wtorek, 18 października 2016

Janoszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janoszków:

Tomasz Janoszka, siedlak w Godziszowie, został w 1699 roku zmuszony do przejęcia pustki po A. Sowie razem z powinnościami i zaległościami podatkowymi. W zamian zwolniono go z obowiązku 2-dniowej pańszczyzny należnej folwarkowi w Kozakowicach. W 1712 roku zwolnienie anulowano, a Janoszka odwoływał się aż do Wiednia (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 280).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz