wtorek, 19 maja 2015

Czepczor - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Czepczorów:

Jakub Czepczor, ur. 1802 Jaworzynka, katolik, od 29 X 1821 służył w 57. Pułku Piechoty, 20 XI 1821 przeniesiony do innej jednostki (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt IX, s. 136).

16 II 1830 r. Michał Czepczor, zagrodnik, wg dopisku w metryce ślubu ur. 9 V 1804 w Jaworzynce, poślubił Annę, 18 lat, córkę Jerzego Łyska (PDPI, Metryki ślubów, t. 2, Jaworzynka, s. 29).

2 II 1852 r. Michał Czepczor, zagrodnik w Jaworzynce, 33 lata, poślubił Annę, córkę Jana Kukuczki, 17 lat (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 111).

14 II 1860 r. Michał Czepczor, zagrodnik w Jaworzynce nr 9, syn Michała i Anny z domu Łysek, 24 lata (wg dopisku ur. 9 I 1836 w Jaworzynce) poślubił Annę córkę Adama Łyska z Jaworzynki nr 13, 15 lat, wg dopisku ur. 7 III 1845 w Jaworzynce (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 121).

Potomstwo Michała Czepczora i Anny z domu Łysek:

a) Jan ur. 16 II 1862 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 479)

b) Anna ur. 26 IX 1863 ślub 1881 zm. 1939 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 4) -> 3 V 1881 r. Anna Czepczor, córka Michała z Jaworzynki nr 9 i Anny z domu Łysek, 21 lat, poślubiła Jana Czepczora, 23 lata, z Jaworzynki nr 11 (otrzymali dyspensę z powodu pokrewieństwa) (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 156).

c) Maria ur. 14 VIII 1865 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 494) -> 30 I 1883 r. Maria Czepczor, córka Michała zagrodnika w Jaworzynce nr 9 i Anny z domu Łysek, 18 lat, poślubiła Jana Kawuloka, zagrodnika w Jaworzynce nr 28 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 160).

d) Michał ur. 16 IX 1867 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 502)

e) Paweł, ur. 20 I 1874 Jaworzynka nr 9 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 1)

f) Elżbieta, ur. 3 IV 1876 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9); zapewne identyczna z Elżbietą, córką Michała Czepczora zagrodnika, która 18 V 1887 r. urodziła nieślubnego syna Pawła; (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 57)

g) Ewa ur. 3 IV 1876, siostra bliźniaczka Elżbiety (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 20)

h) Jerzy ur. 29 XII 1878 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9)

i) Elżbieta ur. 29 XII 1878, siostra bliźniaczka Jerzego (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9)

j) Agnieszka ur. 8 VI 1885 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 48).

12 V 1863 r. Elżbieta Czepczor, 17 lat, córka Michała zagrodnika w Jaworzynce nr 4, poślubiła Jana Urbaczkę z Jaworzynki nr 69 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 125).

Michał Czepczor, zagrodnik, syn Michała i Marii, żona Jadwiga córka Jerzego Karcha, zamieszkali Jaworzynka nr 4, dzieci: Ewa ur. 10 XII 1863 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 483), Adam ur. 17 X 1864 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 490).

5 II 1867 r. Jakub Czepczor z Jaworzynki nr 15, 29 lat, syn Jerzego, poślubił Jadwigę (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 132).

25 VIII 1868 r. Maria Czepczor, 38 lat, córka Michała i Anny z domu Łysek, Jaworzynka nr 9, poślubiła Jana Michałka, 37 lat, chałupnika w Jaworzynce nr 69 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 135).

26 I 1869 r. Michał Czepczor z Jaworzynki nr 8, 29 lat, poślubił Rozyne, 23 lata, córkę Jana zagrodnika w Jaworzynce nr 15 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 136).

19 X 1875 r. Maria Czepczor, córka Michała zagrodnika i Anny z domu Łysek, Jaworzynka nr 9, 38 lat, poślubiła Jana Michałka, chałupnika w Jaworzynce nr 69, 37 lat (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 135).

15 V 1876 r. Michał Czepczor z Jaworzynki nr 4, komornik, 28 lat, wg dopisku ur. 29 IX 1847 r. w Istebnej, syn Michała zagrodnika i Jadwigi z domu Kawik, poślubił Marię córkę Jana Waszuta wymownika, 20 lat, wg dopisku ur. 19 XII 1856 w Jaworzynce (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 148).

Potomstwo Michała Czepczora (Jaworzynka nr 5) i Marii z domu Waszut:

a) Józef  ur. 14 III 1877 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 13)

b) Maria ur. 5 VIII 1881 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 33) - ojciec określony jako komornik

c) Anna ur. 9 VIII 1883 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 41) - ojciec określony jako komornik.

Michał Czepczor (nr 97), żona Maria z domu Golik, dzieci: bliźniaczki Maria i Anna ur. 10 XII 1880 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 30).

8 XI 1881 r. Michał Czepczor, syn +Jana zagrodnika i Marii z domu Łabuda(?), 50 lat, wdowiec, Jaworzynka nr 10, poślubił Elżbietę, 22 lata, córkę Jerzego Ligockiego, chałupnika w Jaworzynce nr 64, i Anny córki Jana Legierskiego (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 158).

Dzieci Michała Czepczora (nr 97) i Elżbiety z domu Ligocki:

a) Jan ur. 25 XII 1884 zm. 13 I 1885 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 46)

b) Jerzy ur. 30 VII 1886 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 54).

(Czepczorowie z Koniakowa)

Maria Czepczor, wdowa, wymownica w Koniakowie nr 63, 82 lata, zm. 23 III 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz