czwartek, 26 marca 2015

Urbanec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Urbanców:

17 X 1899 r. Antoni Urbanec (siedlak w Bartowicach nr 13, syn Wacława i Barbary z d. Kucharz) poślubił (nr 15) Rozalię Tomis, wdowę po Józefie Tomisie, chałupniku, z domu Ramza, córkę Józefa z Radwanic, ur. 6 IX 1860 Radwanice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 67v).

Franciszek Urbanec, gospodzki z Bartowic, w 1896 składa się na Matice Mistecka („Ostravice”, nr 77 z 26 IX 1896, s. 2), w 1898 wybrany wydziałowym gminy Bartowice („Noviny Těšínské”, nr 40 z 3 IX 1898, s. 3).

K. Urbanec z Bartowic. 1909 wśród członków nowozałożonego Towarzystwa Narodowego Domu we Frydku („Noviny Těšínské”, nr 38 z 21 IV 1909, s. 1).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz