wtorek, 9 września 2014

Niemiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Niemiec (*1740)
 2. Andrzej Niemiec (*1824)
 3. Andrzej Niemiec (1831-1899)
 4. Ewa Niemiec (*1831)
 5. Jan Niemiec (*1753) 
 6. Jan Niemiec (*1785)
 7. Jerzy Niemiec (*1752)
 8. Joanna Zofia Niemiec (1874-1877)
 9. Maria Niemiec (*1733)
 10. Maria Niemiec (*1824)
 11. Maria Niemiec (*1827)
 12. Maria Niemiec (*1828) 
 13. Paweł Niemiec (*1673)
 14. Paweł Niemiec (*1825) 
 15. Zuzanna Niemiec (*1752) 
 16. Zuzanna Niemiec (*1755)
 17. Zuzanna Niemiec (*1772) 
Materiały do genealogii rodziny Niemców:

W grudniu 1700 Jakub Niemiec poślubił Jadwigę, córkę Jakuba Pszczółki (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

3 XI 1710 [Bażanowice] Maciej Niemiec, kawaler, poślubił Ewę Syrek ("Syrkowa"), pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Adam Niemiec, katolik w Bobrku, żona Ewa, córka Ewa chrzest 6 VIII 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 704).

Jadwiga, katoliczka, wdowa po Jakubie Niemcu, luteraninie, 90 lat, zm. 11 II 1764 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 96).

Katarzyna, wdowa po Janie Niemcu, lat 75, zmarła 18 VI 1803 r. w Goleszowie nr 55 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4: 1785-1833, Goleszów, s. 46).

Paweł Niemiec, lat 14 i 1/4, syn Jana zagrodnika w Kozakowicach, 24 IX 1831 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 132).

Jan Niemiec, rodem z Godzsizowa, żona Ewa Badura, rodem z Goleszowa, syn Jan ur. 18 III 1849 w Godziszowie nr 18 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów, t. 3, k. 126).

Jerzy Niemiec, rodem z Ogrodzonej, cieśla w Godziszowie nr 37 (1871), Goleszowie nr 21 (1873), żona Zuzanna Niemiec córka Pawła, córki Anna ur. 25 X 1871 i Zuzanna ur. 5 II 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 158, 175)

Paweł Niemiec, syn Jana, ur. Łączka, żona Maria z domu Raszyk, syn Paweł ur. 20 III 1885 w Rakowcu (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Zuzanny Niemcówny, żona Zuzanna z domu Witosz, córka Maria ur. 12 V 1885 w Łące, córka Maria ur. 26 V 1886 w Łące, córka Anna ur. 25 III 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Pawła, ur. Końska, zagrodnik w Końskiej, żona Maria z domu Kozieł, syn Jan ur. 29 III 1886 zm. 1887, syn Jan ur. 11 VI 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Adama, ur. Godziszów, cieśla w Cieszynie (1886, 1888), żona Anna z domu Ziętek, syn Karol ur. 1 V 1886, syn Jan ur. 1 IV 1888 zm. 1911 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Niemiec, syn Jana i Anny, ur. Puńców, chałupnik w Mnisztwie, żona Anna z domu Sikora, syn Jan ur. 3 III 1889 zm. 1897 (PEAC, Metryki chrztów).

10 V 1896 Adam Niemiec z Goleszowa nr 78 poślubił Annę, wdowę po Jerzym Stanieczku z Goleszowa nr 119 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 145).

W 1897 Jan Niemiec z Ligotki Kameralnej, ur. 1873, poślubił Ewę Miech z Godziszowa USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 152).

Paweł Niemiec, ur. 1 V 1840, rodem z Godziszowa, chałupnik w Bładnicach Górnych nr 15, zm. 21 X 1900 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Maria, wdowa po Pawle Niemcu, ur. 28 IX 1840, z domu Plinta, zm. 7 V 1901 Bładnice Górne nr 15 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Niemiec, ur. 1862, kowal, ewangelik, zamieszkały w Bładnicach Górnych nr 15, zatrudniony w Ustroniu, zm. 10 X 1903 w Bładnicach Górnych. Miał żonę Helenę (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 308). Identyczny z poniższym:

Jan Niemiec, chałupnik, Bładnice Górne nr 15, ur. 1864, zm. 11 X 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

18 XI 1902 Paweł Niemiec, Godziszów nr 18, poślubił Annę, córkę Pawła Barona, właściciela gruntu w Goleszowie nr 50, i Zuzanny ze Żmijów, ur. 10 V 1884 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 180).

(Niemcowie z Gumien)

Jan Niemiec, zamieszkały Gumna, żona Ewa, dzieci: Michał, chrzest 30 VIII 1632 (Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga Metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie 1628–1641, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2006, s. 54), Jerzy, chrzest 26 II 1634 (tamże, s. 67).

(Niemcowie z Puńcowa)

Jerzy Niemiec, syn Michała i Ewy, ur. Puńców, chrzest 1 IV 1708 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Jakub Niemiec, żona Jadwiga, syn Jerzy ur. Puńców chrzest 11 II 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

(Niemcowie z Wisły)

Jerzy Niemiec, żona Dorota, zamieszkali Wisła, córka Maria chrzest 25 III 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz