poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Welszar - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Welszarów:

15 I 1688 Jakub Welszar, kawaler, poślubił Marię Rajs(?) (Rayssowa), pannę; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Jerzy Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, odnotowany w urbarzu z 1692 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2552, karta 96v).

Jerzy Welszar, żona Ewa, córka Zuzanna chrzest 24 I 1694 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jan, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 19 X 1695 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jan, syn Jakuba Welszara i Marii, ur. Puńców, chrzest 16 VI 1696 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Katarzyna, córka Jakuba Welszara i Marii, ur. Puńców, chrzest 12 X 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Andrzej, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 26 X 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jerzy, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 25 I 1702 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Maria, córka Jerzego Welszara i Anny, ur. Puńców, chrzest 22 VIII 1707 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Zuzanna, córka Jerzego Welszara i Anny, ur. Puńców, chrzest 30 IV 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

4 XI 1713 r. Jakub Welszar, luteranin, poślubił Annę, córkę Andrzeja Glajcara; oboje z Puńcowa; świadkowie ślubu: Jerzy Welszar i Michał Welszar, obaj z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów).

Jadwiga, córka Jana Welszara i Anny, chrzest 28 V 1715 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

3 V 1716 r. Jan Welszar, luteranin, poślubił Annę Mrózek (Mroskowa), katoliczkę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów).

Katarzyna Welszarowa 23 XI 1718 r. poślubiła Andrzeja Brodę (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 119). Ten sam ślub: Andrzej Broda, syn +Jana siedlaka z Puńcowa, 20 listopada 1718 roku poślubił Katarzynę, córkę Jakuba Welszara, siedlaka w Puńcowie (BiAT, Metryki ślubów, t. 1, s. 54).

W 1715 r. Jan Welsza kupił grunt w Puńcowie (umowę potwierdził w 1716 r.) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2370, k. 25v).

Jan Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 161). Jan Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 161v). Jerzy Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 162).

Zuzanna, córka Jerzego Welszara, luteranka, 31 VIII 1728 r. poślubiła Andrzeja Kłapsię, kawalera i luteranina z Goleszowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 14).

Jakub Welszar, z Puńcowa, lat ok. 90, luteranin, zmarł 20 V 1739 r. w Hażlachu (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 30).

Jerzy Welszar, luteranin, kawaler, 23 XI 1745 r. w Puńcowie poślubił Marię, córkę Jakuba Balasa, luterankę (PJP, Metryki ślubów 1721-1784, s. 42).

Jan Welszar, luteranin, ok. 40 lat, zmarł 4 XII 1746 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 58).

Anna, córka Jerzego Welszara i Marii, luteranów, ur. w Puńcowie, chrzest 7 I 1748 r. (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 117).

Anna Welszar, żona Jana Welszara, z d. Mrózek (Mroskowa), ok. 56 lat, z Bobrku, zm. 21 XII 1752 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 73).

Jan Welszar, lat 96, luteranin, zm. 6 IX 1754 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1).

Zuzanna, wdowa po Janie Welszarze, z domu Wojnar, ok. 58 lat, zmarła 9 I 1760 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 86).

Anna, wdowa po Jerzym Welszara, z d. Mietła(?) (Mietlin), luteranka, 90 lat, zm. 5 I 1763 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 93).

Jakub Welszar, luteranin, lat 80, zmarł 15 X 1763 r. w Puńcowie  (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 94).

Zuzanna, żona Jana Welszara, z domu Niemiec, luteranka, 34 lata, zm. 18 XII 1768 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 107).

Maria, żona Jerzego Welszara, luteranka, 50 lat, zmarła 14 VI 1775 w Puńcowie nr 70 (PJP, Metryki zgonów, t.  1).

Zuzanna, córka Jana Welszara, rolnika w Sibicy, katolika, 8 miesięcy, zm. 16 IX 1776 w Sibicy nr 12 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 30).

Maria, wdowa po Jakubie Welszarze, katoliczka, 70 lat, zm. 30 XI 1777 w Bobrku nr 30 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 65).

Elżbieta, żona Michała Welszara, 80 lat, zm. 23 X 1778 w Sibicy nr 11 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 78).

Jerzy Welszar, luteranin, komornik w Puńcowie nr 67, zmarł 3 VII 1785 r. w wieku 82 lat (PJP, Metryki zgonów, t. 2, k. 2).

Jan Welszar, 29 lat i 1 miesiąc, ewangelik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Malvo, nr 46).

Jerzy Welszar, luteranin, komornik, lat 62, zmarł 15 II 1806 w Sibicy nr 40 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Sibica, s. 15).

Jan Welszar, lat 20, zm. 26 II 1806 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Sibica, s. 15).

Paweł Welszar (Weltschar), ur. Kojkowice, 20 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 150).

Paweł Welszar (Welschar), ur. Puńców (Buntzau), 21 lat, katolik, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 9).

Przypuszczalnie z tej samej rodziny pochodził Jakub "Gelschar", ur. w Puńcowie, garncarz, 1716 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz