poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Miech - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Miechów:

Andrzej Miech, wdowiec, 14 XI 1688 r. poślubił wdowę Zuzannę Gajdaczek (Gaidaczka) (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 51).

Andrzej Miech, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1696 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jerzy i Andrzej, bliźniacy, synowie Jerzego Miecha i Jadwigi, chrzest 1 VIII 1749 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 124).

Andrzej Miech, wójt Kozakowic Małych (=Kozakowice Dolne), zagrodnik tamże pod numerem 46, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

(Miechowie z Cisownicy)

Jan Miech, ur. 3 VIII 1866, chałupnik w Cisownicy nr 19, zm. 2 III 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Miechowie z Godziszowa)

Jan Miech, siedlak w Godziszowie nr 20, żona Ewa z domu Galla, syn Jerzy chrzest 28 IV 1811 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 37).

(Miechowie z Kozakowic)

Adam Miech, chałupnik w Kozakowicach nr 53, żona Zuzanna, luteranie, córka Ewa chrzest 19 I 1819, syn Jan ur. 6 VIII 1821 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Kozakowice).

(Miechowie z Puńcowa)

Jerzy Miech, ur. Puńców, 29 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 49).

Paweł Miech, ur. Puńców, 22 lata i 2 miesiące, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 180).

Michał Miech, ur. Cisownica, 28 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 71).

Wg spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r.: Anna z Miechów, ur. 1815, żona Józefa Kłody, chałupnika w Puńcowie nr 5. Daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 4).

Wg spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r.: Jan Miech, ur. 1789, katolik, siedlak w Puńcowie nr 6. Żonaty, lecz "żona nie mieszka przy nim". Razem z nim mieszkały jego dzieci: Jerzy ur. 10.6.1830 i Zuzanna ur. 1834. Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 5).

Jan Miech, chałupnik, katolik, 10 X 1852 r. w Puńcowie poślubił Zuzannę Kłodównę, protestantkę z Cisownicy (PJP, Metryki ślubów, t. 2, Puńców, s. 48)

Jan Miech, wymownik w Puńcowie nr 6, lat 70, zm. 30 IV 1858 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 75).

Adam Miech, komornik, lat 50, zm. 4 XII 1877 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 95).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz