wtorek, 2 września 2014

Cichy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cichych:

17 VI 1703 r. Paweł Cichy z Goleszowa poślubił Zuzannę Sikorę, pannę z Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów, t. 1).

18 XI 1738 r. Paweł Cichy, kawaler, syn Pawła, młynarza w Goleszowie, poślubił Annę, jedyną córkę Michała Szwarca (Schwartza), zagrodnika w Gułdowach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 245).

Paweł Cichy, syn Pawła i Joanny, protestantów, ur. w Bobrku, chrzest 1 IV 1749 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 431).

Jerzy Cichy, żona Zuzanna, luteranie w Oldrzychowicach, syn Jerzy chrzest 26 III 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Cichy, żona Maria Pszczółka, syn Jan ur. w Goleszowie nr 27, chrzest 14 II 1791 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 12).

Jan Cichy, syn Jana młynarza i zagrodnika, i Anny z domu Pasterny, ur. 4 VII 1823 w Goleszowie nr 64 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów, s. 25).

Paweł Cichy, syn Jana, chałupnika w Goleszowie nr 27, i Zuzanny z Puczków, protestantów, ur. 16 V 1826 r. w Goleszowie (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów, s. 39).

21 XI 1843 Jan Cichy, młynarz w Goleszowie nr 64, lat 20, protestant, poślubił Ewę, córkę Adama Miecha, chałupnika w Kozakowicach nr 56, protestantkę, lat 22 (Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Kozakowice, s. 42).

Jan Cichy, wójt Ustronia w 1859 r. (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, 1859-1897, k. 8).

Jerzy Cichy, chałupnik w Godziszowie nr 30, żona Ewa z domu Badura, syn Jerzy ur. 25 I 1868 zm. 11 XII 1869 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 114).

Paweł Cichy, żona Maria z domu Sikora, syn Jerzy ur. 7 II 1870 w Kozakowicach Górnych nr 18 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 138).

Zuzanna, wdowa po Janie Cichym z Goleszowa, 67 lat, zm. 22 I 1879 w Hermanicach nr 10 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 122).

(Cisi z Cisownicy)

Jan Cichy, ur. 1831, chałupnik w Cisownicy nr 1, zm. 2 I 1901 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Cisi z Goleszowa)

Paweł Cichy, Goleszów nr 6, żona Ewa z domu Pszczółka, syn Jerzy chrzest 8 II 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 206).

Jan Cichy, młynarz w Goleszowie nr 64, żona Anna z domu Pasterny, córka Zuzanna ur. 23 II 1811 (PMAG, Metryki chrztów, t. 5, Goleszów, s. 113).

Jan Cichy, zagrodnik w Goleszowie nr 27, w 1885 r. został wybrany do wydziału gminy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 283).

(Cisi z Grodziszcza)

Andrzej Cichy, chałupnik w Grodziszczu, luteranin, 75 lat, zm. 13 I 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, , sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

(Cisi z Nydku)

Paweł Cichy, chałupnik w Nydku, żona Anna z domu Szturc, syn Paweł ur. 5 II 1893 poległ 7 V 1917 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz