wtorek, 15 września 2020

Jan Alojzy Zwilling (1879-1879)

JAN ALOJZY ZWILLING

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 30.03.1879 Jabłonków [1]

Ojciec / Father: Jan Zwilling [1]

Matka / Mother: Anna Bäcker, córka Józefa / daughter of Józef [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1879 [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 6, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie - Jabłonków 1841-1903, k. 94v.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza