piątek, 6 marca 2015

Buzek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Buzek (†1744)
 2. Adam Buzek (*1741)
 3. Adam Buzek (*1743) 
 4. Adam Buzek (*1751)
 5. Andrzej Buzek (*1726)
 6. Andrzej Buzek (*1844) 
 7. Anna Buzek (*1844)
 8. Ewa Buzek (*1754)
 9. Jan Buzek (*1730) [1]
 10. Jan Buzek (*1730) [2] 
 11. Jan Buzek (*1845)
 12. Jerzy Buzek (*1794) 
 13. Jerzy Buzek (*1845)
 14. Maciej Buzek (†1744)
 15. Maciej Buzek (*1729) 
 16. Maria Buzek (*1725)
 17. Maria Buzek (*1730) 
 18. Maria Buzek (*1877)
 19. Mateusz Buzek (†1739)
 20. Paweł Buzek (*1844) 
 21. Paweł Buzek (*1866)
 22. Zuzanna Buzek (*1749)
Materiały do genealogii rodziny Buzków:

21 XI 1741 r. Zuzanna, najmłodsza córka +Mateusza Buzka, młynarza w Ropicy, poślubiła Jana Kokotka, średniego syna +Michała, zagrodnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 284).

Jan Buzek, żona Maria, luteranie, syn Jerzy ur. Niebory chrzest 1 II 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Buzek, żona Ewa, luteranie, syn Jan ur. Nieobry chrzest 8 V 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Buzek, żona Maria, luteranie, syn Paweł ur. Niebory chrzest 27 XII 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 247).

Jerzy Buzek, żona Maria, katolicy, syn Paweł ur. Niebory chrzest 19 I 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 247v).

22 I 1865 Jan Buzek, ur. 1830 Pogwizdów, zamieszkały Gruszów(?), urlopowany żołnierz Pułku Piechoty, syn Jerzego i Anny z Ruckich (Rutzky), poślubił Joannę, córkę Jerzego Bystronia i Magdaleny, ur. 30 III 1828 Błędowice Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

(Buzkowie z Nieborów)

Paweł Buzek, chałupnik w Nieborach, 46 lat, zm. 17 III 1917 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 897).

(Buzkowie z Oldrzychowic)

Jan Buzek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 50, ur. 10 VII 1842, zm. 5 XI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza