sobota, 31 października 2015

Księgi metrykalne (19): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu

PARAFIA
Parafia ma rodowód średniowieczny, w drugiej połowie XVI wieku znalazła się w rękach protestantów, później na początku XVII wieku została odzyskana przez katolików, ponownie zajęta przez protestantów i wreszcie w 1615 roku przejęta przez katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
W okresie po 1784 roku do parafii należały: Strumień, Bąków (przyłączony w 1785 roku, wcześniej należał do parafii pw. św. Anny w Pruchnej), Chybie, Frelichów, Mnich, Zabłocie i Zbytków.

Wcześniej do parafii w Strumieniu należało też Zarzecze, które w 1785 roku zostało siedzibą osobnej parafii.

KSIĘGI METRYKALNE
Można przypuszczać, że metryki prowadzono od pierwszej połowy XVII wieku (w okresie międzywojennym w archiwum parafialnym znajdował się np. inwentarz z 1615 roku). Część z nich jest zaginiona. Być może część z nich uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, ale nie można też definitywnie wykluczyć, że w przyszłości się odnajdą.

W archiwum parafialnym zachowała się księga chrztów, ślubów i małżeństw z lat 1784-1859, ale raczej tylko dla części parafii.

Od 1860 roku zachowany jest komplet metryk, przy czym w archiwum parafialnym znajdują się księgi ślubów do 1890 roku, a zgonów do 1889 roku; dalszy ciąg znajduje się prawdopodobnie w USC w Strumieniu. Jeśli chodzi o chrzty, to dla przełomu XIX i XX w. na parafii znajdują się odpisy; oryginały rónież prawdopodobnie znajdują się w USC w Strumieniu.

Zachowany jest m.in. indeks chrztów z lat 1830-1882 oraz indeks ślubów od 1891 roku.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
2. Zawisza Oskar, Dzieje Strumienia, z. 1, Cieszyn 1909.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz