niedziela, 17 grudnia 2017

Bobrek - źródła genealogiczne

Bobrek, wieś koło Cieszyna, od 1932 r. znajduje się w granicach miasta.

KSIĘGI METRYKALNE - KATOLICY
1) Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie (metryki zachowane od 1628)

KSIĘGI METRYKALNE - EWANGELICY
1) Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie (metryki zachowane od 1709)

KSIĘGI GRUNTOWE
1) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2323 - księga gruntowa Bobrek 1593-1716

2) tamże, sygn. 1942/3 - księga gruntowa Bobrek i Gułdowy 1714-1850

3) tamże, sygn. 2376 - księga gruntowa Krasna i Bobrek 1736-1790

URBARZE (SPISY POWINNOŚCI CHŁOPSKICH)

1) 1577

2) 1621

3) 1646/1647 - edycja: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 30-32

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770 - dwa egzemplarze:

7a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1114, sign. 19-28 - dostępny on-line

Uwaga: uwzględnione tylko te, które wymieniają z imienia lub nazwiska zobowiązanych.

SPISY MIESZKAŃCÓW
1) 1752 - w archiwum parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie
2) 1837 - Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Rękopisy Biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie sygn. 59, „Populations Buch der Gemeinde Bobrek vom Jahr 1837“

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI
1) Miękina Leon, Po bobreckich śladach... W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz