piątek, 6 marca 2015

Buzek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Ewa Buzek (*1754)
  2. Jerzy Buzek (*1794) 
  3. Paweł Buzek (*1866)
Materiały do genealogii rodziny Buzków:

21 XI 1741 r. Zuzanna, najmłodsza córka +Mateusza Buzka, młynarza w Ropicy, poślubiła Jana Kokotka, średniego syna +Michała, zagrodnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 284).

Jan Buzek, żona Maria, luteranie, syn Jerzy ur. Niebory chrzest 1 II 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Buzek, żona Ewa, luteranie, syn Jan ur. Nieobry chrzest 8 V 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Buzek, żona Maria, luteranie, syn Paweł ur. Niebory chrzest 27 XII 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 247).

Jerzy Buzek, żona Maria, katolicy, syn Paweł ur. Niebory chrzest 19 I 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 247v).

22 I 1865 Jan Buzek, ur. 1830 Pogwizdów, zamieszkały Gruszów(?), urlopowany żołnierz Pułku Piechoty, syn Jerzego i Anny z Ruckich (Rutzky), poślubił Joannę, córkę Jerzego Bystronia i Magdaleny, ur. 30 III 1828 Błędowice Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

(Buzkowie z Nieborów)

Paweł Buzek, chałupnik w Nieborach, 46 lat, zm. 17 III 1917 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 897).

(Buzkowie z Oldrzychowic)

Jan Buzek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 50, ur. 10 VII 1842, zm. 5 XI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz