wtorek, 15 września 2020

Stefania Maria Emilia Zawisza (*1880)

STEFANIA MARIA EMILIA ZAWISZA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 6.09.1880 [1] Jabłonków [1][2]

Ojciec / Father: Karol Zawisza (†1898), nauczyciel / teacher [1]

Matka / Mother: Emilia "Blaha" [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: nauczycielka w Karwinie (1912) / teacher in Karwina (1912) [2]

Przypisy / Footnotes 

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 6, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie - Jabłonków 1841-1903, k. 98v.

[2] Schlesischer Schul- und Lehrer-Schematismus, Troppau 1912, s. 31.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza