czwartek, 26 marca 2015

Mitręga (Mitrenga) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mitręgów (Mitrengów):

Adam Mitręga, żona Ewa, zamieszkali Ustroń, córka Maria chrzest 23 II 1681, córka Zofia chrzest 24 X 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

22 II 1705 (Ustroń) Jerzy Mitrenga poślubił Marię "Kurzakowa"(? - odczyt nazwiska niepewny) (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Mitręga, kawaler i luteranin, 16 V 1723 r. poślubił Annę Tomiczek, pannę z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Mitrenga, ur. Wisła, 30 lat i 5 miesięcy, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Castiglione, nr 137).

Jan Mitrenga, ur. 1808 Nydek, ewangelik, od 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, 1830 przeniesiony do 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3706, Klasa III, Zeszyt XV, s. 60).

20 II 1816 Jan Mitrenga, komornik, katolik, poślubił Marię, córkę Adama Tomiczka, luterankę (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 76).

13 II 1831 r. Paweł Mitrenga, syn Jerzego, wymownika w Gródku, ewangelik, 30 lat, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Rabie(?), komorniku w Gródku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Mitręga, syn Jana komornika Ustroń nr 112 i Anny z d. Czyż, córki Jakuba; ur. 30 I 1840; PEAU, Metryki chrztów, t. 1, k. 71/s. 142.

Maria, córka Jana Mitręgi, półzagrodnika w Ustroniu nr 115, i Anny z Goryczków (córki Michała), ur. 23 XI 1840 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 158).

2 III 1862 Adam Mitrenga, syn +Pawła chałupnika w Nydku, poślubił Annę, córkę Pawła Golika, zagrodnika w Gródku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Mitręga, młynarz w Bładnicach Dolnych nr 5, żona Helena córka Jana Jaworskiego, córka Ewa ur. 23 XI 1883 (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 361).

Wg spisu z 1890 r. w Bładnicach Dolnych mieszkał Paweł Mitręga, jego żona Helena, oraz ich dzieci Jan ur. 1870 Nierodzin, Paweł ur. 31 III 1876 Bładnice Dolne, Jerzy ur. 4 XI 1879 Bładnice Dolne, Józef ur. 17 III 1881 Bładnice Dolne i Adam ur. 1885 Bładnice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 965).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz