sobota, 20 grudnia 2014

Heimb - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Heimbów:

Karol Heimb, święcenia przyjął we Wrocławiu: subdiakonat 28 IV 1743, diakonat 8 VI 1743, prezbiterat 21 IX 1743 Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1412).

Franciszek Heimb, Ślązak Cieszyński, przyjął święcenia we Wrocławiu: niższe 28 II 1738, subdiakonat 23 V 1739, diakonat 19 IX 1739, prezbiterat 19 XII 1739; Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1413.

Franciszek Heimb, ksiądz, lat 65, zmarł 18 XI 1775 r. w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 5).

Jerzy (Jerzy Ludwik) Heimb, Ślązak Cieszyński, niższe święcenia 19 IX 1733, subdiakonat 20 III 1734, diakonat 10 IV 1734 Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1414).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz