poniedziałek, 1 września 2014

Broda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Broda (*1753)
 2. Andrzej Broda (*1753) [1]
 3. Andrzej Broda (*1753) [2] 
 4. Andrzej Broda (*1754)
 5. Andrzej Broda (*1782) 
 6. Andrzej Broda (*1826)
 7. Anna Broda (*1773)
 8. Barbara Broda (*1771)
 9. Ewa Broda (*1721)
 10. Helena Broda (*1824) 
 11. Jadwiga Broda (*1740)
 12. Jakub Broda (*1754) 
 13. Jan Broda (*1740)
 14. Jan Broda (*1844)
 15. Jerzy Broda (*1782)
 16. Józef Broda (*1832) 
 17. Maria Broda (*1754)
 18. Maria Broda (*1772) 
 19. Maria Broda (*1773)
 20. Maria Broda (*1826)
 21. Maria Broda (*1829)
 22. Maria Broda (*1861) 
 23. Paweł Broda (1890-1891)
 24. Paweł Broda (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Brodów:

Jan Broda (Marklowice), żona Dorota, dzieci Anna chrzest 24 II 1666 (PMMC, Metryki chrztów, t. 4, s. 75) i Andrzej chrzest 28 VI 1669 (PMMC, Metryki chrztów, t. 5, s. 46).

Jan Broda, żona Zuzanna z domu Zamarski, syn Jerzy ur. w Puńcowie chrzest 30 XI 1756 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 162).

Andrzej Broda, luteranin z Ogrodzonej nr 25, "conductor villa", lat 49, zmarł 3 X 1779 r.  (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 96).

Jakub Broda, katolik z Ogrodzonej, lat 60, ex auctoratus miles, zmarł 7 V 1781 r. w Bobrku (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 116).

Maria, żona Jerzego Brody, chałupnika, lat 50, zmarła 21 I 1787 r. w Goleszowie nr 56, przyczyna zgonu Lungensucht (suchoty) (PMAG, Metryki zgonów, t. 4: 1785-1833).

Jan Broda, ur. Cieszyn, 25 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 20).

Jerzy Broda, syn Jerzego, chałupnika i cieśli, i Marii z Niemców, protestantów, ur. 8 V 1826 r. w Goleszowie (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów, s. 39).

Jan Broda, lat 10 i 3/4, syn Andrzeja, półsiedlaka w Ogrodzonej, 3 X 1835 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 165).

5 XI 1848 r. Jerzy Broda, chałupnik z Rudowa, lat 44, poślubił Marię z domu Kajfosz, wdowę po Janie Suchanku z Brzezówki, lat 30, rodem z Wędrynii (PEAC, Metryki ślubów, t. 2, s. 642-643).

Jerzy Broda, syn Pawła komornika w Kozakowicach nr 57, żył 14 dni, zm. 5 IV 1861 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5: 1834-1870, Kozakowice, s. 20).

Jerzy, syn Jana, zagrodnika w Goleszowie nr 11, 21 dni, zmarł 24 XII 1868 r., przyczyna zgonu: konwulsje  (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Goleszów, s. 43).

Jan Broda, siedlak w Puńcowie nr 43, lat 50, zm. 16 III 1871 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 88).

Paweł Broda, ur. 24 IX 1875 w Ogrodzonej nr 4, syn Pawła właściciela gruntu i Zuzanny (PEAC, Metryki chrztów, t. 10).

Jan Broda, syn Pawła i Marii z Górniaków, komornik w Samlowcu, żona Ewa z domu Krzemień, syn Paweł ur. 20 IX 1876 (PEAC, Metryki chrztów).

Jerzy Broda, syn Pawła i Anny, ur. Ogrodzona, nauczyciel w Nieborach, żona Helena, córka Zuzanna ur. 21 II 1877 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, syn Jana i Marii, właściciel gruntu w Żukowie Górnym, żona Helena z domu Cichy, syn Jan ur. 13 III 1877, córka Ewa ur. 18 XII 1878, córka Zuzanna ur. 17 VI 1880 (PEAC, Metryki chrztów).

Andrzej Broda, syn Andrzeja i Marii, właściciel gruntu w Ogrodzonej nr 37, żona Maria z Miechów, córka Zuzanna ur. 28 V 1877 zm. 1877; córka Zuzanna ur. 27 XII 1878; syn Jerzy ur. 5 III 1882 zm. 1889 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, syn Andrzeja i Anny z Brańczyków, właściciel gruntu w Ogrodzonej nr 7, żona Anna z Molinów (z Simoradza), córka Ewa ur. 28 XI 1878, córka Anna ur. 26 I 1881 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, syn Andrzeja i Anny z Macurów, żona Anna z Pelarów, syn Adam ur. 29 XI 1878 Ogrodzona; syn Andrzeja ur. 26 VIII 1882 Ogrodzona zm. 1882 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Broda, syn Pawła, komornik w Samlowcu, żona Ewa z domu Krzemień, syn Paweł ur. 16 I 1879 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, syn Pawła i Marii z Kantorów, komornik w Ogrodzonej nr 4, żona Maria z Wojnarów, syn Jerzy ur. 17 IV 1879 (PEAC, Metryki chrztów).

Andrzej Broda, komornik, syn Jerzego i Marii z Cholewików, ur. Ogrodzona, żona Anna z domu Wojnar, córka Ewa ur. 12 X 1879 w Cieszynie (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, syn Jana i Anny, chałupnik w Ogrodzonej nr 23, żona Maria, syn Jan ur. 8 III 1880, bliźnięta Paweł i Anna ur. 13 IX 1882 (PEAC, Metryki chrztów).

Adam Broda, ur. Ogrodzona, chałupnik w Koniakowie k/Cieszyna, żona Maria z Biedrawów, córka Ewa ur. 26 VIII 1880, córka Maria ur. 4 V 1882 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Broda, chałupnik w Rudowie, żona Anna z Sojków (córka Andrzeja z Brzezówki), syn Andrzej ur. 20 X 1880, córka Maria ur. 11 IV 1882 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Broda, 55 lat, ur. Kostkowice, zm. 26 XI 1896 Dębowiec nr 63 (USC w Skoczowie, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie, 1896 nr 66).

(Brodowie z Boguszowic)

Jakub Broda w 1752 r. kupił grunt w Boguszowicach (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/266, k. 54-54v).

1 X 1752 r. Paweł Broda, katolik z Boguszowic, syn Jakuba, poślubił Annę, córkę Pawła Pindura, katoliczkę z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101).

Adam Broda, wójt Boguszowic w 1749 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/266, k. 46).

Jerzy Broda, rolnik (hortulanus) w Boguszowicach nr 24, katolik, zm. 21 IX 1783 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 152).

Andrzej, siedlak w Boguszowicach, i jego żona Anna mieli córkę Annę (chrzest 1 I 1787) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, Boguszowice, s. 2).

(Brodowie z Dębowca)

Jerzy Broda, siedlak, 35 lat, syn Jakuba, Dębowiec nr 18, luteranin, zm. 5 III 1797 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 35).

(Brodowie z Goleszowa)

Maciej Broda (Goleszów), żona Maria, syn Jan chrzest 24 XI 1682, syn Jerzy chrzest 28 III 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

(Z Goleszowa) 23 I 1684 Michał Broda, kawaler, poślubił Dorotę Baran ("Baranowa"), pannę. Świadkami byli Maciej Broda i Jakub Kralik (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 7).

Michał Broda (Goleszów), żona Dorota, dzieci: Tomasz chrzest 19 XII 1684, Anna chrzest 16 VII 1687, Maria chrzest 10 VIII 1690, Andrzej chrzest 9 XI 1691, Jerzy chrzest 2 II 1694, Zuzanna chrzest 16 II 1696  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

23 VI 1698 (Goleszów) Michał Broda, wdowiec, poślubił Katarzynę "Dublyna" (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 52).

Maria Broda, córka Michała, z Goleszowa, zm. 7 IV 1713 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

21 VII 1715 (Goleszów) Michał Broda, wdowiec, katolik, poślubił Zuzannę Kłapsiową, wdowę, luterankę; oboje z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 129).

Jan Broda, syn Jerzego, Goleszów, 8 lat, zm. 26 VIII 1717 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1: 1702-1734, niepaginowana).

Michał Broda, ok. 50 lat, z Goleszowa, zaopatrzony sakramentami, zm. 15 VI 1718  (PMAG, Metryki zgonów, t. 1: 1702-1734, niepaginowana).

(Z Goleszowa) 17 VI 1726 r. Anna Broda, panna, poślubiła Adama Krala, wdowca; oboje byli z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 203).

Ewa, żona Jerzego Brody z Goleszowa, katoliczka, ok. 50 lat, zm. 19 XI 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Zuzanna, żona +Michała Brody, luteranka z Goleszowa, ok. 60 lat, zm. 9 XII 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Adam Broda, katolik w Goleszowie, żona Zuzanna, katoliczka, dzieci: Jan chrzest 23 IV 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 18), Ewa chrzest 20 II 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 59); Adam chrzest 4 XI 1752  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 95), Jerzy chrzest 16 IV 1755 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 129), Paweł chrzest 1 IX 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 160).

6 V 1770 r. Jerzy Broda, katolik, wdowiec z Goleszowa, poślubił Ewę, wdowę, katoliczkę (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 216).

Jan Broda, chałupnik w Goleszowie nr 1, żona Maria córka Jerzego Kłody, katolicy, córka Maria chrzest 20 III 1781  (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 258).

Jerzy Broda, cieśla, żona Maria z domu Niemiec, Goleszów nr 1, syn Jerzy chrzest 5 VIII 1835  (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 54).

(Brodowie z Hażlacha)

Michał Broda, rolnik w Hażlachu, luteranin, 60 lat, zmarł 5 XI 1752 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 56).

15 VII 1753 Jakub, syn +Michała Brody, poślubił Zuzannę, córkę +Jana Przywary, oboje luteranie z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy Broda, żona Maria, luteranie w Hażlachu, córka Maria chrzest 14 VII 1761, córka Zuzanna chrzest 20 VI 1765, córka Ewa chrzest 7 V 1772 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Jerzy Broda, chałupnik w Hażlachu nr 9, żona Maria z domu Koloczek(?) (Kolotzkin), syn Jerzy chrzest 9 VII 1780 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 2, s. 39).

Jerzy Broda, chałupnik w Hażlachu nr 20, żona Maria córka Jerzego Koloczka(?) (Kolotzek), luteranie, córka Jadwiga chrzest 8 III 1777 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 2).

Jan Broda, villici, Hażlach, żona Maria, katolicy, syn Józef chrzest 20 IX 1773 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

(Brodowie z Ligoty Alodialnej)

Adam Broda, komornik w Ligocie Alodialnej, katolik, żona Anna, luteranka, córka Maria chrzest 2 IX 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783).

(Brodowie z Międzyświecia)

Paweł Broda, zagrodnik w Międzyświeciu nr 8, żona Maria z domu Puczek, dzieci: Anna ur. 7 V 1846 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, k. 33), Zuzanna ur. 10 XI 1851 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 128), Anna ur. 3 III 1854 zm. 12 VII 1856 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 156v), Paweł ur. 5 XI 1856 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 180v), Ewa ur. 31 X 1858 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 234).

(Brodowie z Ogrodzonej)

Jan Broda, ur. Ogrodzona, 30 lat i 1/4 roku, katolik, żonaty, od 1778 roku w wojsku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Vogel, nr 28).

Andrzej Broda, ur. Ogrodzona, 30 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 5. Kompania Fizylierów, nr 68).

(Brodowie z Puńcowa)

Andrzej Broda, żona Maria, syn Jan chrzest 17 II 1694 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jan Broda, żona Zofia, syn Jakub ur. Puńców chrzest 2 VII 1690, córka Maria ur. Puńców chrzest 12 VIII 1693, syn Maciej chrzest 16 II 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jakub Broda, żona Zofia, córka Ewa ur. Puńców chrzest 30 X 1690 (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707).

Piotr Broda, żona Zuzanna, córka Maria ur. Puńców chrzest 26 VIII 1691 (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707).

Marcin Broda, żona Maria, syn Jan ur. Puńców chrzest 15 X 1692 (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707).

Andrzej Broda, żona Maria, córka Katarzyna ur. Puńców chrzest 12 XII 1693 (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707).

Jerzy Broda, żona Zuzanna, syn Jakub chrzest 22 VII 1702  (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

14 XI 1705 Paweł Broda poślubił Marię Wojnar z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Jerzy Broda (Puńców), żona Maria, syn Jerzy chrzest 13 II 1707  (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Paweł Broda (Puńców), żona Anna, syn Jakub chrzest VII 1707  (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Zuzanna Broda, córka Andrzeja i Marii, ur. Puńców, chrzest 14 X 1707 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Zuzanna Broda, córka Pawła i Zuzanny, ur. Puńców, chrzest 16 I 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Jadwiga Broda, córka Andrzeja i Marii, chrzest 16 II 1710 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Andrzej Broda w 1714 r. sprzedał grunt w Puńcowie Michałowi Szwarcowi (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2370, k. 25).

W 1709 r. Jerzy Broda odkupił od swojego ojca Jana grunt w Puńcowie; potwierdził to na tzw. wielkiej gromadzie w 1711 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2370, k. 49).

Jerzy Broda, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 162).

Andrzej Broda, żona Maria, katolicy w Puńcowie, dzieci: Anna chrzest 9 VI 1727 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 22), Adam chrzest 1 XII 1728 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 28).

Jerzy Broda luteranin, żona Anna katoliczka, zamieszkali Puńców, ich dzieci: Anna chrzest 29 III 1736 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 61), Jan chrzest 13 X 1738 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 73), Jadwiga chrzest 3 XI 1740 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 81).

Jan Broda luteranin, żona Zuzanna katoliczka, zamieszkali Puńców, ich syn: Jakub chrzest 23 V 1734 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 53).

Jan Broda, żona Zuzanna, luteranie w Puńcowie, ich syn Jan chrzest 20 XII 1736 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 64).

(Z Puńcowa) Jan Broda, katolik, 19 X 1739 r. poślubił Marię, córkę Pawła Stenczlika, katoliczkę (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 33).

Jan Broda, żona Maria, katolicy w Puńcowie, dzieci: Jan chrzest 14 VII 1740 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 80), Maria chrzest 9 X 1742 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 90), Maria chrzest 23 III 1744 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 101), Jerzy chrzest 1 IV 1746 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 110).

W 1745 r. Jan Broda poślubił Marię z domu Stenczlik; oboje luteranie [uwaga: to inna para niż ta, która brała ślub w 1739 r.] (PJP, Metryki ślubów, t. 1).

Anna, córka Jana Brody i Marii, katolików, ur. Puńców, chrzest 6 III 1748 r. (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 118).

Anna, córka Jana Brody i Marii, protestantów, ur. Puńców, chrzest 27 V 1748 r. (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 118).

Andrzej Broda, siedlak w Puńcowie (1776, 1778), żona Zuzanna z domu Zamarski, katolicy w Puńcowie, ich dzieci: Zuzanna chrzest 8 II 1764 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 196), Anna chrzest 30 XII 1766 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 213), Jakub chrzest 12 II 1773 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, s. 16), Maria chrzest 27 I 1776 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, s. 32), Adam chrzest 1 V 1778 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, s. 44).

Jan Broda, żona Katarzyna z domu Toska(?), katolicy w Puńcowie, syn Jerzy chrzest 23 IX 1765 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 206).

Jan "Broda seu Panic", Puńców nr 19, ewangelik, 80 lat, zm. 19 I 1772 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 114).

Jerzy Broda, "Optimus Inquili", Puńców nr 41, 25 lat, katolik, zm. 9 VIII 1772 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 116).

(Brodowie z Ropicy)

Jan Broda, syn Pawła i Anny z Cięgielów, młynarz w Ropicy, żona Zuzanna z Mrózków, syn Andrzej ur. 10 XI 1876 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Broda, syn Pawła i Anny z Cięgielów, właściciel gruntu w Ropicy, żona Zuzanna z Mrózków, córka Maria ur. 1 XII 1878, córka Zuzanna ur. 8 VIII 1880 (PEAC, Metryki chrztów).

(Brodowie z Ustronia)

Jan Broda, żona Maria, zamieszkali Ustroń, córka Anna chrzest 30 XI 1681 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza