piątek, 26 września 2014

Mrózek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Paweł Mrózek (*1786)
  2. Zuzanna Mrózek (*1786)
Materiały do genealogii rodziny Mrózków:

28 V 1848 Jan Mrózek (Mruzek), wdowiec, 45 lat, zamieszkały Harbutowice, poślubił Annę, wdowę po chałupniku Janie Gembalu, 24 lata (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

Maria, wdowa po Pawle Mrózku, chałupniku w Wędryni nr 107, 68 lat, zm. 10 I 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

12 II 1877 Paweł Mrózek, kowal w Mostach, ur. 1852 Bystrzyca, syn Adama i Marii, poślubił Marię, córkę Karola Sładeczka z Mostów k/Cieszyna (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

16 IX 1883 Jan Mrózek, ur. 1855 Karpętna, chałupnik w Karpętnej nr 20, syn Jana i Zuzanny z domu Sztefek, poślubił Ewę Heczko, córkę Adama, chałupnika w Koszarzyskach nr 22, i Ewy z domu Bruk; jednym ze świadków był Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 23 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

9 X 1883 Adam Mrózek, ur. 1857 Łyżbice, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, syn Pawła i Anny z domu Pustówka, poślubił Zuzannę Kajzar, córkę Pawła, zagrodnika w Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

13 V 1884 Jan Mrózek, ur. 1861, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, syn Andrzeja i Anny z domu Szwarc, poślubił Annę Siwą (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

2 VI 1884 Ewa Mrózek z Bystrzycy nr 20, ur. 1860 Bystrzyca, córka Adama, chałupnika, i Marii z domu Lipus, poślubiła Pawła Konderlę, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

4 XI 1884 Paweł Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, ur. 11 VIII 1859, syn Andrzeja i Anny, poślubił Ewę Kajzar z Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Paweł Mrózek, syn Andrzeja i Anny, ur. Łyżbice, siedlak w Wędryni, żona Ewa ze Stonawskich, syn Karol ur. 29 IX 1892 w Wędryni, zm. 21 V 1916 w szpitalu Czita(?) w Rosji (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Jan Mrózek, ur. Karpętna, syn Adama i Anny, żona Zuzanna Kulig, syn Jan ur. 7 XII 1892 w Karpętnej, zm. 6 II 1893 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Mrózkowie z Kotów)

Jerzy Mrózek, żona Anna, zamieszkali Koty, synowie-bliźniacy Adam i Paweł chrzest 7 III 1713 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Mrózkowie z Łyżbic)

Adam Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, ur. 3 XII 1857, zm. 30 V 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Andrzej Mrózek, ur. Łyżbice, syn Pawła i Anny, komornik w Łyżbicach, żona Zuzanna Kadłubiec, córka Anna ur. 16 II 1893 w Łyżbicach (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza