poniedziałek, 16 marca 2015

Wardas - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Anna Wardas (*1859)
  2. Anna Wardas (*1869)
  3. Ewa Wardas (*1869)
  4. Jan Wardas (1872-1874)
  5. Józef Wardas (1868-1946) 
  6. Paweł Karol Wardas (1870-1870)
Materiały do genealogii rodziny Wardasów:

Paweł Wardas, chałupnik w Kiczycach nr 38, żona Anna z domu Stanieczek, syn Jerzy ur. 25 III 1831 (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Kiczyce - chrzty, s. 82).

21 V 1848 Paweł Wardas, wdowiec z Wiślicy, 36 lat, poślubił Zuzannę, córkę Pawła Loski, komornika (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

9 X 1849 r. Anna, wdowa po Adamie Wardasie, poślubiła Jana Śmieszka(?) (Smischek) (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 15).

Józef Wardas, 57 lat, chałupnik i gospodzki w Wiślicy nr 59, wdowiec, zm. 2 V 1910 r. Opiekunem jego dzieci został Józef Loska (nr 43) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 690).

Józef Wardas, Wiślica nr 29, zm. 1910, żona Ewa zm. 1906, córka Agnieszka, służąca, Wiślica nr 57, zm. 15 IV 1920 w wieku 19 lat  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Skoczowie, sygn. 258).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza