wtorek, 14 października 2014

Matloch - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Matloch (*1754)
 2. Anna Matloch (*1783)
 3. Anna Matloch (1859-1859)
 4. Anna Matloch (*1872)
 5. Ewa Matloch (*1824)
 6. Franciszek Matloch (*1825)
 7. Franciszek Florian Matloch (*1824)
 8. Helena Matloch (*1754)
 9. Helena Matloch (*1888) 
 10. Jakub Matloch (*1753)
 11. Jan Matloch (*1844)
 12. Katarzyna Matloch (*1824)
 13. Maria Matloch (*1754)
 14. Maria Matloch (*1851)
 15. Paweł Matloch (*1860)
 16. Paweł Franciszek Matloch (*1881)
 17. Zuzanna Matloch (*1826) 
 18. Zuzanna Matloch (*1844)
Materiały do genealogii rodziny Matlochów:

22 XI 1682 (Goleszów) Jadwiga "Matloszanka", panna, poślubiła Michała Pasternego (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 4).

2 VII 1684 r. Maciej Matloch poślubił Marię Dziadek z Brzezówki (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 22). 5 II 1692 r. odkupił od matki grunt w Brzezówce (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2330, s. 179). Został wymieniony w urbarzu, sporządzonym w tym samym roku (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2551, k. 125). 1 III 1705 r. sprzedał grunt Maciejowi Dziadkowi sygn. 2330, s. 179). Zmarł przed 25 XI 1711 r., kiedy raty za sprzedaż gruntu pobierała już wdowa po nim (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2330, s. 179).

10 IX 1721 (Dzięgielów) Tomasz Matloch, luteranin, kawaler, poślubił Marię, córkę Macieja Walczyski, luterankę (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 1).

9 II 1727 r. (Wisła) Piotr Matloch, wdowiec, katolik, poślubił Jadwigę Kubeczek ("Kubetzkowa"), pannę, luterankę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 208).

Jerzy Matloch, 60 lat, luteranin, komornik z Godziszowa, zm. 8 III 1737 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Matloch, luteranin, ok. 80 lat, zm. 25 IX 1744 w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

18 VI 1747 r. Anna, córka Józefa Matlocha z Hażlacha, poślubiła Jakuba Pisarka z Zarzecza (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 55).

12 X 1760 r. Andrzej Matloch, komornik z Brzezówki, wdowiec, poślubił Zuzannę, wdowę po Pawle Krużołku, siedlaku w Godziszowie, w chwili ślubu "tu z miasta" (PEAC, Metryki ślubów, t. 1).

9 II 1762 r. Jan Matloch, najmłodszy syn +Jana Matlocha, siedlaka w Brzezówce, zamieszkały w Boguszowicach, poślubił Ewę, córkę +Macieja Białonia, siedlaka w Godziszowie, służącą "tu przi Mieście" (PEAC, Metryki ślubów, t. 1). Zapewne tożsamy z Jane Matlochem, komornikiem, który ze swoją żoną Ewą, miał syna Andrzeja, ur. przedmieścia Cieszyna, chrzest 28 X 1763 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2).

Jan Matloch, zagrodnik w Brzezówce, żona Ewa, syn Jerzy, chrzest 20 IV 1760 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2).

Jan Matloch, zagrodnik, żona Zuzanna, córka Maria, chrzest 23 IV 1763 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2).

Anna Matloch, nieślubna córka Ewy Matlochowej katoliczki z Żukowa Dolnego, chrzest 8 V 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Maciej Matloch, żona Jadwiga, dzieci: bliźniacy Andrzej i Jerzy ur. Żuków Dolny chrzest 15 XI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jadwiga, żona Macieja(?) Matlocha, katoliczka, Żuków, z domu Faber(?), zm. 17 III 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

15 XI 1768 Mikołaj Matloch, syn +Andrzeja i Zofii, rodem z Polski (ex Polonia), poślubił Marię, córkę Jana Poloczka, katoliczkę z Wisły (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 189).

Anna Matloch, córka Macieja i Jadwigi, katoliczka, 23 lata, zm. 17 VI 1778 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Mateusz Matloch, siedlak w Żukowie 17, 70 lat, zm. 27 XI 1779, katolik (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan, syn Elżbiety córki Macieja Matlocha i Jadwigi z domu Skalka, katolik, 4 dni, zm. 21 VIII 1780 w Żukowie nr 24 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Matloch, Emeritus hortulanus, 70 lat, zm. 12 V 1782 w Marklowicach nr 4 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 132).

Maria, wdowa po Pawle Matlochu, lat 63, zm. 8 III 1783 w Marklowicach nr 4 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 144).

Adam Matloch, lat 67, katolik, zm. 26 XI 1784 w Brzezówce nr 27 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 177).

Jan Matloch, chałupnik, katolik, lat 30, zm. 10 I 1785 w Marklowicach nr 8 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 180).

Paweł Matloch, ur. Brzezówka, 22 lata i 2 miesiące, w wojsku od 1788 roku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Fichtl, nr 164). Identyczny z poniższym:

Paweł Matloch, ur. Brzezówka, 25 lat i 1 miesiąc, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Fichte, nr 89).

I z poniższym:

Paweł Matloch, ur. Brzezówka, 33 lata i 2 miesiące, od 3 VII 1788 roku w wojsku, półinwalida (Halb-invalid), we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Henzler, nr 52).

Jerzy Matloch, ur. Marklowice, 29 lat i 4 miesiąca, kawaler, w wojsku od 5 V 1793 roku, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Hendl, nr 20).

Paweł Matloch, ur. Marklowice, 23 lata, katolik, kawaler, od 1791 roku w wojsku, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Wolfgang von Leiml, bez numeracji).

Zuzanna, żona Jana Matlocha, wymownika, 72 lata, zm. 7 I 1806 w Krasnej na tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna, s. 13).

10 II 1822 r. Paweł Matloch, kawaler z Marklowic, 22 lata, poślubił Ewę Lipę, 22 lata, córkę Adama, komornika w Kalembicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 3).

26 XI 1826 r. Ewa Matloch, córka Pawła, poślubiła Jana Brodę, chałupnika, 25 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 5).

Jan Matloch, z Błogocic, przynależny do Brandysu k/Cieszyna, zm. 15 II 1833 w Trzyńcu, lat 59, pochowany gratis (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

(Matlochowie z Kalembic)

1 X 1798 Paweł Matloch, 24 lata, syn Jerzego, katolik, poślubił Marię Czakon, córkę Józefa (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 5).

Paweł Matloch, chałupnik w Kalembicach nr 28 (1799, 1802, 1807), nr 26 (1801), nr 16 (1804, 1807), żona Maria z domu Czakon, dzieci: Anna ur. 22 VIII 1799 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Kalembice, s. 6), Maria ur. 17 VIII 1801 (tamże, s. 7), Ewa ur. 9 XII 1802 (tamże, s. 9), Jan ur. 10 VI 1804 (tamże, s. 12), Jerzy ur. 14 IV 1804 (tamże, s. 15), Maria chrzest 28 X 1808 (tamże, s. 17).

Paweł Matloch, chałupnik w Kalembicach nr 20 (1815, 1817), zagrodnik w Kalembicach nr 30 (1819), żona Anna z domu Tirlok (1815)/Cieslok (1817)/Cislok (1819), córka Zuzanna chrzest 28 XII 1815 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Kalembice, s. 5), córka Anna chrzest 21 IV 1817 (tamże, s. 6), córka Zuzanna ur. 28 III 1819 (tamże, s. 9).

Ewa Matloch, zamieszkała Kalembice. Jej nieślubnym synem był Jerzy Matloch, ur. 3 IV 1822 Kalembice nr 30 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Kalembice, s. 13).

29 II 1824 Paweł Matloch, wdowiec i chałupnik w Kalembicach, 45 lat, poślubił Marię "Hamrosi", 25 lat, córkę Jana, chałupnika w Mostach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 53).

Paweł Matloch, zagrodnik w Kalembicach nr 30, żona Maria z domu Mrózek, córka Zuzanna ur. 14 VI 1826 Kalembice (PMMC, Metryki chrztów, t. 16, s. 167).

Maria Matloch, córka Pawła, chałupnika, zamieszkała w Kalembicach. Jej nieślubną córką była Zuzanna ur. 15 III 1829 Kalembice nr 30 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Kalembice, s. 4).

Jan Matloch, komornik w Kalembicach, żona Ewa z domu Kubala, syn Paweł ur. 30 IX 1830 Kalembice nr 30 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Kalembice, s. 7), syn Jan ur. 9 XII 1833 Kalembice nr 4 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Kalembice, s. 14).

Anna Matloch, córka Pawła, chałupnika, zamieszkała Kalembice nr 30. Jej nieślubny synem był Andrzej Matloch ur. 16 XI 1833 Kalembice nr 30 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Kalembice, s. 14).

(Matlochowie z Marklowic)

Andrzej Matloch, chałupnik w Marklowicach, 40 lat, zm. 4 XI 1815 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Andrzej Matloch, ur. Marklowice, w 1835 r. uczeń klasy czwartej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

(Matlochowie z Puńcowa)

Andrzej Matloch, komornik w Puńcowie nr 43, lat 51, zm. 26 III 1860 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 77).

Maria Matloch, wdowa, komornica w Puńcowie nr 43, lat 62, zm. 21 X 1868 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 86).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza