia, zm. 2 X 1745 (PMAG, Metryki zgonów).

Jan Tomiczek, "źle wychowany" z Wisły, 56 lat, zm. 2 II 1747 (PMAG, Metryki zgonów).

Jakub Tomiczek, żona Maria, "źle wychowani" z Ustronia, syn Paweł ch. 5 I 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 29).

Maria, córka Macieja Tomiczka katolika i Zuzanny luteranki, ur. Wisła, chrzest 30 I 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 4). Dzieckiem tej pary były też Anna, ur. Wisła, chrzest 30 I 1749  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 31), i Zuzanna, ur. Wisła, chrzest 7 III 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 68).

Dzieci Macieja Tomiczka, katolika z Wisły: Maria zm. 16 VI 1741 i Jan zm. 15 XII 1741 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan, syn Jerzego Tomiczka i Anny, katolików, ur. Ustroń, chrzest 19 III 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 5).

Jan, nieślubny syn Anny Tomiczek, luteranki, ur. Ustroń, chrzest 8 IX 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 23).

Ewa, córka Jerzego Tomiczka i jego żony Anny, katolików, ur. Ustroń, chrzest 28 IX 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 24).

Zuzanna, córka Macieja Tomiczka katolika i Zuzanny luteranki, ur. Wisła, chrzest 7 III 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 68).

Anna, córka Jana Tomiczka i Ewy, katolików, ur. Ustroń, chrzest 12 IV 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 70). Dzieckiem tej pary była też Maria, ur. Ustroń, chrzest 21 IX 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 42).

Jadwiga, córka Macieja Tomiczka, katolika, i Zuzanny, luteranki, ur. Wisła, chrzest 8 X 1753 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 107). Inna córka tej pary - Zofia, ur. Wisła, chrzest 2 XI 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 163).

22 V 1757 r. został ochrzczony Jakub Tomiczek, syn Jakuba i Marii, "źle wychowanych" z Ustronia (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 156).

Paweł Czyrnek vel Tomiczek, katolik, żona Zuzanna, luteranka, córka Maria ur. Ustroń chrzest 30 IX 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 161).

9 X 1764 r. Zuzanna Tomiczek, luteranka z Ustronia, córka +Jakuba Tomiczka katolika i Jadwigi z Jaszowskich luteranki, poślubiła Adama Cymorka, luteranina z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 125).

21 V 1765 r. Jakub Tomiczek, wdowiec i luteranin z Ustronia, poślubił Annę, córkę Jerzego Nowaka, luterankę z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 132). Ich dzieci: Jakub chrzest 25 IV 1774 (ojciec - siedlak w Ustroniu nr 7) (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 7), Estera chrzest 5 V 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 62).

Michał Tomiczek, "pół-zagrodnik" ("1/2 hortulanus") w Ustroniu nr 116, żona Maria Kocian córka Szymona, córka Anna chrzest 22 VI 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 12).

Jan Tomiczek, komornik w Ustroniu nr 62, żona Zuzanna Mojeścik córka Jana, oboje katolicy, córka Zuzanna chrzest 26 XI 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4: 1774-1785, s. 52).

20 I 1818 Jan Tomiczek, komornik, 28 lat, luteranin, poślubił Zuzannę, córkę Jana Błaszczyka, 22 lata, luterankę (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Hermanice).

13 II 1827 Paweł Tomiczek, komornik, 33 lata, katolik, poślubił Marię, córkę Pawła Romanka, 38 lat, katoliczkę (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 103).

Paweł Tomiczek, lat 30, komornik, katolik, zmarł 21 XII 1832 r. w Mostach koło Cieszyna (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 A, Mosty, s. 27).

Jan Tomiczek, lat 51 miesięcy 5, nauczyciel i organista, zmarł 16 III 1831 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Puńców, s. 35).

25 X 1861 Andrzej Tomiczek poślubił Zuzannę Matter, ur. 25 V 1830, córkę +Antoniego i Anny z domu Troszok (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Ustroń, s. 8).

Jan Tomiczek, kierownik budowy, ur. Rudzica, 48 lat, zm. 22 IV 1919 w Bobrku  (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 569).

(Tomiczkowie z Brzezówki)

Niewymieniony z imienia Tomiczek, żona Ewa, syn Andrzej ur. Brzezówka chrzest 29 IX 1688 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 132).

Jakub Tomiczek, żona Elżbieta, syn Jerzy ur. Brzezówka chrzest 1 XI 1715 r.; jednym z chrzestnych był Jerzy Tomiczekz Cieszyna "apud num Capitanem Cursor" (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 317).

(Tomiczkowie z Cisownicy)

Maria Tomiczkowa, katoliczka z Cisownicy, ok. 60 lat, zm. 15 IV 1746 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

(Tomiczkowie z Iłownicy)

Jan Tomiczek, ur. Iłownica, 46 lat i 4 miesiące, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca FitzPatrik, nr 30).

(Tomiczkowie z Ropicy)

Jan Tomiczek, żona Anna z domu Wojnar, syn Adam ur. Ropica chrzest 21 XII 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

(Tomiczkowie z Rudzicy)

Jan Tomiczek, ur. Rudzica, 21 lat i 5 miesięcy, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Malvo, nr 96).

Tomasz Tomiczek, ur. Rudzica, 21 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 56).

(Tomiczkowie z Ustronia)

Jakub Tomiczek, żona Anna, zamieszkali w Ustroniu, córka Ewa chrzest 21 IX 1685, córka Anna chrzest 23 VII 1689 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Paweł Tomiczek, żona Maria, zamieszkali Ustroń, syn Jerzy chrzest 25 II 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Michał Tomiczek, żona Jadwiga, zamieszkali Ustroń, syn Jakub chrzest 24 VI 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jakub Tomiczek, żona Zuzanna, zamieszkali Ustroń, syn Jerzy chrzest 7 II 1694, córka Maria chrzest 13 VII 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Maciej Tomiczek, żona Anna, zamieszkali Ustroń, syn Jan chrzest 4 XII 1698, córka Zuzanna chrzest 18 I 1703 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Jerzy Tomiczek w 1717 r. odkupił od sierot po Michale Janeczku grunt w Ustroniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, Księga gruntowa Ustronia, k. 111v).

Jakub Tomiczek, żona Jadwiga, luteranie w Ustroniu, syn Jan chrzest 17 XI 1739 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jakub Tomiczek, żona Maria, "źle wychowani" w Ustroniu, córka Anna chrzest 12 III 1743, syn Jerzy chrzest 23 I 1745 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jakub Tomiczek, żona Maria, Ustroń, syn Michał chrzest 25 IX 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Maria, córka Jakuba Tomiczka i Marii, "źle wychowanych", ur. Ustroń, chrzest 19 VII 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 74).

Jerzy Tomiczek, syn Jerzego i Anny, katolików, ur. Ustroń, chrzest 30 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81). Dzieckiem tej pary był też Jan, ur. Ustroń, chrzest 18 II 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 50).

23 V 1752 r. została ochrzczona Anna, nieślubna córka Anny Tomiczek, luteranki z Ustronia (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 87).

5 III 1753 r. został ochrzczony Jan, syn Marii Tomiczek (Thomiczkula), katoliczki z Ustronia (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 100).

31 VIII 1753 r. został ochrzczony Michał Tomiczek, syn Jerzego i Anny, katolików z Ustronia (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 106).

(Tomiczkowie z Wisły)

Jerzy Tomiczek, komornik w Wiśle nr 199 (1775), półsiedlak w Wiśle nr 199 (1777), żona Ewa Kocjan córka Pawła, oboje katolicy, dzieci: Jakub chrzest 29 VI 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 44), Anna chrzest 5 III 1777 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 89).

Maciej Tomiczek, chałupnik ("gazarius") w Wiśle nr 199, żona Maria Kocjan, dzieci: Michał chrzest 23 V 1775, Ewa chrzest 12 V 1777 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 42, 95).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza