sobota, 8 lutego 2020

Bielowicko - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Bielowitzko


KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics
1) do 1784 / until 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) od 1782 / from 1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 963.

2) 1900: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 1003.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza