sobota, 28 marca 2020

Jan Jerzy Zając (1901-1977)

JAN JERZY ZAJĄC

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 8.06.1901 Ogrodzona [1]

Ojciec / Father: Jan Zając [1]

Matka / Mother: Maria Tomaszczyk [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 28.06.1977 [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: rolnik w Ogrodzonej / farmer in Ogrodzona [1]

Data ślubu / Date of marriage: 16.11.1937 [1]

Żona / Wife: Amalia Ponc [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Michael Morys-Twarowski, Dzieje chłopskiego rodu Zająców z Ogrodzonej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku, Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny 4: 2016, 119, 121.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza