poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Paździora - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paździorów:

21 X 1890 Józef Paździora, ur. 23 IV 1863, syn Józefa i Teresy z Firlów, chałupnik w Suchej Górnej nr 73, poślubił Antonię, córkę Franciszka Tomika, wymownika, i +Karoliny z Mikszanów, ur. 1868 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 59v).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz