środa, 22 października 2014

Gaś - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Gaś (*1710)
 2. Andrzej Gaś (*1754)
 3. Andrzej Gaś (*1771) 
 4. Anna Gaś (*1692)
 5. Anna Gaś (*1783) 
 6. Anna Gaś (*1824)
 7. Ewa Gaś (*1769)
 8. Ewa Gaś (*1849) [1]
 9. Ewa Gaś (*1849) [2] 
 10. Jerzy Gaś (*1673)
 11. Jerzy Gaś (*1754)
 12. Jerzy Gaś (*1825)
 13. Jerzy Gaś (*1828)
 14. Józef Gaś (*1849)
 15. Maria Gaś (1877-1878)  
 16. Paweł Gaś (*1859) [1]
 17. Paweł Gaś (*1859) [2] 
 18. Zuzanna Gaś (*1770)
 19. Zuzanna Gaś (*1825) 
Materiały do genealogii rodziny Gasiów:

Krzysztof Gaś, Bażanowice, żona Katarzyna, syn Jakub chrzest 15 VII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jerzy Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, córka Maria ur. XI 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Andrzej Gaś, Bażanowice, żona Anna, syn Michał chrzest 9 VIII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, syn Adam chrzest 21 XI 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, Bażanowice, dzieci: Andrzej ur. X 1681 (brak daty dziennej w metryce), Jadwiga chrzest 28 VII 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

17 XI 1686 Jan Gaś, wdowiec z Bażanowic, poślubił Ewę, córkę Macieja Chmiela, pannę z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Być może identyczny z poniższym:

Jan Gaś (Bażanowice), żona Ewa, dzieci: Paweł chrzest 8 XI 1689, Jan chrzest 5 VII 1691, Katarzyna chrzest 15 II 1694, Jerzy chrzest 19 IV 1696 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jakub Gaś, wójt Bażanowic, żona Anna, córka Anna chrzest 10 V 1686 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice). Jakub Gaś jako wójt Bażanowic figuruje też jako świadek chrztu 4 XII 1681 (tamże).

Andrzej Gaś (Bażanowice), żona Anna, córka Katarzyna chrzest 3 IV 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś (Bażanowice), żona Zuzanna, córka Katarzyna chrzest 6 XI 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Maria, dzieci: Anna chrzest 31 III 1692, Jan chrzest 23 III 1693, Maria chrzest 13 III 1694, Jakub chrzest 27 V 1695, Maria chrzest 18 VIII 1699 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Anna, dzieci: Jerzy chrzest 10 III 1696, Zuzanna chrzest 20 II 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, ur. w Bażanowicach, 1703 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jerzy Gaś (1687 - Gasch, 1698 - Gasek), żona Anna, zamieszkali w Godziszowie, dzieci Jadwiga chrzest 16 IX 1687, Ewa chrzest 15 XI 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Być może z tej rodziny pochodził też Jakub "Gaschek" (1696) "Gasek" (1697), żona Maria, zamieszkali Godziszów, córki Anna chrzest 30(?) V 1696 i Jadwiga chrzest 13 X 1697 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów)

19 X 1710 [Bażanowice] Adam Gaś, wdowiec, poślubił wdowę Zofię "Kukutzkowa" (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 105).

6 XI 1712 [Bażanowice] Adam Gaś, kawaler, poślubił Marię Pszczółkę, pannę; oboje katolicy; świadkowie Jan Gaś i Maciej Martynek (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 115).

(Bażanowice) Jan Gaś, kawaler, 20 II 1724 r. poślubił pannę Katarzynę Przybyłę; oboje byli luteranami (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

(Bażanowice) Jakub Gaś, kawaler, luteranin, 17 XI 1726 r. poślubił Zuzannę Boszczyk, pannę i katoliczkę  (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

14 XI 1745 Jerzy Gaś, syn Jana, katolik z Kalembic, poślubił Marię, córkę +Jerzego Noska, katoliczkę z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Gaś, żona Katarzyna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 2 II 1748  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 14), Paweł chrzest 11 VI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 56).

Jan Gaś, żona Maria, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 18 III 1753 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101), syn Jan chrzest 15 VIII 1755 (tamże, s. 132).

Adam Gaś, żona Zuzanna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Ewa chrzest 23 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81); Maria chrzest 12 III 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 114).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 3, żona Katarzyna z domu Rzymowski (Rzimowski) (córka Jerzego), córka Anna chrzest 11 VI 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 221).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 27, żona Katarzyna z domu Szenowski(?) (Schenowsky), córka Maria chrzest 26 IX 1782 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 295).

9 V 1790 Paweł Gaś, syn +Jana, katolik, 24 lata, poślubił Ewę, córkę Jerzego Chromika, 18 lat, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Boguszowice, s. 3).

Jan Gaś (Gasch), luteranin, żona Anna, "źle wychowana", syn Jan ur. Końska chrzest 7 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 238).

Andrzej Gaś, ur. 1798 Karpętna, katolik, od 20 III 1820 służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 194).

Jerzy Gaś, chałupnik w Krasnej nr 38, 70 lat, zm. 8 II 1806 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Zuzanna, wdowa po Jerzym Gasiu (Gasch), 70 lat, katoliczka, zm. 1 III 1809 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jan Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 8, żona Maria z domu Klajmon, katolicy, syn Jan ur. 12 I 1813 (PMAG, Metryki chrztów, t. 5, Bażanowice, s. 43), syn Andrzej ur. 17 IX 1831 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Bażanowice, s. 29).

Paweł Gaś, komornik, lat 50, zm. 24 III 1834 w Pastwiskach (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Pastwiska, s. 15).

Maria, żona Jana Gasia, wymownika w Bażanowicach nr 8, lat 66, zm. 12 II 1850 na puchlinę wodną  (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 12).

Jan Gaś, lat 75, wymownik, zm. 23 X 1852 w Bażanowicach nr 8 na suchoty (Lungensucht) (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 14).

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Potomstwo Andrzeja Gasia i Anny z domu Szczuka (dzieci ur. w Bażanowicach): Anna (ur. 4 I 1852) (Metryki chrztów, t. 7, s. 201), Jan (ur. 5 V 1854) (Metryki chrztów, t. 7, s. 372), Anna (ur. 11 VIII 1855) (Metryki chrztów, t. 7, s. 444 (stara paginacja: 445)) i Andrzej (ur. 9 VII 1858) (Metryki chrztów, t. 7, s. 634 (stara paginacja: 635).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 15 (1855, 1863), żona Anna z domu Płoszek, dzieci: Anna ur. 11 VIII 1855, Maria ur. 19 III 1863.

Jan Gaś, chałupnik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (1866), żona Ewa z domu Szczypka (z Pruchnej), dzieci: Paweł ur. 23 XII 1864 zm. 1923, Jerzy ur. 28 IV 1865, Józef ur. 24 VIII 1866 zm. 24 IX 1866, Maria ur. 13 I 1868 zm. w niemowlęctwie lub dzieciństwie; Maria ur. 15 I 1870, Anna ur. 13 I 1871 zm. 1936.

Paweł Gaś, chałupnik w Rudowie, żona Anna z domu Klajs, dzieci: Paweł ur. 26 I 1852, Andrzej ur. 14 I 1855 zm. 1863, Józef ur. 24 V 1857, Andrzej ur. 27 VI 1863, Anna ur. 13 III 1860.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, komornik w Cieszynie (Brandysie) (1860), żona Ewa z domu Kozieł, dzieci: Paweł ur. 11 IV 1858, Jan ur. 21 IX 1860 zm. 2 X 1860.

Jan Gaś, wymownik z Hażlacha, żona Zuzanna córka Jana Brody, córka Maria ur. 7 VII 1858 w Hażlachu.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, syn Jana i Ewy, chałupnik w Bażanowicach nr 43 (1866), żona Anna z domu Cieńciała (rodem z Bażanowic), dzieci: Andrzej ur. 13 XI 1857, Ewa ur. 8 VII 1861, Jan ur. 11 VI 1865, Paweł ur. 24 VII 1867 zm. 1867; Paweł ur. 9 VII 1869.

Eryk Gaś, rodem z Ligoty k/Bielska, dzierżawca dóbr w Gułdowach, żona Klementyna, syn Eryk ur. 9 VIII 1869 w Gułdowach, Klemens Gwido Maksymilian ur. 9 VIII 1871 w Gułdowach.

Paweł Gaś, ur. 31 XII 1868 w Cieszynie (Brandysie), nieślubny syn Anny Gaś, córki Pawła i Marii, komorników w Cieszynie.

Anna Gaś, ur. 31 VII 1869 w Cieszynie (Frysztacka Brama), nieślubna córka Zuzanny Gaś, córki Jakuba i Anny.

Jerzy Gaś, rodem z Kisielowa, komornik w Gułdowach, żona Ewa z domu Haberta(?), córka Zuzanna ur. 21 I 1872.

Jan Gaś, komornik w Brandysie, żona Maria z domu Michalik, syn Józef ur. 14 II 1872 zm. 1872.

Jan Gaś, chałupnik, żona Ewa z domu Szczypka, córka Ewa ur. 25 IX 1873 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście).

(Gasiowie z Bażanowic)

Anna Gaś ("Gaschiowa") z Bażanowic, ok. 60 lat, zm. 4 V 1714 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa Gaś ("Gassiowa"), 80 lat, z Bażanowic, luteranka, zm. 27 XII 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 28, żona Zuzanna Kożdoń córka Andrzeja, luteranie, syn Jan chrzest 14 V 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 493).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 19, żona Zuzanna Kożdoń córka jana, luteranie, córka Zuzanna chrzest 22 III 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 524).

Jerzy Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 29, żona Anna Pszczółka córka Jakuba, luteranie, syn Paweł chrzest 20 VII 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 45).

(Gasiowie z Kozakowic)

Jan Gaś, żona Maria, luteranie, syn Jan chrzest 8 III 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, część niepaginowana).

(Gasiowie z Ustronia)

Jan Gaś, komornik w Ustroniu nr 47, żona Anna Chmiel córka Jakuba, katolicy, córka Maria chrzest 4 XII 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 543).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza