niedziela, 29 marca 2020

Leopold Adam Biłko (1892-1955)

LEOPOLD ADAM BIŁKO

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 15.10.1892 Końska [1][2]

Ojciec / Father: Józef Biłko, nauczyciel / teacher [1]

Matka / Mother: Elżbieta Cellar [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 17.05.1955 Orłowa [1][2]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1][2]

Zawód / Occupation: ksiądz katolicki, działacz społeczny / priest, social activist [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1869-1942, s. 183.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 1, Cieszyn 1993, 38.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza