czwartek, 18 grudnia 2014

Twardzik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Twardzików:

Michał Twardzik, luteranin, żona Ewa, "źle wychowana", córka Anna ur. Trzycież chrzest 3 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Twardzik, żona Anna, luteranie, syn Jerzy ur. Trzycież, chrzest 3 VIII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Maria Twardzik, żona Andrzeja, luteranka, Trzycież, 26 lat, zm. 8 I 1763 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria, żona Jana Twadzika luteranina, katoliczka, z domu Gabzdura, zm. 9 I 1764, pochowana w Trzycieżu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, żona +Jakuba Twardzika, 75 lat, Rakowiec, zm. 23 VI 1766 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Zuzanna, córka Andrzeja Twardzika i Jadwigi, Trzycież, zm. 7 I 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Ewa, córka Michała Twardzika luteranina i Ewy "źlej wychowanej", Trzycież, zm. 25 V 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, córka Andrzeja Twardzika i Jadwigi, Trzycież, zm. 28 I 1769 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, żona Jana Twardzika, Trzycież nr 46, 42 lata, luteranka, zm. 11 VI 1771 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Ewa, żona Michała Twardzika siedlaka, Trzycież nr 1, 35 lat, luteranka, zm. 1 X 1772 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Andrzej Twardzik, siedlak w Trzycieżu nr 42, luteranin, 54 lata, zm. 28 II 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Michał Twardzik, siedlak w Trzycieżu nr 1, 59 lat, luteranin, zm. 1 IX 1779 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Twardzik, córka Michała siedlaka, luteranka, 25 lat, zm. 8 I 1781 w Trzycieżu nr 1 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

11 IX 1860 r. Jerzy Twardzik, komornik, 36 lat, wdowiec, poślubił Zuzannę z domu Buchta, córkę Adama, komornika w Dębowcu (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Gumna, s. 1).

(Twardzikowie z Bronowa)

Jerzy Twardzik, siedlak w Bronowie nr 9, 1888 wybrany radnym Bronowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891). Wybrany radnym w 1891 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 269).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz